Sammenligning av funksjonssett for FOPE-distribusjoner

 

Gjelder: Office 365 Small Business, Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-09-14

Tabellen nedenfor beskriver funksjoner i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) som er tilgjengelige for de ulike Microsoft-produktene for e-postvertskap, blant annet Microsoft Office 365.

 

Produkt Tilgang til FOPE administrasjonssenter Innloggingsmetode for FOPE administrasjonssenter Bruke FOPE administrasjonssenter til å konfigurere domener og endre IP-adresser Virussøk, kantblokkering, bekjempelse av søppelpost, meldingshygiene Bruke FOPE-koblinger til å konfigurere intelligente verter, sikre lister, delt adresseområde, tvungen TLS Metode for katalogsynkronisering Innholdskoblinger

FOPE frittstående

Ja

FOPE akkreditiver

Ja

Ja

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Oversikt over tjenester og funksjoner i FOPE)

Ja for enkelte scenarier

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke FOPE-koblinger til å konfigurere avanserte e-postflytscenarioer)

FOPE Katalogsynkroniseringsverktøy

Forefront Online Protection for Exchange

Nye funksjoner i FOPE 11.1

Microsoft Office 365 for profesjonelle og små bedrifter

Nei

Ikke tilgjengelig

Nei

Ja

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Oversikt over tjenester og funksjoner i FOPE)

Nei

Ingen

Forefront Online Protection for Exchange

Office 365

Microsoft Office 365 for bedrifter

Ja

Enkel pålogging via FOPE-kobling i kategorien E-postkontroll i kontrollpanel for Exchange

Nei

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Forskjeller i FOPE Administration Center)

Ja

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Oversikt over tjenester og funksjoner i FOPE)

Ja for alle scenarier

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke FOPE-koblinger til å konfigurere avanserte e-postflytscenarioer)

Katalogsynkroniseringsverktøy for Office 365

Nye funksjoner i FOPE 11.1

Office 365

Live@edu

Ja

Enkel pålogging via FOPE-kobling i kategorien E-postkontroll i kontrollpanel for Exchange

Nei

Ja

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Oversikt over tjenester og funksjoner i FOPE)

Ja for alle scenarier

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke FOPE-koblinger til å konfigurere avanserte e-postflytscenarioer)

Katalogsynkronisering kreves ikke for Live@edu-kunder. Du kan dra nytte av katalogsynkroniseringsverktøyet for Outlook Live i situasjoner der du vil synkronisere brukerinformasjon mellom Active Directory-tjenesten og Outlook Live.

Du kan også synkronisere kataloger gjennom FOPE Katalogsynkroniseringsverktøy for å dra nytte av visse FOPE-funksjoner som FOPE-karantene for Exchange Online-brukere og Exchange Hosted Archive.

Nye funksjoner i FOPE 11.1

Live@edu

Business Productivity Online Suite – Standard

Ja. Tilgang til Admin Center for bare å behandle karantene og vise rapporter gis ved forespørsel til FOPE kundestøtte (siden kan være på engelsk).

FOPE akkreditiver

Nei

Ja

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Oversikt over tjenester og funksjoner i FOPE)

Nei

Katalogsynkroniseringsverktøy for Exchange Online

Nye funksjoner i FOPE 11.1

Hjelp og Slik gjør du det

Business Productivity Online Suite – Dedicated

Ja

FOPE akkreditiver

Ja

Ja

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Oversikt over tjenester og funksjoner i FOPE)

Ja for alle scenarier

(Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke FOPE-koblinger til å konfigurere avanserte e-postflytscenarioer)

Katalogsynkroniseringsverktøy for Exchange Online

Nye funksjoner i FOPE 11.1

Hjelp og Slik gjør du det

NoteObs! 
 • Hvis du vil vise en video som beskriver de nye FOPE-funksjonene og tar for seg informasjonen i dette emnet, kan du se Nye funksjoner i FOPE 11.1.

 • Hvis du er en Microsoft Office 365, Live@edu eller Business Productivity Online Suite (BPOS) kunde, utføres antivirusskanning av Forefront Protection 2010 for Exchange Server (FPE) på Exchange Online-serverene i stedet for FOPE.

 • Live@edu-kunder som trenger oppføringsignorering, bør kontakte Live@edu-støtte.

Når du åpner Forefront Online Protection for Exchange administrasjonssenter, er det visse forskjeller mellom et lokalt domene (FOPEi frittstående modus) og et vertsbasert domene når det gjelder funksjoner og innstillinger. Hvis du for eksempel har opprettet firmaer og domener i den vertsbaserte Microsoft Office 365-eller Live@edu-skytjenesten, må du styre disse innstillingene i Kontrollpanel for Exchange i stedet for i administrasjonssenteret i FOPE.

Du kan vise, men ikke endre verdiene i utgående e-postserver IP-adresser-innstillingen i Firma-fanen i FOPE administrasjonssenter dersom du har et vertsbasert domene i stedet for et lokalt domene.

Hvis du har et vertsbasert domene i stedet for et lokalt, gjelder følgende i kategorien Domene i FOPE administrasjonssenter:

 • Du kan ikke legge til, validere, aktivere eller slette domener. Derfor vises ikke alternativet Legg til domener i Oppgaver-ruten, og Deaktiver-knappen vises ikke fra Deaktiverte domener i Visninger-ruten. Du må gjøre dette i Kontrollpanel for Exchange.

 • Du kan vise, men ikke endre, verdien for Innstillinger for e-postlevering (innstillingene e-postserveradresse og IP-adresser for utgående e-postserver). Du må gjøre dette i Kontrollpanel for Exchange.

 • Du kan ikke konfigurere innstillingene Oppsamling - alle domener, Utgående filtrering, Søppelpostfiltrering og Virusfiltrering i Domeneinnstillinger-ruten.

 • Når du overfører domeneinnstillinger via dialogboksen Overfør domener, kan ikke alternativene IP-adresser og Varsling om virusfiltrering overføres ettersom IP-adressene peker mot Exchange Online, og varslinger om virusfiltrering sendes av FPE i stedet for av FOPE.

Rapportstatistikker for antivirus er ikke tilgjengelige i FOPE administrasjonssenter fordi antivirusfiltrering i Office 365 utføres av FPE på Exchange Online-servere i stedet for av FOPE.

I tillegg til firma- og domeneadministrasjon bør Office 365- og Live@edu-abonnenter bruke Kontrollpanel for Exchange i stedet for administrasjonssenteret i FOPE til å utføre følgende oppgaver:

 • Spore meldinger som sendes i organisasjonen.

 • Konfigurer transportregler for å gjøre følgende:

  • Legge til fraskrivelser (bunntekster) i e-postmeldinger.

  • Søke etter nøkkelord og andre uttrykk (også tilgjengelig i FOPE).

  • Blokkere utgående e-post etter avsender eller domene (også tilgjengelig i FOPE).

  • Moderere e-postlevering.

 • Konfigurere loggføring av e-postmeldinger i et eksternt arkiv.

For mer informasjon om FOPE-funksjoner, anbefales Office 365-kunder å se instruksjonsvideoene for FOPE, inkludert videoserien Administrasjonssenter 101. Vær imidlertid oppmerksom på at disse videoene opprinnelig ble laget for brukere av FOPE i frittstående modus, og at de bare er tilgjengelige på engelsk. Du finner koblinger til disse videoene under Flere Internett-ressurser for FOPE-hjelp.

Andre viktige emner som kan være av interesse i FOPE Brukerveiledning, er blant annet følgende:

 
Vis: