Opprette en ny journalregel kalt "Send journal til arkiv"

 

Emne sist endret: 2011-04-06

Med denne fremgangsmåten kan du opprette en ny journalregel som videresender alle loggføringsrapporter til loggføringskontakten du nettopp opprettet, som deretter videresender rapportene til arkivet.

Slik oppretter du en ny journalregel:
 1. Åpne Exchange Management-konsollen på serveren for hubtransport.

 2. Klikk Organisasjonskonfigurasjon i konsolltreet i navigasjonsruten, og klikk deretter Hubtransport.

 3. Klikk kategorien Loggføring i resultatruten.

 4. Høyreklikk hvor som helst i resultatruten, og klikk deretter Ny journalregel.

 5. Skriv inn "Send journal til arkiv" i vinduet Regelnavn.

 6. Klikk Bla gjennom i boksen Send journalrapporter til e-postadresse.

 7. Velg loggføringskontoen du opprettet tidligere, på siden Velg mottaker, og klikk deretter OK.

 8. Velg Global under Omfang.

  Globale regler behandler alle e-postmeldinger som går gjennom en server for hubtransport. Det omfatter meldinger som eventuelt allerede er behandlet av interne og eksterne regler.

 9. Hvis du loggfører alle brukere, går du til neste trinn. Hvis du har opprettet en distribusjonsliste for å angi hvilke av mottakerens meldinger du vil loggføre:

  1. Velg Loggføringsmeldinger for mottaker, og klikk deretter Bla gjennom.

  2. Velg distribusjonsgruppen du opprettet tidligere, på siden Velg mottaker, og klikk deretter OK. Alle meldinger som er sendt til eller fra mottakere på distribusjonslisten, loggføres.

 10. Klikk Ny for å opprette den nye journalregelen, og klikk deretter Fullfør.

  ImportantViktig! 
  Det kan ta flere timer å replisere denne regelen på tvers av Active Directory Domain Services og serveren for hubtransport. Vi anbefaler at du venter minst 24 timer før du kontrollerer om endringen er utført.

Miljøet ditt er nå konfigurert til å sende meldinger i konvoluttloggføringsformat til Hosted Archive.

 
Vis: