Forutsetninger for konvoluttloggføring på Exchange Server 2003 og Exchange 2000 Server

 

Emne sist endret: 2011-04-08

Under finner du en liste over forutsetninger som må fylles før du kan implementere loggføringsmeldinger i Exchange Server 2003 og Exchange 2000 Server.

 • Du må kjøre Exchange Server 2003 Enterprise Edition med Service Pack 1 installert eller Exchange 2000 Server Enterprise Edition med Service Pack 3 installert. Du bør kontrollere at du har de nyeste oppdateringspakkene og hurtigreparasjonspakkene som er anbefalt for serveren.

  NoteObs! 
  Hvis du kjører Exchange Server 2003 Standard Edition eller Exchange 2000 Server Standard Edition, kan du kun aktivere konvoluttloggføring dersom du konfigurerer en separat, dedikert loggføringsserver. Den lokale postboksen til den lokale loggføringsmottakeren må være i et postbokslager som ikke har aktivert arkivering.
 • Du må ha riktig legitimasjon for å utføre endringer ved hjelp av Exchange System Manager.

 • Du må ha riktig legitimasjon for å legge til brukere og kontakter i Active Directory Domain Services (AD DS).

 • Du må ha lastet ned verktøyet Email Journaling Advanced Configuration (exejcfg.exe) fra Exchange Server på en datamaskin som kjører Windows Server 2003 og har tilgang til AD DS. Verktøyet kan lastes ned fra Microsoft Download Center.

 • Du må ha mottatt en unik SMTP-måladresse for loggføring fra leverandøren av tjenestene Hosted Archive eller Hosted Continuity. Hvis du ikke kjenner din SMTP-adresse for loggføring, må du kontakte kundestøtte for å få tak i denne informasjonen. Denne SMTP-adressen har følgende format:

  copy.nnnn@contoso.com

  der nnnn er en numerisk ID og contoso er navnet på domenet ditt. SMTP-adressen kan for eksempel se slik ut:

  copy.1234@contoso.com

 
Vis: