Forstå tilsynsrelasjoner, sampling og gjennomgang av meldinger

 

Emne sist endret: 2011-04-04

En tilsynsperson er en person som har ansvaret for å overvåke innholdet i andre ansattes e-postmeldinger. En tilsynsperson er tilordnet én eller flere underordnede i en tilsynsrelasjon. Alle underordnede kan tilordnes en unik meldingssamplingsfrekvens og en liste med nøkkelord. Samplingsfrekvensen og nøkkelordlistene brukes ved oppfanging av meldinger om natten, for å avgjøre hvilke meldinger som skal legges frem for tilsynspersonen for gjennomgang. Meldingene vil samles opp i tilsynspersonens gjennomgangskø (oppført i kategorien Gjennomgang), der meldingene for de siste 14 dagene oppføres automatisk. Hvis en tilsynsperson har meldinger for gjennomgang som er eldre en 14 dager, kan det utføres et søk i kategorien Gjennomgang for å vise de eldre meldingene.

Meldinger kan merkes som gjennomgått, implisitt gjennomgått, eller gjennomgått med problemer, eller de kan vedlegges gjennomgangsmerknader. Deretter eskaleres de for videre gjennomgang.

Meldingssampling kan konfigureres slik at det kjøres automatisk hver natt, eller det kan utføres manuelt med funksjonen Overholdelsessøk. Overholdelsessøk kan også brukes til å foreta sampling av meldinger og plassere dem i en testmappe, uten å sende resultatene av søket til gjennomgang.

 
Vis: