Flytte FOPE-beskyttede postbokser fra lokale kontorer til skyen

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-03-15

Du kan for tiden bruke Microsoft Exchange som din interne e-postløsning og Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) for din meldingsbeskyttelse. Dersom dette er tilfellet, vil du kanskje flytte noen av postboksene dine til skyen med Microsoft Exchange Online og konfigurere FOPE til å beskytte både dine lokale og skybaserte postbokser.

Dette emnet diskuterer hvordan du kan beholde FOPE-beskyttelse for både dine interne og sky-postbokser når du flytter postbokser til skyen. Spesifikt beskriver det et scenario hvor du kan konfigurere dine FOPE-domener for å støtte flytting av en del av dine interne postbokser til skyen.

Du bruker kanskje FOPE som e-postbeskyttelsesløsning for ditt lokale e-postsystem. Hvis du imidlertid vil flytte postboksene gradvis til et vertsbasert e-postmiljø, kan du starte prosessen med å registrere deg for Office 365.

Du må registrere deg for Office 365, og deretter opprette et domene for kontoen for de vertsbaserte tjenestene før du kan bruke din første postboks i skyen. Du kan gjøre dette på nettsiden for Office 365. Du kan for eksempel ha et lokale domene kalt lucernepublishing.com. Under registreringsprosessen for Office 365 må du opprette et domene for vertsbasert e-post, for eksempel lucernepublishing.onmicrosoft.com. Når du har opprettet domenet for vertsbasert e-post og fullført registreringsprosessen, kan du bruke den nettbaserte e-postklienten Office 365, der du vil finne en kobling for å vise postboksen og e-postmeldingene dine.

TipTips! 
  • Du må huske på at, på dette stadiet i prosessen, vil ikke Office 365-postboksen i skyen ha noen tilknytning til din lokale e-postkonto.

  • Du må bruke samme bruker som har administratorrettigheter for FOPE-kontoen, til å registrere deg for Office 365. I dette emnet er denne brukeren joe@lucernepublishing.com. Hvis du bruker en annen bruker til å registrere deg for Office 365, vil du ikke kunne fullføre senere trinn i dette emnet, f.eks. vise kategorien Avansert i FOPE administrasjonssenter eller slå sammen firmaer.

Når du har fullført registreringsprosedyren for Office 365, vil FOPE administrasjonssenter se litt annerledes ut neste gang du logger på. Kategorien Avansert vises. I kategorien Avansert vises to firma i en liste:

  • __EXCHANGE__24244_lucernepublishing.onmicrosoft.com (Dette representerer selskapet du opprettet da du registrerte deg for Office 365.)

  • Lucerne Publishing (ditt eksisterende selskap i dette eksemplet)

FOPE Administration Center avansert selskaper

Hvis du velger __EXCHANGE__24244_lucernepublishing.onmicrosoft.com, vil du se informasjonen til selskapet som har domenet lucernepublishing.onmicrosoft.com. Hvis du velger Lucerne Publishing, vil du se informasjonen til selskapet som har domenet lucernepublishing.com.

Hvis du vil vite mer om kategorien Avansert, se Forstå kategorien Avansert.

Det er mulig å flytte en lokal postboks til skyen, og beholde ditt originale domene. Dette gjør det mulig for avsendere å fortsette å sende e-post til din originale e-postadresse. Du kan for eksempel flytte postboksen for joe@lucernepublishing.com til skyen, og fortsette å motta e-postmeldinger på denne adressen. Du kan konfigurere Exchange Online til å sende og motta e-post som lucernepublishing.com, selv om du fortsatt har de fleste postboksene dine i det lokale e-postmiljøet.

For å tilrettelegge for sameksistens før du legger til domenet lucernepublishing.com i Exchange Online, kan du be om å slå sammen de to selskapene (selskapet du bruker til å beskytte e-post lokalt, og det nye vertsbaserte selskapet) i FOPE. Hvis du vil slå sammen selskapene, må du be om en sammenslåing ved å kontakte teknisk kundestøtte for FOPE. På denne måten kan du konfigurere sameksistens og legge et delsett av postboksene dine på skyen. Dette vil også la deg kombinere administrasjonen og rapporteringen for både dine lokale og online domener. Du finner kontaktnumrene til Kundestøtte i underkategorien Ressurser i Velkommen-ruten i kategorien Informasjon.

ImportantViktig! 
Sammenslåingen av selskapene kan kun fullføres hvis du har administrasjonsrettigheter for begge selskapene. Hvis det lokale FOPE-selskapet administreres av en partner eller forhandler, er det mulig at sammenslåingen ikke blir tillatt, og hvert selskap må administreres separat i FOPE.

Når selskapene er slått sammen, vil du ha et enkelt selskap oppført i administrasjonssenteret i FOPE, som i dette eksemplet er __EXCHANGE__24244_lucernepublishing.onmicrosoft.com, og kategorien Avansert vises ikke lenger. I delen Domener i kategorien Administrasjon er to domener oppført:

  • lucernepublishing.com (ditt lokale domene)

  • lucernepublishing.onmicrosoft.com

Når selskapene er slått sammen, legger du til lucernepublishing.com i Exchange Online ved hjelp av fremgangsmåten beskrevet i emnet Omdelegere domenet ditt til Office 365 på webområdet Office 365. Neste gang du logger på administrasjonssenteret i FOPE, vil du se at domenene er oppført under kategorien Administrasjon, og i Exchange Online-domenet, duplicatedomain-17c14fcf-2dba-43bc-bd0e-17c4135bb2b9.lucernepublishing.com er for eksempel lagt til i domenelisten i kategorien Domener. Følgende domener er oppført:

  • duplicatedomain-17c14fcf-2dba-43bc-bd0e-17c4135bb2b9.lucernepublishing.com (utgående skydomene)

  • lucernepublishing.com (lokalt domene)

  • lucernepublishing.onmicrosoft.com (innkommende skydomene)

Dupliser domener

Når domenene er lagt til ved hjelp av administrasjonskonsollen i Office 365, kan du knytte domenet lucernepublishing.com til en vertsbasert postboks. Den vertsbaserte postboksen joe@lucernepublishing.onmicrosoft.com kan for eksempel motta e-post for meldinger som er adressert til joe@lucernepublishing.com. For å gjøre dette må du følge fremgangsmåten i Scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE) for å konfigurere sameksistens etter at du har lagt til domenet ditt.

TipTips! 
Når du konfigurerer sameksistens, må du kontrollere at du konfigurerer en FOPE-kobling for det korrekte utgående domenet, som i dette eksemplet er duplicatedomain-17c14fcf-2dba-43bc-bd0e-17c4135bb2b9.lucernepublishing.com, og en innkommende FOPE-kobling, som i dette eksemplet er lucernepublishing.onmicrosoft.com.

Etter at du har konfigurert sameksistens, og e-post sendes fra en vertsbasert postboks til en mottaker, viser FRA-adressen for eksempel joe@lucernepublishing.com. Når mottakere svarer på e-postmeldinger, sendes disse innkommende meldingene via FOPE, der de blir gjennomsøkt og behandlet for spam, for deretter å videresendes til den lokale serveren, der det eventuelt utføres ytterligere egendefinert filtrering. Deretter oppdateres mottakeradressen til lucernepublishing.onmicrosoft.com av den lokale e-postserveren, og meldingen returneres til FOPE, der den til slutt adresseres til postboksen på skyen.

ImportantViktig! 
Utgående policyregler på firmanivå brukes på meldinger fra alle domener. Hvis du har konfigurert domenespesifikke utgående policyregler for lucernepublishing.com, vil de ikke lenger brukes på e-post som sendes fra Exchange Online-kontoen. Hvis du vil konfigurere dem for domenet lucernepublishing.onmicrosoft.com, må du logge på administrasjonssenteret i FOPE og konfigurere regler i underkategorien Policyregler i kategorien Administrasjon. Hvis du vil konfigurere regler for domenet lucernepublishing.onmicrosoft.com, må du opprette reglene og bruke dem på duplicatedomain-17c14fcf-2dba-43bc-bd0e-17c4135bb2b9.lucernepublishing.com. Innstillingene i den opprinnelige policyregelen må brukes på lucernepublishing.com.
 
Vis: