Konfigurere konvoluttloggføring i Exchange

 

Emne sist endret: 2012-10-02

Med konvoluttloggføring kan EHA registrere all kommunikasjon innenfor organisasjonen din, og hente inn informasjon om mottakerne av meldingen, inkludert blindkopimottakere og mottakere i distribusjonssgrupper. Exchange 2000 Server SP3, Exchange Server 2003 SP1, Exchange Server 2007 og Exchange Server 2010 støtter alle konvoluttloggføring.

NoteObs! 
BPOS-kunder må ta kontakt med kundestøtte for å aktivere loggføring.

Når du konfigurerer konvoluttloggføring, loggfører du interne e-postmeldinger og kommunikasjoner til en adresse som kalles kopiadressen. Denne adressen opprettes av Microsoft når du registrerer deg for tjenesten. Du finner denne adressen i administrasjonssenteret.

Slikk finner du kopiadressen:
  1. Gå til kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Firma.

  2. Se etter Kopiadresse under Arkiveringsinnstillinger i den midtre ruten, og noter deg adressen.

Hvis du vil vite mer om konvoluttloggføring i Exchange Server 2003 og Exchange 2000 Server SP3, se Tillegg A: Konvoluttloggføring på Exchange Server 2003 og Exchange 2000 Server.

Hvis du vil vite mer om konvoluttloggføring i Exchange Server 2007, se Tillegg B: Konvoluttloggføring på Exchange Server 2007.

Hvis du vil vite mer om konvoluttloggføring i Exchange Server 2010, se Forstå loggføring

 
Vis: