Aktivere konvoluttloggføring

 

Emne sist endret: 2011-04-08

Du kan aktivere konvoluttloggføring ved å bruke verktøyet Exchange Server Email Journaling Advanced Configuration (exejcfg.exe). Du kan kjøre verktøyet fra alle servere som har tilgang til Active Directory Domain Services (AD DS), men vi anbefaler at du kjører verktøyet fra en domenekontroller.

Hvis du tilordner en dedikert server som EHS-loggføringsserver, trenger du ikke aktivere standard loggføring på serveren. Derfor er dette den anbefalte løsningen.

NoteObs! 
Du må aktivere standard loggføring for alle servere som har postbokslagre du vil loggføre. Se tillegg A hvis du vil ha mer informasjon om standard loggføring.
Slik aktiverer du konvoluttloggføring:
 1. Logg på en datamaskin som har tilgang til AD DS.

 2. Last ned verktøyet Microsoft Exchange Email Journaling Advance Configuration tool (exejcfg.exe) fra Microsoft Download Center.

 3. Bla til katalogen der du lagret verktøyet Email Journaling Advance Configuration.

 4. Dobbeltklikk exejcfg.exe, og velg mappen som filene skal pakkes ut i.

 5. Filene pakkes ut i denne mappen.

 6. Pakk ut og kontroller filene.

 7. Skriv inn cd\ i ledeteksten for å gå tilbake til rotmappen:

 8. Endre til mappen der du pakket ut exejcfg.exe.

  Hvis du for eksempel pakket ut filene i en mappe på rotstasjonen, som heter EXEJCFG, skriver du inn følgende kommando for å åpne denne mappen: cd exejcfg

 9. Kjør følgende kommandoer:

  • Hvis du vil aktivere konvoluttloggføring, skriver du inn exejcfg -e

  • Du kontrollerer at konvoluttloggføring er aktivert ved å skrive inn exejcfg -l

Miljøet ditt er nå konfigurert til å sende meldinger i konvoluttloggføringsformat til Hosted Archive eller Hosted Continuity.

Hvis du vil vite mer om Microsoft Exchange Server Email Journaling Advanced Configuration, ser du Konvoluttloggføring, et dokument som ble pakket ut da du installerte verktøyet Email Journaling Advance Configuration.

Hvis du vil vite mer om loggføring av meldinger i Microsoft Exchange Server, inkludert anbefalte fremgangsmåter, se Feilsøke loggføring av meldinger i Exchange Server 2003 og i Exchange 2000 Server.

 
Vis: