Konfigurere Exchange Online-innstillingene for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE)

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-07-31

For å kunne implementere dette scenarioet med e-postflyt må du opprette og konfigurere eksterne domener som angir hvordan Exchange Online-datasenterserverne skal samhandle med de lokale e-postserverne. For å kunne gjøre dette må du åpne Windows PowerShell på datasenterserveren. Der kan du opprette og konfigurere eksterne domener ved å angi Windows PowerShell-kommandoer. Hvis du vil vite hvordan du installerer og konfigurerer Windows PowerShell og kobler til tjenesten, kan du se Bruke Windows PowerShell.

I følgende eksempelkommandoer er contoso.com. domenenavnet til den lokale Exchange-serveren.

 1. Konfigurer det godtatte domenet for det lokale domenet:

  Set–Accepteddomain contoso.com. –DomainType InternalRelay –OutboundOnly $true

  NoteObs! 
  Kontroller at du har opprettet det delte domenet i Exchange Online som en del av klargjøringen av Exchange Online-postboksene, slik at det ser ut som om e-posten som postboksbrukerne i skyen sender, kommer fra contoso.com. i stedet for service.contoso.com. Hvis du ikke har klargjort det delte domenet, kan du lære hvordan ved å se Behandle domener og domeneegenskaper.
 2. Opprett et eksternt domene som angir hvordan Exchange Online-datasenterservere skal behandle e-post som kommer fra det lokale domenet. Angi at DomainName skal være emnet for det lokale sertifikatet:

  New-remotedomain –Name contoso.com. –DomainName contoso.com.

 3. Konfigurer det eksterne domenet fra trinn 2. Disse innstillingene angir at datasenterserverne skal behandle e-post mellom den lokale serveren og det vertsbaserte domenet som e-post mellom to brukere i det vertsbaserte domenet, slik at sluttbrukerne ikke merker noen forskjell:

  Set-remotedomain contoso.com. –TrustedMailInboundEnabled $true

 4. Konfigurer hvert eksterne domene i datasenteret. Disse innstillingene angir at datasenterserverne skal merke utgående e-post, slik at de lokale serverne ruter e-posten riktig. For det eksterne domenet contoso.com. skriver du f.eks. inn følgende kommando:

  Get-RemoteDomain | Set-remotedomain TrustedMailOutboundEnabled $true

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Windows PowerShell-kommandoer til å konfigurere eksterne domener, kan du se Eksterne domener.

Du fullfører konfigureringen av dette scenarioet ved å gå til neste emne, Konfigurere FOPE-koblinger for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE).

 
Vis: