Opprette en ny e-postkontakt for loggføring

 

Emne sist endret: 2011-04-07

Du må opprette en e-postkontakt for kopiadressen til arkivet ditt, som skal brukes i alle loggføringsprosedyrer.

Slik oppretter du en e-postkontakt:
 1. Start Exchange Management-konsollen.

 2. I konsolltreet i navigasjonsruten utvider du feltet Konfigurasjon av mottaker.

 3. Klikk E-postkontakt for å åpne ruten E-postkontakt.

 4. Klikk Ny e-postkontaktHandling-menyen.

  Veiviseren for ny e-postkontakt vises.

 5. Klikk Ny kontakt under Opprett en e-postkontakt for på introduksjonssiden, og klikk deretter Neste.

 6. På siden Kontaktinformasjon:

  • Behold standardverdien Organisasjonsenhet,

  • Fornavn: Skriv inn Arkivloggføring. Dette fyller automatisk ut Navn- og Alias-feltene.

  • Ekstern e-postadresse: Klikk Rediger. I vinduet SMTP-adresse som åpnes, skriver du inn den definerte kopiadressen. Du finner denne adressen ved å gå til Administrasjon-kategorien i administrasjonssenteret og se i ruten Arkiveringsinnstillinger i underkategorien Firma. Klikk OK når du har skrevet inn denne adressen.

  Klikk Neste.

 7. Gå gjennom konfigurasjonssammendraget på siden Ny e-postkontakt. Hvis alt er korrekt, klikker du Ny.

 8. På siden Fullføring går du gjennom Sammendrag for å sjekke om kontakten er opprettet.

 9. Klikk Fullfør.

 
Vis: