Tilordne arkivroller og tillatelser til brukere

 

Emne sist endret: 2011-10-06

EHA tilbyr administratortillatelser som gir full kontroll over alle innstillingene i administrasjonssenteret. I tillegg støtter EHA andre tillatelser som gir tilgang til bestemte grupper med administrasjonsfunksjoner for arkivet.

Tabellen under oppsummerer arkivrelaterte roller i administrasjonssenteret.

 

Rolle Tillatelser

Administrator

Administratoren har full tilgang til alle tjenesteinnstillingene og kan gjøre følgende:

 • Administrere alle firmaets innstillinger og egenskaper.

 • Behandle alle domener (opprette, endre og slette).

 • Vise informasjon om revisjonsspor.

 • Behandle kontoinformasjon for alle brukere (opprette, endre og slette). Hvis du vil importere brukere fra en CSV-fil, må tillatelse være tilordnet på firmanivå.

 • Tilordne tillatelser og roller for FOPE og EHA.

 • Administrere katalogsynkroniseringsverktøyet (DST). Tillatelser må være tilordnet på firmanivå.

 • Opprette og kjøre rapporter.

 • Abonnere på RSS-feeder.

 • Administrere innstillinger for søppelpostfiltrering og policyfiltrering for alle brukerkontoer.

 • Vise alle e-postmeldinger som står i karantene, for alle brukere.

Administrator (skrivebeskyttet)

Den skrivebeskyttede administratorrollen har tilgang til innstillinger for firma og domene, og kan gjøre følgende:

 • Vise alle firmaets egenskaper og innstillinger.

 • Vise alle domeneinnstillinger.

 • Vise informasjon om revisjonsspor.

 • Vise all brukerkontoinformasjon.

 • Opprette og kjøre rapporter.

 • Abonnere på RSS-feeder.

 • Kjøre meldingssporing.

Rapporteringsbruker

Rapporteringsbrukeren har tilgang til rapporteringsfunksjoner, og kan gjøre følgende:

 • Opprette og kjøre rapporter.

 • Spore meldinger.

Kontoansvarlig

Kontoansvarlig har tilgang til funksjoner for administrasjon av brukerkontoer, og kan gjøre følgende:

 • Vise alle firmaets egenskaper og innstillinger.

 • Vise alle domeneinnstillinger.

 • Behandle kontoinformasjon for alle brukere (opprette, endre og slette). Hvis du vil importere brukere fra en CSV-fil, må tillatelse være tilordnet på firmanivå.

 • Administrere katalogsynkroniseringsverktøyet (DST). Tillatelse må være tilordnet på firmanivå.

NoteObs! 
Denne rollen kan ikke endre passord for administratorer.

Karanteneadministrator

Karanteneadministrator har tilgang til meldinger i Søppelpostkarantene og Policykarantene, og kan vise alle e-postmeldinger som er satt i karantene, for alle brukere.

Administrator for arkivrelasjoner

Administrator for arkivrelasjoner kan vise og endre brukerrelasjoner for den vertsbaserte arkiveringstjenesten.

Administrator for arkivoppbevaring

Administrator for arkivoppbevaring kan vise og endre innstillingene for oppbevaringspolicyen til den vertsbaserte arkiveringstjenesten.

Administrator for arkivroller

Administrator for arkivroller kan vise og endre brukerroller for brukere av Arkivvisning i EHA, samt opprette egendefinerte brukerroller for Arkivvisning-brukere.

Administrator for arkivoverholdelse

Administrator for arkivoverholdelse kan vise og endre overholdelsesrelaterte innstillinger i administrasjonssenteret.

Tilgangsnivået til en bruker styres av rollene som er tilordnet denne brukeren. Brukere kan tilordnes flere roller, og hver rolle kan tilordnes flere brukere. EHA tilbyr 11 standardroller, som beskrives i tabellen under. En bruker må være tilordnet arbeiderrollen for å kunne logge på visningsprogrammet.

 

Arkivrolle Tillatelser

Overholdelsesansvarlig

En overholdelsesansvarlig kan vise meldingene til alle brukerne, og bruke alle funksjonene i Arkivvisning.

Overholdelsesleder

En overholdelsesleder har en lignende rolle som tilsynsansvarlig, men kan løse alle eskalerte meldinger.

Overholdelsesoperatør

En overholdelsesoperatør har nesten de samme rettighetene som overholdelsesansvarlig, men kan kun vise innholdet i egne meldinger eller i meldinger som er delt med ham/henne.

Nødgjenopprettingsansvarlig

En nødgjenopprettingsansvarlig kan vise og gjenopprette egne meldinger, sende nødmeldinger og kjøre enkelte rapporter som er relatert til nødgjenoppretting. Det må konfigureres en egendefinert rolle som tillater at nødgjenopprettingsansvarlig viser og eksporterer andre brukeres meldinger, for at nødgjenopprettingsansvarlig skal kunne gjenopprette alle meldinger.

Ekstern overholdelsesrevisor

En ekstern overholdelsesrevisor kan få tilgang til kategorien Oppdaging i Arkivvisning.

Personalsjef

En personalsjef kan vise egne meldinger og meldinger som er delt med ham/henne, men kan også vise egne mapper og mapper som er delt med ham/henne.

Overvåker

En overvåker er en ekstern person som har tilgang til mapper og meldinger som er delt spesielt med ham/henne.

Tilsynsperson

En tilsynsperson kan vise og gå gjennom meldingene til tilordnede underordnede, samt sette inn merknader og eskalere meldinger for videre gjennomgang.

Teknisk ansvarlig

En teknisk ansvarlig kan kjøre de fleste rapporter, og har tilgang til egne meldinger.

Arbeider

En arbeider kan vise og dele egne meldinger, sende og motta meldinger, gjenopprette egne meldinger, opprette mapper for egne meldinger og eksportere egne meldinger.

Du kan vise de forhåndsdefinerte tillatelsene for de ulike rollene ved å klikke kategorien Administrasjon, og deretter klikke kategorien Firma.

Slik tilordner du arkivroller og tillatelser til brukerkontoer:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Brukere.

 2. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av brukerkontoene du vil tilordne arkivroller til, og klikk deretter Tilordne arkivtillatelser.

 3. Velg arkivrollene du vil tilordne de valgte brukerne i dialogboksen Rediger innstillinger for arkivroller, og klikk deretter Lagre.

I tillegg til standardroller kan du også opprette egendefinerte roller. Alle standardroller kan brukes som mal for en egendefinert rolle, og du kan legge til eller fjerne bestemte tillatelser. Tabellen under viser hvilke tillatelser som er tilgjengelige for egendefinerte roller.

 

Tillatelse Beskrivelse

Kunde – utvidet

Brukeren har tilgang til domenet og detaljert kundeinformasjon.

Kunde – begrenset

Brukeren kan vise varselmeldinger.

Kunderapport

Brukeren kan vise systemstatistikk og overvåke hendelsesrapporter.

Kundegjennomgang

Brukeren kan vise privilegier for advokat og klient, policybaserte utelatelser og ordlister.

Mappe utvidet

Brukeren kan dele eller avslutte deling av egne mapper.

Mappe begrenset

Brukeren kan vise og legge til meldinger i egne mapper eller i mapper som deles med brukeren (oppført i Meldinger-ruten under Mine mapper og Andres mapper).

Melding alle

Brukeren kan søke i, vise, eksportere, gjenopprette, sette inn merknader i og kopiere alle meldinger i kundens arkiv (oppført i ruten Oppfanging under Alle meldinger).

Melding alle – håndtere eskalering

Brukeren kan søke i, vise, eksportere, gjenopprette, sette inn merknader i, kopiere og behandle gjennomgangseskaleringer for alle eskalerte meldinger i kundens arkiv (oppført i ruten Gjennomgang under Eskaleringer).

Meldinger alle – rapport

Brukeren kan vise SEC17a-4, aktivitetssammendrag, e-postsammendrag, arkivsammendrag, vedleggssammendrag, daglige statistikker og ødeleggelsesrapporter.

Melding alle – gjennomgang

Brukeren kan søke i, vise, eksportere, gjenopprette, gå gjennom, sette inn merknader i og kopiere alle meldinger som skal gjennomgås i kundens arkiv (oppført i ruten Gjennomgang under Gjennomgang).

Melding alle – gjennomgangsrapport

Brukeren kan vise rapporten Bevis på tilsynsgjennomgang.

Melding – behandle eskalering

Brukeren kan søke i, vise, eksportere, gjenopprette, sette inn merknader i, kopiere og behandle gjennomgangseskaleringer for underordnede (oppført i ruten Gjennomgang under Eskaleringer).

Melding individuell

Brukeren kan søke i, vise, eksportere, gjenopprette, sette inn merknader i og kopiere egne meldinger (oppført i ruten Meldinger).

Gjennomgang av meldinger

Brukeren kan søke i, vise, eksportere, gjenopprette, gå gjennom, sette inn merknader i, kopiere og oppdatere gjennomgangsmeldinger for underordnede (oppført i ruten Gjennomgang under Gjennomgang).

Melding delt – begrenset

Brukeren kan vise, eksportere, gjenopprette, sette inn merknader i og kopiere meldinger i mapper som deles med brukeren.

Melding underordnet

Brukeren kan søke i, vise, eksportere, gjenopprette, sette inn merknader i og kopiere meldinger for underordnede (oppført i ruten Oppfanging under Overvåk).

Send e-postvarsling

Brukeren kan sende en nødmelding.

Relasjon individuelt

Brukeren kan vise brukerrelasjoner via et overholdelsessøk i ruten Gjennomgang.

Bruker alle – rapport

Brukeren kan vise rapporten med oversikt over ansatte og rapporter over privilegerte roller.

Bruker begrenset

Brukeren kan vise sine egne detaljer, i tillegg til andre brukeres sammendragsinformasjon (for eksempel som oppført i Personvelger).

Pålogging visningsprogram

Brukeren kan logge på via Arkivvisning.

Import av kundedata

Ikke tilgjengelig i denne versjonen.

Oppbevaringsrapport for kunde

Ikke tilgjengelig i denne versjonen.

Gjennomgangsrapport for kunde

Ikke tilgjengelig i denne versjonen.

Relasjoner alle – rapport

Ikke tilgjengelig i denne versjonen.

Slik oppretter du en egendefinert rolle:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Firma.

 2. I ruten Sikkerhet klikker du Legg til ved siden av Egendefinerte brukerroller.

 3. I Navn-feltet skriver du inn et navn for den nye rollen.

 4. Klikk en rolle som allerede er definert, i Mal-delen for å bruke den som mal.

 5. I delen Tillatelser merker du av for eller fjerner du avmerkingen for individuelle tillatelser for den nye rollen.

 6. Når du er fornøyd med den nye rollen, klikker du Lagre.

 
Vis: