Scenario med utgående intelligent vert

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-10-30

En intelligent vert er en omdirigerende vertsserver som fungerer som en mellomliggende gateway før meldingene sendes til det endelige målet. Organisasjoner kan konfigurere et scenario der Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) dirigerer alle eller en del av de utgående e-postmeldingene gjennom en lokal server som utfører ytterligere behandling før e-postmeldingene sendes til det endelige målet. I dette scenarioet fungerer FOPE som intelligent vert. Det kan være aktuelt for en organisasjon å gjøre dette når de har et lokalt apparat eller en annen revisjonsløsning og også vil ha fordelene ved kantblokkering samt virus-, policy- og søppelpostfiltrering i FOPE.

I dette eksempelscenarioet har Contoso konfigurert en intelligent vert som mottar e-post fra Microsoft Exchange Online-e-postverten. E-post sendes gjennom FOPE-tjenesten til den lokale serveren for ytterligere behandling før den sendes til det endelige målet.

Tips!  Hvis du vil se en video som beskriver dette scenarioet og viser konfigurasjonstrinnene for FOPE-koblingen, kan du se Scenario med utgående intelligent vert (siden kan være på engelsk).

Når du bruker FOPE som en intelligent vert som omdirigerer utgående e-post til en lokal server, er e-postflyten som følger:

Scenario med utgående intelligent vert

I dette scenarioet går e-post som flyter fra Contosos Exchange Online-organisasjon, først gjennom FOPE-tjenesten. Når FOPE fungerer som en intelligent vert, omdirigeres e-post til den lokale serveren, der ytterligere behandling utføres før e-posten sendes til Internett.

For å kunne konfigurere en utgående intelligent vert må du opprette en utgående FOPE-kobling til organisasjonen. I dette scenarioet bruker Contoso FOPE som intelligent vert til å omdirigere utgående e-post gjennom en lokal server før den sendes til Internett.

Slik konfigurerer du en utgående FOPE-kobling for et scenario med utgående e-postflyt for intelligent vert:
 1. Gå til kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret i FOPE, og klikk deretter kategorien Firma.

 2. Klikk Legg til for Utgående koblinger under Koblinger. Dialogboksen Legg til utgående kobling åpnes.

  Bildet nedenfor viser innstillinger for utgående kobling for eksempelscenariet med utgående e-postflyt for intelligent vert.

  Utgående intelligent vert utgående kobling
 3. Skriv inn et beskrivende navn for den utgående koblingen i Navn-feltet.

 4. Skriv inn beskrivende tilleggsinformasjon om den utgående koblingen i Beskrivelse-feltet.

 5. Skriv inn jokertegnene *.* i feltet Mottakerdomener for å angi at denne utgående koblingen skal brukes på alle domener som FOPE sender e-post til.

 6. Merk av for Lever alle meldinger til følgende mål, og angi deretter ett av følgende alternativer:

  • IP-adresse – Angi at FOPE skal rute e-post til én IP-adresse (for eksempel IP-adressen til den lokale serveren til Contoso).

  • Fullstendig domenenavn – Angi det fullstendige domenenavnet som FOPE skal sende e-post til (for eksempel contoso.com).

  • Multi-SMTP-profil for e-postserver – Bruk rullegardinlisten til å velge den utgående profilen hvis du har opprettet en tidligere. Med utgående multi-SMTP-profiler kan du levere e-post til flere e-postservere på nettverket ved å bruke ringdistribuert belastningsfordeling.

   Utgående multi-SMTP-profiler fungerer på samme måte som innkommende multi-SMTP-profiler, og kan opprettes på en lignende måte som disse. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere inngående multi-SMTP-profiler.

 7. Du kan velge Opportunistisk TLS under TLS-innstillinger (Transport Layer Security) (FOPE gjør forsøk på en TLS-tilkobling, men går automatisk over til en SMTP-tilkobling hvis e-postserveren for mottak ikke er konfigurert slik at TLS brukes) eller et av flere alternativer for TLS-sertifikat:

  • Validering mot selvsignert sertifikat – Dette sertifikatet opprettes i en organisasjon og brukes til å kryptere kanalen.

  • Den utstedende sertifiseringsinstansen er klarert av Microsoft – Validerer at mottakssertifikatet er utstedt av en autorisert sertifiseringsinstans. Det validerer for eksempel at sertifikatet ikke er utløpt, og at det er autentisk.

  • Mottakersertifikatet svarer til måldomenet – Dette går ett skritt videre i forhold til alternativet Den utstedende sertifiseringsinstansen er klarert av Microsoft ved også å validere at alternativt navn for emne på sertifikatet samsvarer med navnet på mottakerdomenet.

  • Mottakersertifikatet samsvarer – Dette går ett skritt videre i forhold til alternativet Den utstedende sertifiseringsinstansen er klarert av Microsoft ved også å validere at alternativt navn for emne samsvarer med det du skriver inn i tekstboksen.

 8. Klikk Lagre.

Koblingen er nå oppført under Utgående koblinger. Du kan utvide koblingen hvis du vil vise innstillingene for den. Du kan klikke Rediger hvis du vil endre konfigurasjonsinnstillingene for denne koblingen.

Hvis du vil bruke denne koblingskonfigurasjonen på hele firmaet eller på bestemte domener i firmaet, eller hvis du vil fjerne denne koblingen, kan du se Håndheve og fjerne tilknytninger til FOPE-kobling.

 
Vis: