Bruke Personvelger til å finne en e-postadresse

 

Emne sist endret: 2012-08-24

Med Personvelger i EHA kan du velge brukere i situasjoner der arkivet kan sende, søke etter og finne innhold til eller fra brukere som er definert i systemet. Personvelger er spesielt nyttig når brukere har flere e-postadresser som er registrert i arkivet. I slike tilfeller kan du velge alle e-postadressene eller velge en bestemt e-postadresse når du vil sende eller finne en e-post i arkivet.

Slik bruker du Personvelger når du sender en melding:
 1. I kategorien Meldinger eller Oppdaging i Arkivvisning klikker du Ny melding i Oppgaver-ruten for å åpne vinduet Ny melding.

 2. Klikk ikonet ved siden av tekstboksene Til, Cc eller Bcc for å starte Personvelger.

 3. Søk etter brukeren eller brukerne du vil sende e-postmeldingen til.

  Du kan søke etter fornavn, etternavn eller alias ved å velge elementet du søker etter, og deretter skrive inn søkenavnet i redigeringsboksen. Hvis du vil sortere listen over tilgjengelige brukere, velger du elementet du vil søke etter (fornavn, etternavn eller alias). Deretter klikker du avmerkingsboksen Stigende for å sortere dem i stigende rekkefølge. Klikk søkeikonet for å finne de aktuelle brukerne. Du kan navigere gjennom listen over brukere ved hjelp av piltastene.

 4. Velg den aktuelle brukeren ved å klikke avmerkingsboksen ved siden av brukerens navn hvis du vil sende til alle adressene som er registrert for brukeren, eller velg en bestemt alias ved å klikke avmerkingsboksen ved siden av brukerens alias.

 5. Klikk Velg for å legge til de valgte e-postadressene i tekstboksene Til, Cc eller Bcc i den nye meldingen.

Slik bruker du Personvelger når du søker etter meldinger:
 1. I kategorien Meldinger, Gjennomgang eller Oppdaging klikker du Søk i Oppgaver-ruten for å starte søkevinduet.

 2. Klikk Søk-ikonet ved siden av feltene Fra, Til, Cc eller Bcc. Personvelger vises.

 3. Definere omfanget for søkeinnholdet. Du kan søke etter fornavn, etternavn eller alias. Hvis du vil sortere listen over tilgjengelige brukere, velger du elementet du vil søke etter. Deretter klikker du avmerkingsboksen Stigende for å sortere dem i stigende rekkefølge.

  NoteObs! 
  Du kan flytte til forrige eller neste side ved hjelp av piltastene.
 4. Velg den aktuelle brukeren ved å klikke avmerkingsboksen ved siden av brukerens navn hvis du vil sende til alle adressene som er registrert for brukeren, eller velg bestemte aliaser ved å klikke avmerkingsboksen ved siden av brukerens alias. De valgte brukerne legges til tekstboksen Til.

 5. Klikk Velg for å legge til de valgte brukerne og e-postadressene i søkekriteriene for enten avsendere eller mottakere i søkeskjemaet.

 
Vis: