Forberede og sende medier

 

Emne sist endret: 2011-04-05

Historiske data må kopieres til en ekstern USB-harddisk og sendes til gruppen Tjenester for masseoverføring av data. Du bør kryptere dataene før du sender dem til Microsoft.

Microsoft anbefaler bruk av TrueCrypt (www.truecrypt.org). TrueCrypt er et gratis krypteringsverktøy med opplæring, som er tilgjengelig på webområdet til TrueCrypt. Microsoft godtar ikke passordbeskyttede PST-filer eller passordbeskyttede ZIP-filer. Vi anbefaler ikke at du bruker USB-basert kryptering (krypteringsprogramvaren følger med USB-stasjonen), fordi det blir svært komplisert å holde oversikt over de mange ulike krypteringsmetodene. Kontakt teknisk kundestøtte hvis du har spørsmål om kryptering.

Forberede medier
 1. Bygg en kryptert TrueCrypt-beholder på USB-harddisken. Beholderen må være stor nok til å lagre alle dataene.

 2. Sett opp TrueCrypt-beholderen som en stasjonsbokstav.

 3. Kopier følgende data til TrueCrypt-beholderen:

  1. PST-filer som inneholder historiske data.

  2. Tilordningsfiler.

  ImportantViktig! 
  Hvis organisasjonen din har flere vertsbaserte arkiv, må du kontrollere at dataene i hver PST-fil tilhører et enkelt arkiv. Hvis du sender inn data for flere arkiv, må du dele PST-filene inn i overordnede mapper som er enkle å identifisere, med en tilordningsfil for hver mappe. Hvis du for eksempel har et arkiv for Contoso, men også har et firma med navnet NWTraders, deler du PST-filene for hvert firma inn i separate mapper. Tilordningsfilen for hvert firma skal være i den samme mappen som PST-filene.
Sende mediet som inneholder historiske data:
 1. Merk USB-harddisken tydelig med firmanavn og referansenummer.

  NoteObs! 
  Microsofts lisensavtale for tjenesteleverandører (SPLA) eller tredjeparter MÅ angi navnet på den aktuelle kunden som HDLen er beregnet på.
 2. Pakk godt inn USB-harddisken. Husk å ta med følgende:

  • Strømforsyningen for USB-harddisken.

  • En USB-kabel for harddisken.

  • Den fullstendige adressen, inkludert navn, adresse og telefonnummer, som du vil at harddisken skal returneres til.

 3. Send medier ved hjelp av en sporbar leveringsmåte til adressen nedenfor. Kontroller at du har angitt referansenummeret ditt:

  Tjenester for masseoverføring av data

  [referansenummer]

  Microsoft Corporation

  One Microsoft Way

  Redmond, WA 98052

  Telefon: 866-291-7726

  Oppgi en returadresse, inkludert firmanavn, for å identifisere hvem dataene tilhører.

 4. Ta kontakt med teknisk kundestøtte og gi beskjed om at du har sendt inn en HDL (lasting av historiske data). Oppgi følgende informasjon:

  • Datoen som dataene ble sendt på.

  • Forsendelsens sporingsnummer.

  • Krypteringspassord.

  • Mengden data som er sendt.

  • Datavolum (GB og antall meldinger) per måned.

  • Datointervall for dataene.

 
Vis: