Konfigurere nøkkelordlister

 

Emne sist endret: 2011-08-31

Du bruker nøkkelordlistene til å angi et sett nøkkelord og setninger som EHA bruker til å innhente meldinger under overholdelsessøk. EHA bruker disse tilsynstermene som en del av tilsynsrelasjonen mellom en arbeider og en tilsynsperson. Du må bruke funksjonen Administrer brukerrelasjoner i administrasjonssenteret for å ta i bruk settene med nøkkelord eller ordlistene som brukes på en bestemt tilsynsrelasjon.

Slik oppretter du en ny nøkkelordliste:
 1. Opprette en ny nøkkelordliste med et tekstredigeringsprogram En nøkkelordliste er en ren tekstfil som har hvert enkeltord eller -uttrykk på en egen linje. Syntaksen for hvert ord eller uttrykk følger standard fulltekstsyntaks som er brukt i søkedialogboksen.

 2. Lagre den nye nøkkelordlisten som en ren tekstfil, og noter deg hvor du lagret filen.

 3. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Firma.

 4. Under Tjenesteinnstillinger klikker du Legg til.

 5. Velg nøkkelordtekstfilen du opprettet, og klikk deretter OK.

Som standard innhenter EHA 100 % av meldinger som inneholder ord på nøkkelordlistene ved overholdelsessøk. Alternativt kan du konfigurere nøkkelordlisten slik at det innhentes færre enn 100 % av meldingene som inneholder nøkkelord.

Slik fanger du opp en mindre andel av meldinger som inneholder nøkkelordene
 1. Opprette en ny nøkkelordliste med et tekstredigeringsprogram

 2. Skriv inn et nøkkelord og en prosentandel på hver linje ved hjelp av følgende syntaks: [nøkkelord]@<desimalverdi>

  Hvis du f.eks. vil innhente 25 % av meldingene som inneholder nøkkelordet "hemmelig", og 10 % av meldingene som inneholder nøkkelordet "løfte", angir du følgende på nøkkelordlisten:

  [hemmelig]@0.25

  [løfte]@0.10

  Hvis du vil innhente 25 % av meldingene som inneholder frasen "hemmelig løfte", angir du følgende på nøkkelordlisten:

  ["hemmelig løfte"]@0.25

 3. Lagre den nye nøkkelordlisten som en ren tekstfil, og noter deg hvor du lagret filen.

 4. Klikk kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret, og klikk deretter kategorien Firma.

 5. Under Tjenesteinnstillinger klikker du Legg til.

 6. Velg nøkkelordtekstfilen du opprettet, og klikk deretter OK.

Du kan også endre eksisterende nøkkelordlister. Klikk Last ned for å lagre en lokal kopi av filen. Endre filen i et tekstredigeringsprogram, og klikk deretter Last opp for å laste opp den endrede filen til EHA. Når du laster opp en ny versjon av en eksisterende nøkkelordliste, overskrives den eksisterende filen.

NoteObs! 
Du sletter den eksisterende nøkkelordlisten ved å klikke Fjern. Hvis nøkkelordlisten er tilknyttet aktive relasjoner, kan ikke ordlisten slettes før du har fjernet relasjonene.

Hvis du vil vite hvordan du tilordner ordlister og samplingsfrekvenser til spesifikke brukerrelasjoner, se Konfigurere tilsynsrelasjoner og sampling.

 
Vis: