Konfigurere innstillingene for lokal Exchange-server for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE)

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-07-31

For å kunne implementere dette scenariet med e-postflyt må du konfigurere flere innstillinger for lokal Exchange-server.

 1. Slå opp i følgende dokumentasjon for å se om du må installere og konfigurere Microsoft Windows PowerShell™ på den lokale Exchange-serveren: Installere og konfigurere Windows PowerShell.

 2. Åpne skallet for administrasjon av Exchange på den lokale Exchange-serveren for å bruke Windows PowerShell-kommandoer til å konfigurere innstillinger for den lokale Exchange-serveren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til og angir Windows PowerShell-kommandoer i skallet for administrasjon av Exchange, kan du se Grunnleggende om skallet for administrasjon av Exchange (siden kan være på engelsk).

 3. Opprett en sendekobling som ruter e-post som skal til det vertsbaserte domenet, mot FOPE. I dette eksemplet er det vertsbaserte domenet service.contoso.com.

  New-sendconnector -Name to-fope -AddressSpaces service.contoso.com -RequireTls $true -TlsAuthLevel DomainValidation -TlsDomain mail.messaging.microsoft.com

 4. Opprett eksterne domener som angir hvordan den lokale serveren skal behandle e-post til og fra det vertsbaserte domenet:

  New-RemoteDomain service.contoso.com –DomainName service.contoso.com

  New-RemoteDomain contoso.com. –DomainName contoso.com.

 5. Konfigurer de eksterne domenene. Disse innstillingene angir at serveren skal behandle e-post mellom den lokale serveren og det vertsbaserte domenet som e-post mellom to brukere på den lokale serveren, slik at sluttbrukerne ikke merker noen forskjell:

  Set-RemoteDomain service.contoso.com –TrustedMailInboundEnabled $true –TrustedMailOutboundEnabled $true

  Set-RemoteDomain contoso.com. –TrustedMailInboundEnabled $true

 6. Konfigurer en mottakskobling slik at den godtar avanserte TLS-protokoller fra FOPE:

  Set-ReceiveConnector Default –TlsDomainCapabilities mail.messaging.microsoft.com:AcceptOorgProtocol

Du fullfører konfigureringen ved å gå til neste emne, Konfigurere Exchange Online-innstillingene for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE).

 
Vis: