Forstå kategorien Avansert

 

Gjelder: Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-08-24

ImportantViktig! 
Kategorien Avansert i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret er bare tilgjengelig for administratorer som har tilganger for å styre flere bedrifter.

Kategorien Avansert i Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) administrasjonssenteret gir administratorer en konsolidert visning av alle firmaene de håndterer. Du kan bruke denne kategorien til å utføre følgende operasjoner:

  • Sjekke at det ikke er noen brannmurregler som kan føre til meldingstap mellom FOPE og en SMTP-adresse.

  • Søk etter detaljert informasjon om et bestemt firma du har tilgang til, som finnes i FOPE administrasjonssenter.

  • Vise en liste med alle firmaene du håndterer, eller filtrere listen for å vise bare visse typer firmaer, slik som Microsoft Exchange Online-kunder.

Kategorien Avansert kan bare brukes av tjenesteforhandlere, administratoren for en organisasjon som har et rutingsmiljø som går over flere lokaler eller en administrator som har mottatt delegerte rettigheter etter at en organisasjon har opprettet delegerte administratorroller. Hvis du vil vite mer om roller og tillatelser i FOPE, kan du se Forstå brukerroller og tillatelser.

I kategorien Firmaer i kategorien Avansert kan du se navnet på de firmaene du har tillatelse til å vise i FOPE. Du kan også se når hvert firma ble lagt til, om firmaet kan bruke FOPE-tjenesten for øyeblikket samt om firmaet er en tjenesteforhandler. Du kan filtrere listen slik at den kun viser visse typer firmaer. Dette gjør du i ruten Visninger. Du kan også endre rekkefølgen på listen ved å klikke på titlene i øverst rad av hver kolonne. Illustrasjonen nedenfor viser noen firmaer som er i denne kategorien.

FOPE administration center selskaper kategorien

Når du klikker på navnet på et firma som er aktivert, blir du sendt til kategorien Firma i kategorien Administrasjon. Her finner du mange konfigurasjonsinnstillinger som du kan tilpasse for firmaet. Hvis du vil vite mer om rutene og alternativene i dem, kan du se hjelpeemnet Konfigurere firmainnstillinger i FOPE.

Følgende tabell beskriver hvert av alternativene du kan bruke til å vise ulike typer firmaer i kategorien Firmaer i Avansert-kategorien.

 

Visning Formål

Alle firmaer

Vis alle firmaer du administrerer.

Forhandlere

Vis bare firmaer som kan administrere andre firmaer.

Ikke-forhandlere

Vis bare firmaer som ikke kan administrere andre firmaer.

Deaktiverte firmaer

Vis kun firmaer du har tillatelse til å vise, og som ikke har tillatelse til å bruke FOPE-tjenesten for øyeblikket.

Aktiverte firmaer

Vis kun firmaer du har tillatelse til å vise, og som har tillatelse til å bruke FOPE-tjenesten.

Ikke aktivert

Vis kun firmaer du har tillatelse til å vise, men som ikke har begynt å bruke FOPE-tjenesten.

MVLS-kunder

Vis kun firmaer du har tillatelse til å vise, og som har en Microsoft Volume License Service-avtale.

Prøvekunder

Vis kun firmaer du har tillatelse til å vise, og som har en prøveavtale.

SPLA-kunder

Vis bare firmaer du har tillatelse til å vise, og som har en lisensavtale fra en tjenesteleverandør.

Direktekunder

Vis kun firmaer du har tillatelse til å vise, og som har en direkte tjenesteavtale.

Telekommunikasjonskunder

Vis bare firmaer som er en del av telekommunikasjonsbransjen.

BPOS-direktekunder

Vis kun firmaer du har tillatelse til å vise, og som har en Microsoft Business Productivity Online-tjenesteavtale.

Exchange Online-kunder

Vis kun firmaer du har tillatelse til å vise, og som bruker Exchange Online-tjenesten.

I kategorien Kontroller tilkobling for SMTP i Avansert-kategorien kan du gå gjennom resultatene av tidligere tilkoblingstester, og også starte en ny oppgave for å bekrefte statusen til en SMTP-adresse. Ruten Resultater i denne kategorien viser alle testene som har blitt sendt inn samt en kort melding om status for testen. Det blir sendt en beskjed om testen til e-postadressen du har oppgitt her. Følgende bilde viser tester som pågår, slik de vises i denne kategorien.

FOPE administration center kategorien Avansert

Følgende prosedyre beskriver hvordan du tester en SMTP-adresse samt hvilke felt du kan redigere før du starter en test.

Slik sjekker du SMTP-tilkoblingen
  1. Skriv inn IPv4 SMTP-adressen i feltet SMTP-adresse: . For eksempel 10.10.254.254.

  2. Oppgi navnet på kunden SMTP-adressen tilhører, i feltet Kundenavn: .

  3. Oppgi e-postadressen som testresultatet skal sendes til, i feltet Varselmelding: .

  4. Klikk Start sjekk for å teste adressen du har angitt.

Meldingen med resultatet av testen inneholder informasjon som administratoren kan bruke til å endre på konfigurasjonen av firmaets FOPE, hvis nødvendig. Rapporten angir hvilken SMTP-adresse testen ble utført på samt en test-ID, hvor datasenteret som utførte testen, befinner seg, vertsnavnet som satte i gang testen, den utgående IP-adressen, testtype (en posttest), status for testen, om den var vellykket eller mislykket samt utdataresultatet, f.eks. en del av tilkoblingen som mislyktes.

 
Vis: