Aktivere arkivering for domener

 

Emne sist endret: 2011-04-07

Hvis du vil starte arkiveringen, må du konfigurere alle domenene dine til Aktivert (hvis du abonnerer på FOPE) eller Kun journal.

NoteObs! 
BPOS-kunder må ringe kundestøtte for å aktivere arkivering for domenene sine.
Slik aktiverer du arkivering for et domene:
  1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Domener.

  2. Klikk domenenavnet.

  3. I ruten Domeneinnstillinger klikker du Rediger ved siden av Rediger domeneinnstillinger.

  4. Endre Arkiveringsinnstillinger fra Deaktivert til et av følgende alternativer:

    1. Aktivert: Kopier av meldinger rutes fra FOPE til EHA, samtidig som de rutes til organisasjonens server som kjører Exchange Server.

    2. Kun journal: Kun meldinger som er loggført til EHA fra organisasjonens servere som kjører Exchange Server, arkiveres.

    3. Deaktivert: Ingen meldinger arkiveres av EHA for dette domenet.

 
Vis: