Konfigurere Standard loggføring

 

Emne sist endret: 2011-04-08

Standard loggføring lar deg definere loggføring for hver enkelt postboksdatabase. Forskjellen på standard loggføring og konvoluttloggføring er at standard loggføring for meldinger leverer en kopi av en melding som er flagget for arkivering, til en tilordnet loggføringspostboks. Konvoluttloggføring, derimot, leverer arkivmeldinger ved hjelp av en konvoluttmelding som inneholder en loggføringsrapport med den opprinnelige meldingen som vedlegg.

Hvis du bruker standard loggføring, og du vil loggføre meldinger for kun enkelte av mottakerne i organisasjonen, må du opprette en separat postboksdatabase for disse mottakerne.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter en nye postboksdatabase, seTechNet-artikkelen Opprette en ny postboksdatabase.

Trinn 1: Opprette en ny e-postkontakt for loggføring.

Trinn 2: Aktivere standard loggføring i postboksdatabaser

Det gjør du ved å logge på en datamaskin som kjører Microsoft Exchange Server 2007. Postboksserverroller må være installert med en konto som er:

  • Delegert med administratorrolle for Exchange Server

  • I den lokale administratorgruppen for målserveren

Slik aktiverer du standard loggføring på en postboksdatabase:
  1. Gå til Exchange Management-konsollen på postboksserveren, og klikk Serverkonfigurasjon. Deretter klikker du Postboks.

  2. Velg serveren som inneholder postboksdatabasen du vil aktivere loggføring for, i resultatruten.

  3. Høyreklikk postboksdatabasen du vil aktivere loggføring for, i arbeidsruten, og klikk deretter Egenskaper.

  4. Merk av for alternativet Loggføringsmottaker i dialogboksen Egenskaper for postboksdatabase som åpnes, og klikk deretter Bla gjennom.

  5. Velg loggføringskontoen du opprettet, i vinduet Velg mottaker, og klikk deretter OK.

  6. Klikk OK.

Gjenta denne prosessen for alle postboksdatabaser som krever arkivering.

Miljøet ditt er nå konfigurert til å sende meldinger i standard loggføringsformat til Hosted Archive.

 
Vis: