Konfigurere innstillingene for lokal Exchange-server for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot lokale adresser)

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2011-03-10

For å kunne implementere et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot lokale adresser)) må du konfigurere flere innstillinger for lokal Exchange-server.

 1. Slå opp i følgende dokumentasjon for å se om du må installere og konfigurere Microsoft Windows PowerShell™ på den lokale Exchange-serveren: Installere og konfigurere Windows PowerShell.

 2. Åpne skallet for administrasjon av Exchange på den lokale Exchange-serveren for å bruke Windows PowerShell-kommandoer til å konfigurere innstillinger for den lokale Exchange-serveren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til og angir Windows PowerShell-kommandoer i skallet for administrasjon av Exchange, kan du se Grunnleggende om skallet for administrasjon av Exchange (siden kan være på engelsk).

 3. Opprett en sendekobling som ruter e-post som skal til det vertsbaserte domenet, mot FOPE. I dette eksemplet er det vertsbaserte domenet service.contoso.com.

  New-sendconnector -Name to-fope -AddressSpaces service.contoso.com -RequireTls $true -TlsAuthLevel DomainValidation -TlsDomain mail.messaging.microsoft.com

 4. Opprett eksterne domener som angir hvordan den lokale serveren skal behandle e-post til og fra det vertsbaserte domenet:

  New-RemoteDomain service.contoso.com –DomainName service.contoso.com

  New-RemoteDomain contoso.com. –DomainName contoso.com.

 5. Konfigurer de eksterne domenene. Disse innstillingene angir at serveren skal behandle e-post mellom den lokale serveren og det vertsbaserte domenet på samme måte som e-post mellom to brukere på den lokale serveren, slik at sluttbrukerne ikke merker noen forskjell:

  Set-RemoteDomain service.contoso.com –TrustedMailInboundEnabled $true –TrustedMailOutboundEnabled $true

  Set-RemoteDomain contoso.com. –TrustedMailInboundEnabled $true

 6. Konfigurer mottakskoblingene slik at de godtar avanserte TLS-protokoller fra FOPE:

  Set-ReceiveConnector Default –TlsDomainCapabilities mail.messaging.microsoft.com:AcceptOorgProtocol

 7. Noter emnet for sertifikatet som organisasjonen bruker til å godkjenne TLS i SMTP-økter. Du trenger denne verdien i flere konfigurasjonstrinn senere. I dette eksemplet bruker vi et sertifikat med emnet certificate.contoso.com.

  Get-ExchangeCertificate

Du fullfører konfigureringen av dette scenarioet ved å gå til neste emne, Konfigurere Exchange Online-innstillingene for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot lokale adresser).

 
Vis: