Bruke FOPE-koblinger til å konfigurere avanserte e-postflytscenarioer

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-04-27

I Microsoft® Forefront® Online Protection for Exchange (FOPE) kan du bruke FOPE-koblinger til å implementere flere avansert e-poststrømscenarier når du abonnerer på Microsoft Office 365 for forretninger, Live@edu eller Business Productivity Online Suite (BPOS) dedikerte skyvertstjenester. Konfigurasjonen av alternativer for FOPE varierer, avhengig av scenarioet.

 • Fullstendig vertsbasert scenario – All e-post flyter gjennom skyen (Microsoft Exchange Online) uten noen form for samhandling med lokale servere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fullstendig vertsbasert scenario. (Legg merke til at dette scenarioet ikke bruker FOPE-koblinger.)

 • Scenario med utgående intelligent vert – FOPE fungerer som en intelligent vert og omdirigerer utgående e-post til en lokal server som utfører ytterligere behandling før e-posten sendes til det endelige målet. Det kan være aktuelt å vurdere dette alternativet for organisasjonen hvis du bruker et lokalt program eller en annen revisjonsløsning til å filtrere utgående e-post, og du samtidig vil ha fordelene med kant-, spam-, virus- og policyfiltrering i FOPE. Hvis du vil ha mer informasjon, se Scenario med utgående intelligent vert.

 • Scenario med innkommende sikker liste – E-post sendes inn gjennom FOPE fra en klarert organisasjon. I dette scenariet konfigureres FOPE slik at den hopper over IP-adressefiltrering av innkommende e-post fra IP-adresser som er angitt i en sikker liste. Du kan også konfigurere FOPE slik at den hopper over policy- og søppelpostfiltrering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Scenario med innkommende sikker liste.

 • Scenario med regulert partner med tvungen TLS – Tvungen innkommende og utgående TLS (Transport Layer Security) brukes til å sikre alle rutekanaler med forretningsregulerte partnere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Scenario med regulert partner med tvungen TLS.

 • Hybridscenarier – Du kan bruke hybrid posttrømscenarier til å delvis være vert for e-posten din i skyen (Microsoft Exchange Online) og delvis lokalt. Følgende konfigurasjoner lar deg bruke ett enkelt domenenavn for alle postboksene, både lokalt i Exchange-organisasjonen og i skyen. Du bør avgjøre hvilket rutingsscenario som best passer organisasjonen før du implementerer det.

  • Scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot lokale adresser) – MX-posten til det delte e-postdomenet er konfigurert slik at den ruter e-post til den lokale postserveren først, før den sendes gjennom FOPE til postboksene i skyen. Bruk denne konfigurasjonen dersom du vil at den lokale beskyttelsesløsningen skal filtrere innkommende post før den sendes til skyen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot lokale adresser).

  • Scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE) – MX-posten til det delte e-postdomenet er konfigurert slik at den ruter e-post til FOPE for søppelpost- og policyfiltrering først, før den når den lokale serveren. Bruk denne konfigurasjonen dersom du vil at FOPE skal utføre søppelpost- og policyfiltrering før post sendes til den lokale serveren for viderebehandling. Hvis du vil vite mer, se Scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE).

  • Scenario med delt adresseområde med skybasert relé (MX peker mot skyen) – MX-posten til det delte e-postdomenet er konfigurert slik at den ruter e-post til FOPE for antisøppelpostbehandling og policyfiltrering før den sendes videre til Exchange Online, der den filtreres på nytt av Forefront Protection 2010 for Exchange Server (FPE) på Exchange Online-transportserverne. Bruk dette scenarioet dersom du vil sikre at alle meldinger som videresendes til den lokale organisasjonen, har blitt filtrert for søppelpost og virus av Forefront. Dette scenarioet er dokumentert i Office 365-samfunnet på Hybridruting – Peke MX-posten mot skyen.

  Office 365-kunder finner mer informasjon om hybriddistribusjon i følgende dokumentasjon: Hybriddistribusjon og migrering med Exchange Online og Office 365.

NoteObs! 
Noen av disse scenariene med e-postflyt, for eksempel scenariene med utgående intelligent vert, innkommende sikker liste og regulert partner med tvungen TLS, gjelder også kunder som bruker FOPE i frittstående modus. Før kunder med frittstående FOPE implementerer disse scenarioene, forutsettes det at de har logget på administrasjonssenteret i FOPE og utført trinnene for Konfigurering og klargjøring av FOPE.
TipTips! 
 • Hvis du vil vise en video som beskriver scenarier med e-postflyt iFOPE, kan du se FOPE-scenarier med e-postflyt.

 • Hvis du vil ha informasjon om FOPE-funksjoner som er tilgjengelige for de ulike Microsoft-produktene for e-postvertskap, inkludert funksjonen for FOPE-koblinger som du kan bruke til å implementere disse scenariene, kan du se Sammenligning av funksjonssett for FOPE-distribusjoner.

 • Hvis du er en forhandler der organisasjonen fungerer som en mellomliggende gateway for all e-postflyt mellom kundene, både for innkommende og utgående e-post i og utenfor organisasjonene deres, anbefales det at du kontakter Microsoft Kundestøtte for å konfigurere Exchange Online-tjenesten.

 • Du kan ikke bruke koblinger og virtuelle domener sammen. Ikke implementer FOPE-koblinger hvis du har avsendere og mottakere som hører til virtuelle domener.

 
Vis: