Konfigurere Exchange Online-innstillingene for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot lokale adresser)

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2011-03-10

For å kunne implementere et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot lokale adresser)), må du opprette og konfigurere eksterne domener som angir hvordan Exchange Online-datasenterservere skal samhandle med de lokale e-postserverne. For å kunne gjøre dette må du åpne Windows PowerShell på datasenterserveren. Der kan du opprette og konfigurere eksterne domener ved å angi Windows PowerShell-kommandoer. Hvis du vil vite hvordan du installerer og konfigurerer Windows PowerShell og kobler til tjenesten, kan du se Bruke Windows PowerShell.

I følgende eksempelkommandoer er contoso.com. domenenavnet til den lokale Exchange-serveren.

 1. Konfigurer det godtatte domenet for det lokale domenet:

  Set–Accepteddomain contoso.com. –DomainType InternalRelay –OutboundOnly $true

  NoteObs! 
  Kontroller at du har opprettet det delte domenet i Exchange Online som en del av klargjøringen av Exchange Online-postboksene, slik at det ser ut som om e-posten som postboksbrukerne i skyen sender, kommer fracontoso.com. i stedet for service.contoso.com. Hvis du ikke har klargjort det delte domenet, kan du lære hvordan ved å se Behandle domener og domeneegenskaper.
 2. Opprett et eksternt domene som angir hvordan Exchange Online-datasenterserverne skal behandle e-post som sendes til det lokale domenet:

  New-remotedomain –Name contoso.com. –DomainName contoso.com.

 3. Opprett et eksternt domene som angir hvordan Exchange Online-datasenterservere skal behandle e-post som kommer fra det lokale domenet. Angi at DomainName skal være emnet for det lokale sertifikatet:

  New-remotedomain –Name certificate.contoso.com –DomainName certificate.contoso.com

  TipTips! 
  certificate.contoso.com er verdien som ble returnert da du kjørte kommandoen Get-ExchangeCertificate i Konfigurere innstillingene for lokal Exchange-server for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot lokale adresser).
 4. Konfigurer det eksterne domenet fra trinn 3. Disse innstillingene angir at datasenterserverne skal behandle e-post mellom den lokale serveren og det vertsbaserte domenet på samme måte som e-post mellom to brukere i det vertsbaserte domenet, slik at sluttbrukerne ikke merker noen forskjell:

  Set-remotedomain certificate.contoso.com –TrustedMailInboundEnabled $true

 5. Konfigurer hvert eksterne domene i datasenteret. Disse innstillingene angir at datasenterserverne skal merke utgående e-post, slik at de lokale serverne ruter e-posten riktig. Eksempel: For det eksterne domenet contoso.com. skriver du inn følgende kommando:

  Set-remotedomain contoso.com. –TrustedMailOutboundEnabled $true

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Windows PowerShell-kommandoer til å konfigurere eksterne domener, kan du se Eksterne domener.

Du fullfører konfigureringen av dette scenarioet ved å gå til neste emne, Konfigurere FOPE-koblingene for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot lokale adresser) – Legge til FOPE-filtrering.

 
Vis: