EHA-oversikt

 

Emne sist endret: 2011-12-14

Tjenesten Microsoft Exchange Hosted Archive (EHA) er et avansert system for meldingsarkivering og -revisjon av e-postmeldinger. I motsetning til tradisjonelle arkiveringsmetoder som krever maskinvare, programvare og IT-eksperter for å administrere systemet, leverer EHA meldingsarkivering som en tjeneste, uten ekstrakostnader for maskinvare og programvare. Ettersom EHA er en tjenestebasert løsning, vil alle byrdene med programstøtte falle på Microsoft i stedet for på dine IT-ansatte. Dette vil gi lavere kostnader for organisasjonen og tillate bedre utnyttelse av IT-ressursene.

EHA kan fange opp og kopiere inngående, utgående og interne e-postmeldinger. Alle kopiene lagres deretter i et sikkert arkiv. Du kan bruke den omfattende meldingsindeksen til å søke etter lagrede meldinger basert på dato, avsender, mottaker, hode, emnelinje, innhold og vedleggsnavn. EHA-lagring kan brukes for oppbevaringsperioder på opptil ti år.

NoteObs! 
Office 365 for mellomstore bedrifter og virksomheter inneholder informasjon om meldingsarkivering i Office 365.
 
Vis: