Konfigurere Postboksbehandling til å styre loggføringspostboksens størrelse

 

Emne sist endret: 2011-04-06

Mappen Slettede elementer i postboksen Journal LocalUser kan raskt fylles opp, med mindre du implementerer ekstra vedlikehold av postboksen. Exchange Postboksbehandling er et verktøy som angir alders- og størrelsesbegrensninger for meldinger. Deretter finner og behandler det meldinger som overskrider disse begrensningene. Konfigurer Postboksbehandling for å gjøre det enklere å kontrollere størrelsen på postboksen Journal LocalUser.

Slik konfigurerer du Postboksbehandling til å kontrollere størrelsen på loggføringspostboksen:
 1. Logg på datamaskinen som kjører Windows Server 2003 og Microsoft Exchange Server, og start Exchange System Manager.

 2. Utvid mappen Mottakere.

 3. Høyreklikk Mottakerpolicyer, velg Ny, og klikk deretter Mottakerpolicy.

 4. Merk av for alternativet Innstillinger for postboksbehandling i dialogboksen Ny policy, og klikk deretter OK.

 5. Skriv inn Behandling av loggføringspostboks i Navn-boksen i dialogboksen Egenskaper. Deretter klikker du Endre for å endre filtreringsreglene.

  Dialogboksen Finne Exchange-mottakere åpnes.

 6. I kategorien Generelt gjør du følgende:

  • Boksen Søk etter: Godta standardverdien.

  • Avmerkingsboksen Brukere med Exchange-postboks: Merk av for dette alternativet.

  • Alle andre avmerkingsbokser: La disse avmerkingsboksene stå tomme.

 7. Velg Postbokser i dette postbokslageret i Lager-kategorien, og klikk deretter Bla gjennom ved siden av dette alternativet.

  Dialogboksen Velg database for Exchange-lageret åpnes.

 8. Skriv inn Lager for loggføringspostboks under Skriv inn objektnavnet som skal velges.

 9. Klikk Kontroller navn for å sjekke kontoen og bekrefte valget.

  Velg Exchange-lageret Database-dialogboksen
 10. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt for å lukke dialogboksen Velg database for Exchange-lageret.

 11. I dialogboksen Finne Exchange-mottakere klikker du Finn nå for å validere mottakerne som vil påvirkes av den nye policyen.

  Postbokslageret du nettopp har endret, vises.

  NoteObs! 
  Mottakerpolicyen skal gjelde for postboksen Journal LocalUser, som du opprettet i Trinn 3. Du vil eventuelt også se en systempostboks her.
 12. Hvis mottakerpolicyen kun samsvarer med postboksen Journal LocalUser, klikker du OK for å lukke dialogboksen Finne Exchange-mottakere.

 13. Klikk OK når du blir bedt om å godta endringene i mottakerpolicyfilteret.

  Dialogboksen Egenskaper vises på nytt.

 14. Klikk kategorien Innstillinger for postboksbehandling (policy).

 15. I listen Ved behandling av postboks velger du Slett umiddelbart.

 16. I listen over mapper gjør du følgende:

  • Avmerkingsboksen Slettede elementer: Merk av for dette alternativet.

  • Avmerkingsboksene for alle gjenstående mapper: Fjern avmerkingen i alle disse boksene.

  • Slettede elementer-mappen: Klikk denne mappen.

 17. Klikk Rediger.

  Dialogboksen Innstillinger for mappeoppbevaring åpnes.

 18. I dialogboksen Innstillinger for mappeoppbevaring gjør du følgende:

  • Avmerkingsboksen Meldingsstørrelse (KB): Fjern avmerkingen i denne boksen slik at du kan slette meldinger uansett størrelse.

  • Avmerkingsboksen Aldersgrense (dager): Merk av for dette alternativet, og skriv deretter inn 30.

  ImportantViktig! 
  Standardpolicyen fjerner alle meldinger som har vært i Slettede elementer-mappen i mer enn 30 dager. Hvis du ikke har tilstrekkelig lagringsplass til å lagre så mye e-post, bør du vurdere å redusere aldersgrensen. Vi anbefaler at du beholder minst 7 dager for redundans.
 19. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt for å lukke dialogboksen Egenskaper.

  Exchange System Manager vises på nytt.

 20. Utvid noden Mottakere, høyreklikk den nye policyen, og klikk deretter Bruk denne policyen nå.

 21. Når du blir bedt om å bekrefte oppdateringen, klikker du Ja.

 22. Utvid noden Servere, og høyreklikk navnet på serveren (ikke postbokslageret) som inneholder postboksen for Journal LocalUser. Deretter klikker du Egenskaper.

 23. I dialogboksen Egenskaper klikker du kategorien Postboksbehandling.

 24. Velg Bruk egendefinert tidsplan i listen Start prosess for postboksbehandling, og klikk deretter Egendefiner.

 25. Klikk cellene for alle dager og klokkeslett som du vil kjøre Postboksbehandling på, i dialogboksen Tidsplan, og klikk deretter OK.

 26. Klikk OK i dialogboksen Egenskaper for å lagre tidsplanen for Postboksbehandling. Deretter klikker du OK på nytt for å lukke dialogboksen Egenskaper.

 
Vis: