Konfigurere arkiveringsinnstillinger på brukernivå

 

Emne sist endret: 2011-04-07

Du kan aktivere eller deaktivere EHA-tjenesten for en bruker, redigere oppbevaringsperioden for meldinger, og aktivere eller deaktivere "juridisk tilbakeholding" for en bruker. Hvis oppbevaringsperioden for meldingen og innstillingene for juridisk tilbakeholding ikke er angitt for brukeren, brukes standardinnstillingene som er konfigurert for firmaet ditt eller for brukerens domene.

Slik redigerer du arkiveringsinnstillinger for en bruker:
  1. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Brukere.

  2. Klikk den aktuelle brukerkontoen.

  3. Gå til delen Tjenesteinnstillinger i den midtre ruten, og klikk deretter Rediger ved siden av Arkivinnstillinger.

  4. Velg Aktiver eller Deaktiver i boksen Arkiveringstjeneste for å aktivere eller deaktivere tjenesten Exchange Hosted Archive for brukeren.

  5. Velg Aktiver eller Deaktiver i boksen Juridisk tilbakeholding for å aktivere eller deaktivere juridisk tilbakeholding for brukeren. Meldinger som når slutten av oppbevaringsperioden, ødelegges ikke hvis Juridisk tilbakeholding er aktivert.

  6. Angi hvor lenge meldinger skal oppbevares i arkivet før de ødelegges, i boksen Oppbevaringsperiode.

  7. Klikk Lagre.

 
Vis: