Vise informasjon om FOPE-koblinger

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2011-01-31

Du viser informasjon om FOPE-koblinger på samme måte som du viser informasjon om andre elementer i administrasjonssenteret i FOPE. Du kan vise informasjon om koblinger i rapporter ved å bruke kategorien Mine rapporter, du kan spore koblingsaktivitet ved å vise siden Sammendrag av meldingssporing, og du kan vise koblingsaktivitet i revisjonsspor ved å vise underkategorien Revisjonsspor i kategorien Verktøy.

Du kan vise lagrede rapporter eller opprette nye rapporter for koblingene i kategorien Mine rapporter. Koblingsrapportene gjengis i vanlige FOPE-rapporter under et Koblinger-avsnitt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter, endrer eller sletter en rapport, kan du se Opprette, endre eller slette en rapport:

Når du viser en rapport der innkommende og utgående trafikk vises, rapporterer også FOPE om koblingstrafikken.

Når innkommende eller utgående koblinger brukes på e-posttrafikk, vises hyperkoblede tall i rapporten under Brukt eller Avvist i Koblinger-delen. Hvis du vil vise mer informasjon om koblingsinnstillingene som ble brukt på e-postmeldingene, og vil se en detaljert rapport, klikker du det hyperkoblede tallet i rapporten. Den detaljerte rapporten som vises, inneholder følgende informasjon:

  • Loggtidspunkt – Tidspunktet da koblingen ble brukt på e-postmeldingen.

  • Avsenderadresse – Adressen til avsenderen av e-postmeldingen.

  • Mottakeradresse – Adressen til den tiltenkte mottakeren av e-postmeldingen.

  • Kobling-ID – Den unike IDen til koblingen som ble tilordnet da den ble opprettet.

  • Koblingsinnstillinger – En beskrivelse av koblingsinnstillingene.

Du kan spore koblingsaktivitet ved å bruke FOPE-sporingsfunksjonen i kategorien Verktøy i administrasjonssenteret. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kjører en meldingssporing, kan du se Kjøre en meldingssporing.

Du kan vise resultater for sporede meldinger i Resultater-ruten i kategorien Verktøy ved å følge instruksjonene for å spore en melding. Når du klikker koblingen Detaljer… ved siden av en sporet melding, vises sammendraget av meldingssporingen for denne e-postmeldingen. På siden Sammendrag av meldingssporing vises resultatene for meldingssporingen, inkludert en kolonne der Koblingsresultater rapporteres for den sporede meldingen. Bildet nedenfor viser koblingsresultatene for en sporet melding. Type, Navn og ID-nummer rapporteres i resultatene for koblingen som ble brukt på meldingen.

Vise kontakten melding sporingsinformasjon

Hvis du vil vise revisjonssporinformasjon for koblinger, bruker du underkategorien Revisjonsspor i kategorien Verktøy i administrasjonssenteret i FOPE. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser et revisjonsspor, kan du se Vis revisjonsspor.

Informasjon om koblinger som brukes på meldinger, vises i revisjonssporet sammen med all annen trafikkrapportering. Følgende informasjon vises i revisjonssporet for meldinger der en koblingsinnstilling ble brukt:

  • E-post for bruker – E-postadressen til brukeren for meldingen som en kobling er brukt på.

  • Domene – Domenet der koblingen håndheves.

  • Aktivitet – Navnet og ID-nummeret for koblingen som ble brukt på meldingen.

  • Dato og klokkeslett – Datoen og klokkeslettet da håndhevelsen av koblingen forekom.

 
Vis: