Opprette en regel for serversiden

 

Emne sist endret: 2011-04-08

I den nye postboksen Journal LocalUser, som du nettopp opprettet, må du definere en postboksregel som har følgende to funksjoner:

 • Videresende en kopi av hver melding til den eksterne Hosted Archive- eller Hosted Continuity-leverandøren.

 • Flytte alle meldingene fra innboksen til mappen Slettede elementer, der meldingene kan vedlikeholdes som vanlig.

Du kan gjøre dette på to måter hvis du har en lokal datamaskin som kjører Exchange Server. Begge disse fremgangsmåtene er inkludert i denne delen.

Du får tilgang til postboksen Journal LocalUser via Microsoft Office Outlook® Web Access.

Du vil også ha muligheten til å opprette regler på serversiden ved hjelp av Office Outlook 2003. Hvis du bruker Office Outlook 2003 til å gjøre dette, må du bruke en datamaskin som ikke kjører Exchange Server. Datamaskiner som kjører Exchange Server støtter ikke installasjoner av Office Outlook.

Hvis du vil vite mer, går du til Microsoft Hjelp og støtte og ser artikkelen Microsoft støtter ikke installasjoner av Exchange Server-komponenter og Outlook på samme datamaskin.

Slik oppretter du regler på serversiden ved hjelp av Office Outlook Web Access:
 1. Bruk en nettleser til å logge på firmaets Office Outlook Web Access-område. Du logger på ved å bruke kontolegitimasjonen for Journal LocalUser, som du opprettet på trinnet Opprette en bruker for Active Directory Domain Services.

 2. Klikk Regler i navigasjonsruten i innboksen til Outlook Web Access.

 3. Klikk Ny i Regler-området til høyre i navigasjonsruten.

  Dialogboksen Rediger regel åpnes.

 4. Skriv inn Videresend til Journal RemoteContact i boksen Regelnavn (valgfritt) .

 5. I delen Når det kommer en melding lar du alle boksene stå tomme.

 6. I Deretter-delen gjør du følgende:

  • Avmerkingsboksen Behold en kopi i min innboks: Fjern avmerkingen for dette alternativet hvis du vil at meldinger automatisk skal flyttes til mappen Slettede elementer etter at meldingene er videresendt i henhold til regelen.

  • Alternativet Videresend den til: Velg dette alternativet, og klikk deretter adressebokikonet ved siden av det.

  Rediger regel-dialogboksen

  Dialogboksen Søk etter navn åpnes.

 7. Skriv deretter inn Journal RemoteContact i boksen Visningsnavn. La alle andre bokser stå tomme, og klikk deretter Søk etter.

  Visningsnavnsboks
 8. I resultatområdet som vises, velger du navnet og klikker Bruk.

 9. Klikk Lukk for å gå tilbake til dialogboksen Rediger regel.

 10. Klikk Lagre og Lukk for å bruke regelen på serversiden.

 11. Når du blir bedt om å bekrefte regelen, klikker du OK.

Slik oppretter du regler på serversiden ved hjelp av Office Outlook 2003:
 1. Du må bruke en datamaskin som kjører Office Outlook 2003. Logg på domenet via kontoen Journal LocalUser, som du opprettet på trinn 3, og start deretter Office Outlook 2003.

 2. Klikk E-postkontoerVerktøy-menyen.

 3. Velg Vise eller endre eksisterende e-postkontoer i dialogboksen E-postkontoer, og klikk deretter Neste.

 4. Velg Microsoft Exchange Server på siden E-postkontoer, og klikk deretter Endre.

 5. Fjern avmerkingen for alternativet Bruk bufret Exchange-modus på siden Exchange Server-innstillinger, og klikk deretter Neste.

 6. Klikk Fullfør på siden E-postkontoer.

 7. Lukk og start Office Outlook 2003 på nytt.

 8. Klikk Regler og varslerVerktøy-menyen.

 9. Klikk Ny regel i kategorien E-postregler.

  Regelveiviseren åpnes.

 10. Velg Begynn med en tom regel.

  Under Trinn 1: Velg når meldinger skal kontrolleres er det automatisk merket av for alternativet Kontroller meldinger når de mottas.

 11. Behold standardverdiene i de andre alternativene, og klikk Neste.

 12. Klikk Neste på siden Hvilke betingelser vil du kontrollere?. Ikke velg andre betingelser på listen.

 13. Når du blir bedt om det, klikker du Ja for å kontrollere innstillingene og bruke regelen på alle meldingene du mottar.

 14. På siden Hva vil du gjøre med meldingen? går du til Trinn 1: Velg handling(er), og merker deretter av for alternativene Flytt den til angitt mappe og Videresend den til mottakere eller en distribusjonsliste.

  ImportantViktig! 
  Ikke merk av for alternativet Videresend den til mottakere eller en distribusjonsliste som et vedlegg. Ikke konfigurerer regelen til å videresende meldinger til Journal LocalUser.
 15. Under Trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen (klikk en understreket verdi) klikker du Mottakere eller distribusjonsliste.

  Dialogboksen Regeladresse åpnes.

 16. I dialogboksen Regeladresse gjør du følgende:

  • Bla gjennom og velg Active Directory-kontakten Journal RemoteContact, som du opprettet på Trinn 2.

  • Når du ser Journal RemoteContact i Til-boksen, klikker du OK.

 17. Også under Trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen (klikk en understreket verdi), klikk angitte.

 18. Velg mappen Slettede elementer i dialogboksen Regler og varsler, og klikk deretter OK.

 19. Klikk Neste på siden Unntak i regelveiviseren for å angi at du ikke ønsker unntak til regelen du har opprettet.

 20. På den siste siden i regelveiviseren gjør du følgende:

  • Gi regelen navnet Videresend til Journal RemoteContact.

  • Merk av i avmerkingsboksen for å aktivere regelen.

  • Klikk Fullfør.

 
Vis: