Konfigurere tilsynsrelasjoner og sampling

 

Emne sist endret: 2011-08-23

Du kan administrere tilsynsrelasjoner og samplingsinnstillinger for relasjonene i administrasjonssenteret.

Slik legger du til en relasjon:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Brukere.

 2. Klikk den primære e-postadressen for brukeren du vil tilordne som tilsynsperson.

 3. Klikk Administrer brukerrelasjoner i ruten Oppgaver.

 4. Klikk Legg til relasjon i ruten Handlinger.

 5. I feltet Søk i brukere oppgir du en søkestreng og klikker Søk. EHA sorterer søkeresultatene alfabetisk etter primær e-postadresse, og viser dem i feltet Brukere.

 6. Merk av ved siden av brukerne du vil legge til relasjonen, og klikk Legg til. Brukerne vises i feltet Kandidater.

 7. Klikk Lagre i ruten Handling.

Tilordne samplingsinnstillinger for en tilsynsrelasjon:
 1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Brukere.

 2. Klikk brukerkontoen for tilsynspersonen.

 3. Klikk Administrer brukerrelasjoner i ruten Oppgaver.

 4. Aktiver avmerkingsboksen ved siden av de underordnede som du vil angi samplingsinnstillinger for, og klikk deretter Rediger relasjoner i ruten Handlinger.

 5. I ruten Rediger relasjoner velger du Ja for Krever gjennomgang. Hvis brukeren også trenger gjennomgang for NASD 3010, velger du Ja for Krever 3010-gjennomgang.

 6. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av nøkkelordlistene du vil bruke på denne tilsynsrelasjonen, i delen Nøkkelordliste.

 7. Angi samplingsprosenten for alle meldingstypene i delen Samplingsprosent. Hvis du for eksempel vil foreta en sampling av 15 prosent av eksterne e-postmeldinger, skriver du inn 15 i boksen Ekstern e-post.

 8. Klikk Lagre.

 
Vis: