Håndheve og fjerne tilknytninger til FOPE-kobling

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2011-11-15

Etter at du har konfigurert en Forefront Online Protection for Exchange-kobling (FOPE) som skal brukes i et scenario med postflyt, må du håndheve den på firmanivå eller velge den på domenet for at den skal kunne fungere. Du kan fjerne denne tilknytningen når som helst. Når en kobling er i bruk på domenet, kan du imidlertid ikke fjerne den fra firmaet uten først å frigi den for firmaet eller fjerne den fra domenet. Hvis du vil ha mer informasjon om håndheving av koblinger, kan du se Håndheve tilknytninger til FOPE-kobling. Hvis du vil ha mer informasjon om frigjøre koblingstilknytninger, kan du se Fjerne tilknytninger til FOPE-kobling.

ImportantViktig! 
Når du forsøker å håndheve en FOPE-kobling, kan det hende at den skaper konflikt med en eksisterende kobling som håndheves. Dette fører til en feilmelding. Se Forstå konflikter under håndhevelse av en koblingstilknytning for mer informasjon.
 
Vis: