Opplasting av historiske data til Exchange Hosted Archive

 

Emne sist endret: 2011-04-05

Med EHA kan du importere eksisterende e-postmeldinger, slik at firmaet ditt kan lagre og få tilgang til alle relevante e-postmeldinger i et sentralisert system. Det vil forenkle gjenkjenningsprosessen, enten e-postmeldingene ble fanget opp og lagret i sanntid eller allerede var lagret i et annet system. EHA støtter import av eksisterende data til EHA-lageret som en valgfri tjeneste.

NoteObs! 
Importprosessen er begrenset til e-post.

Importen utføres av Microsofts støtte- og driftspersonell. Historiske data må sendes inn på en ekstern USB-harddisk. Microsoft tilbyr et sikkert FTP-område, som kan brukes til å overføre mindre mengder av data. Data må sendes inn i PST-format (filformatet for personlig lagringstabell).

Importfrekvensen varierer avhengig av størrelsen på e-postmeldingen, innholdet, vedlegg og hvor raskt dataene mottas. Microsoft Kundestøtte kan anslå hvor lang tid en import vil ta etter at de har mottatt forespørselen og hentet inn informasjon fra administrator.

Tidsstemplene som tilordnes importerte meldinger, hentes fra Mottatt-linjen i meldingshodet for å beregne meldingens utløpsdato i arkivet. Hvis meldingen ikke inneholder de opprinnelige hodedetaljene, bruker EHA følgende informasjon til å tilordne et tidsstempel til meldingen:

  • Sendt-dato hentes fra datofeltet i meldingen, hvis den har et datofelt.

  • Hvis det ikke finnes et Mottatt- eller Sendt-felt i den innsendte meldingen, tilordnes meldingen datoen for import av meldingen.

Begreper

Oppgaver for opplasting av historiske data
Hente nødvendig informasjon
Forberede og sende medier
Vanlige spørsmål om opplasting av historiske data

Andre ressurser

Laste opp flere arkiver
Bruke støttet datakryptering
Konfigurere brukere

 
Vis: