Tillegg B: Konvoluttloggføring på Exchange Server 2007

 

Emne sist endret: 2011-04-07

Konvoluttloggføring er en Exchange Server-funksjon som gjør det mulig for et firma å sende kopier av alle meldinger til en loggføringsadresse, der de kan arkiveres. Disse kopiene inneholder blindkopimottakere og utvider distribusjonslistemottakerne for e-postmeldinger. Konvoluttloggføring er den eneste typen loggføring som er tilgjengelig i Microsoft Exchange Server 2007.

Dette emnet beskriver fremgangsmåten for å konfigurere konvoluttloggføring for tjenestene Hosted Archive og Hosted Continuity i Exchange Hosted Services (EHS).

Figuren nedenfor beskriver konvoluttloggføringsprosessen for EHS.

Diagram av konvolutten journalføring prosessen

Hvis du vil vite mer om konvoluttloggføring i se Microsoft TechNet-artikkelen Oversikt over loggføring.

Loggføringsagenten er programvare som fokuserer på overholdelse, og brukes i organisasjoners strategier for oppbevaring og arkivering av e-postmeldinger. Du kan konfigurere loggføringsagenten slik at den loggfører e-postmeldinger til eller fra avdelinger eller enkeltpersoner innenfor og/eller utenfor Exchange Server 2007-miljøet ditt. Exchange Server 2007 inneholder følgende to loggføringsalternativer:

  • Avansert loggføring: Inneholder loggføringsregler som du konfigurerer i henhold til de bestemte behovene i organisasjonen din. Du kan konfigurere regler for en enkelt postboksmottaker eller for alle gruppene i organisasjonen. Du kan også konfigurere loggføring for hele organisasjonen på en gang.

    NoteObs! 
    Hvis du vil bruke funksjonene i Avansert loggføring, må du ha lisensen Client Access License (CAL) for Exchange Server 2007 Enterprise.
  • Standard loggføring: Tilbyr loggføring av alle meldinger som sendes til og fra mottakere og avsendere som er oppført i en bestemt postboksdatabase på en datamaskin som kjører postboksserverrollen. Hvis du vil loggføre alle meldinger til og fra alle mottakere og avsendere, må du konfigurere loggføring i hver enkelt postboksdatabase i organisasjonen.

Når du aktiverer loggføring på et postbokslager, lagres konfigurasjonsdetaljene for loggføringen i AD DS (Active Directory Domain Services).

Delene under beskriver de ulike attributtene som du kan konfigurere for å møte firmaets behov.

 
Vis: