Få tilgang til og navigere i Arkivvisning

 

Emne sist endret: 2012-06-14

Med Arkivvisning kan brukere vise, sende, motta og søke etter meldinger som er fanget opp av EHA-tjenesten. Tilsynspersoner og overholdelsesansvarlige kan også bruke denne funksjonen til å overvåke og gå gjennom meldinger for å se etter eventuelle brudd på overholdelsesregler.

Arkivvisning inneholder verktøy for å skrive, lese og svare på e-postmeldinger. På denne måten har du kontinuerlig tilgang til nettbasert e-post, selv når det primære e-postmiljøet ikke er tilgjengelig.

Du må logge på Arkivvisning for å kunne behandle meldinger i EHA-arkivet.

Slik logger du på Arkivvisning:
 1. Åpne nettleseren og gå til https://viewer.messaging.microsoft.com.

 2. Skriv inn e-postadresse og passord.

 3. Klikk Logg på.

Arkivvisning bruker et nettbasert grensesnitt, der du kan sende, overvåke og gå gjennom meldinger, samt spore oppgaver og lese viktige kunngjøringer fra administratorer. Grensesnittet har følgende kategorier:

 • Meldinger: Her kan du vise sendte og mottatte meldinger, direktemeldinger og Bloomberg-meldinger.

 • Gjennomgang: Her kan du gå gjennom meldinger som er fanget opp ved hjelp av samsvarende nøkkelord eller prosentvis sampling om natten. Tilsynspersoner bruker denne kategorien til å se gjennom underordnedes meldinger. Overholdelsesansvarlige bruker denne kategorien til å gå gjennom alle meldinger.

 • Oppdaging: Her kan du overvåke meldinger for alle som bruker arkivering av meldinger. I denne kategorien kan du utføre bestemte søk i alle meldinger, avhengig av arkivrollen din.

Hver kategori har følgende ruter, som gir deg enkel tilgang til vanlige oppgaver:

 • Meldinger: Behandle meldinger og -mapper.

 • Midtre rute: Sortere, bla gjennom og lese meldinger.

 • Oppgaver: Få rask tilgang til vanlige oppgaver. Oppgavene varierer avhengig av kategorien du velger. Du kan for eksempel skrive en ny melding og søke etter meldinger fra Oppgaver-ruten i kategorien Meldinger, og du kan fange opp meldinger og eskalere dem til videre gjennomgang fra Oppgaver-ruten i Gjennomgang.

 • Status: Spore statusen til oppgaver du har startet.

Meldinger-ruten i Arkivvisning viser mapper med alle sendte og mottatte meldinger, overvåkede meldinger og meldinger for gjennomgang. Mappene i hver rute er kontekstavhengige, det vil si at den aktuelle kategorien bestemmer hvilke mapper som er tilgjengelige. Meldinger-ruten viser også mapper du kan konfigurere for å gjøre det enklere å organisere arbeidet ditt, samt mapper som du deler med andre brukere. Når du velger en mappe i Meldinger-ruten, vises alle meldingene i denne mappen i den midtre ruten.

I kategorien Meldinger kan brukere vise sendte og mottatte meldinger. Følgende mapper er tilgjengelige i kategorien Meldinger:

 • Mine meldinger: Inneholder alle e-postmeldinger, direktemeldinger og Bloomberg-meldinger som du har sendt eller mottatt.

 • Mine mapper: Inneholder mapper du har opprettet, og som du har kopiert meldinger til.

 • Andres mapper: Inneholder mapper med meldinger som andre brukere har delt med deg.

Tilsynspersoner og overholdelsesansvarlige kan bruke kategorien Gjennomgang til å gå gjennom underordnedes meldinger for å se etter eventuelle brudd på overholdelsesregler, eller for å eskalere meldingene til overholdelsesansvarlig for videre gjennomgang. Følgende mapper er tilgjengelige i kategorien Gjennomgang:

 • Mine gjennomganger: Inneholder mapper med meldinger som er merket for gjennomgang for deg og dine underordnede.

 • Alle gjennomganger: Inneholder mapper med meldinger som er merket for gjennomgang for hele firmaet. Obs! Denne mappen er kun tilgjengelig for overholdelsesansvarlige.

 • Mine mapper: Inneholder mapper du har opprettet, og som du har kopiert meldinger til.

Overholdelsesansvarlige kan bruke kategorien Oppdaging til å overvåke meldinger for alle som bruker arkivering av meldinger. Mappene under er tilgjengelige i kategorien Oppdaging:

 • Alle meldinger: Inneholder mapper med meldinger fra alle brukere i firmaet.

 • Overvåk: Inneholder mapper som viser arkiverte meldinger til og fra overvåkede brukere.

 • Mine mapper: Inneholder mapper du har opprettet, og som du har kopiert meldinger til.

 • Andres mapper: Inneholder mapper med meldinger som andre brukere har delt med deg.

 
Vis: