Oppgaver for opplasting av historiske data

 

Emne sist endret: 2011-04-08

Følgende deler beskriver oppgaver som må utføres når du vil laste opp historiske data.

EHA krever en HDL-lisens for hver gigabyte med data. Lisensene er tilgjengelige hos Microsoft-forhandlere.

Forbered historiske data i henhold til følgende retningslinjer:

 • Bruk riktig filformat.

 • Bruk bare støttede meldingstyper.

 • Forberede en tilordningsfil.

Alle historiske e-postmeldinger må være i PST-format, og følgende tilleggskrav gjelder:

 • Alle PST-filene skal være i Unicode-format (Outlook 2007 og 2010). Hvis PST-filen er i ikke-Unicode-format, må ikke filen overskride 1,9 GB.

 • Mappestrukturen i PST-filen er ikke viktig.

 • Du må ikke passordbeskytte PST-filer. Se Forberede og sende medier.

EHA støtter e-postmeldinger, med eller uten vedlegg, men støtter ikke følgende meldingstyper:

 • Kalenderelementer som ikke finnes i e-post-meldingsformat.

 • Direktemeldinger som ikke er i e-post-meldingsformat.

 • Notater

 • Oppgaver

 • Kontakter

 • Bloomberg-meldinger

 • Forsøk på tilbakekalling av meldinger

 • Lesebekreftelser

 • Merknader om manglende levering

Hvis du vil tilordne interne Exchange-adresser til SMTP-adresser under opplastingen, må du legge ved en tilordningsfil. Hvis du har flere arkiver, trenger du en separat tilordningsfil for hvert arkiv.

Du kan opprette en tilordningsfil ved hjelp av verktøyet csvde.exe. Hvis du vil vite mer, se Bruke Csvde til å importere kontakter og brukerobjekter til Active Directory. Inkluder kun følgende tre obligatoriske felter: DN, eldre ExchangeDN og e-post.

Slik genererer du en tilordningsfil:
 1. Åpne en ledetekst.

 2. I ledeteksten angir du følgende tekst og erstatter ditt primære domene navn med customer_name-map-file:

  csvde -l "mail,legacyExchangeDN" -r "(objectClass=user)" -f customer_name-map-file.csv

 3. Trykk Enter. Den resulterende filen skal oppføre én bruker per linje, og bør se slik ut:

  DN,legacyExchangeDN,mail

  "CN= Pilar Ackerman,OU=USERS,OU=REDMOND,DC=contoso,DC=com",/o=contoso/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=CAckerman,pilar.ackerman@contoso.com

  "CN=Dorena Paschke,OU=USERS,OU=REDMOND,DC=contoso,DC=com",/o=contoso/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=CPaschke,dorena.paschke@contoso.com

  "CN=Jim Hance,OU=USERS,OU=REDMOND,DC=contoso,DC=com",/o=contoso/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=CHance,jim.hance@contoso.com

 4. Kopier tilordningsfilen til den samme USB-harddisken som PST-filene dine.

Før du kan laste opp historiske data til arkivet må du opprette brukerkontoer for alle brukere du vil arkivere e-posten til, slik at meldingene attribueres til disse brukerne på riktig måte. Du kan gjøre dette i administrasjonssenteret.

NoteObs! 
Hvis en bruker eller alias i de historiske dataene ikke er konfigurert i administrasjonssenteret, arkiveres ikke meldingene, og de kan ikke oppdages av overholdelsesansvarlige.

Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer brukere, se delen Konfigurere brukere i Konfigurere arkiveringsinnstillinger på domenenivå.

 
Vis: