Tilleggsressurser for konvoluttloggføring på Exchange Server 2007

 

Emne sist endret: 2012-02-27

Delene under inneholder koblinger der du kan få mer informasjon om emner som er omtalt i denne veiledningen.

Hvis du vil ha mer informasjon om:

For mer informasjon om tillatelser, delegering av roller og rettighetene som kreves for å administrere Exchange Server 2007, se TechNet-artikkelen Permission Considerations.

 
Vis: