Konfigurere FOPE-koblinger for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE)

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-09-14

Når du bruker FOPE i et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE)), styres relasjonen mellom den lokale løsningen og FOPE med koblinger. Du må konfigurere disse koblingene i administrasjonssenteret i FOPE. Fremgangsmåtene nedenfor viser hvordan du konfigurerer innkommende og utgående koblinger på firmanivå på en måte som dekker de ulike typene e-postflyt (innkommende, utgående og internt i organisasjonen). Du må konfigurere en innkommende kobling for e-post internt i organisasjonen og innkommende e-post. Du må også konfigurere en utgående kobling for utgående e-post.

Slik konfigurerer du en innkommende FOPE-kobling for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE):
 1. Gå til kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret i FOPE, og klikk deretter kategorien Firma.

 2. Klikk Legg til for Innkommende koblinger under Koblinger. Dialogboksen Legg til innkommende kobling åpnes. Bildet nedenfor viser innstillinger for innkommende kobling for dette scenarioet når e-post sendes inn til organisasjonen fra en ekstern organisasjon, eller når den sendes fra en lokal bruker i organisasjonen til en Exchange Online-bruker internt i organisasjonen.

  FOPE innkommende koblingen
 3. Skriv inn et beskrivende navn for den innkommende koblingen i Navn-feltet.

 4. Skriv inn beskrivende tilleggsinformasjon om den innkommende koblingen i Beskrivelse-feltet.

 5. Skriv inn jokertegnene *.* i feltet Avsenderdomener for å angi at denne innkommende koblingen skal brukes på alle domener som FOPE mottar e-post fra.

 6. Skriv inn IP-adressen(e) for de lokale serverne i feltet IP-avsenderadresser. IP-adresser må angis i formatet nnn.nnn.nnn.nnn, der nnn er et tall fra 1 til 255. Du kan også angi CIDR-områder i formatet nnn.nnn.nnn.nnn/rr, der rr er et tall fra 24 til 31. Flere IP-adresser må atskilles med komma. Selv om vi anbefaler at du angir IP-adressene her, kan du la feltet stå tomt dersom du ikke kjenner de spesifikke IP-adressen(e) tilknyttet domenet, eller dersom du vil opprette en kobling med stort virkeområde.

 7. Velg Legg til disse IP-adressene i den sikre listen, og godta bare e-post fra disse IP-adressene for domenene som er angitt ovenfor. (Dersom du ikke anga IP-adresser for avsender i forrige trinn, velger du Legg til disse IP-adressene i den sikre listen for domenene som er angitt ovenfor i stedet.)

 8. Velg Opportunistisk TLS under Koblingsinnstillinger.

  Hvis du velger Opportunistisk TLS, prøver FOPE å opprette en TLS-tilkobling, men går automatisk over til en SMTP-tilkobling hvis e-postavsenderserveren ikke er konfigurert slik at TLS brukes. (Tving TLS er ikke et støttet alternativ for dette scenarioet.)

  Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker TLS i FOPE, se Forstå TLS (Transport Layer Security) i FOPE.

 9. Ikke merk av for noen av de tilgjengelige Filtrering-innstillingene under Koblingsinnstillinger.

 10. Klikk Lagre.

Koblingen er nå oppført under Innkommende koblinger. Du kan utvide koblingen hvis du vil vise innstillingene for den. Du kan klikke Rediger hvis du vil endre konfigurasjonsinnstillingene for denne koblingen.

Hvis du vil bruke denne koblingskonfigurasjonen på hele firmaet eller på bestemte domener i firmaet, eller hvis du vil fjerne denne koblingen, kan du se Håndheve og fjerne tilknytninger til FOPE-kobling.

Slik konfigurerer du en utgående FOPE-kobling for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE):
 1. Gå til kategorien Administrasjon i administrasjonssenteret i FOPE, og klikk deretter kategorien Firma.

 2. Klikk Legg til for Utgående koblinger under Koblinger. Dialogboksen Legg til utgående kobling åpnes. Bildet nedenfor viser innstillinger for utgående kobling for scenariet.

  FOPE utgående kobling til lokalene
 3. Skriv inn et beskrivende navn for den utgående koblingen i Navn-feltet.

 4. Skriv inn beskrivende tilleggsinformasjon om den utgående koblingen i Beskrivelse-feltet.

 5. Skriv inn jokertegnene *.* i feltet Mottakerdomener for å angi at denne utgående koblingen skal brukes på alle domener som FOPE sender e-post til.

 6. Merk av for Lever alle meldinger til følgende mål, og angi deretter IP-adresse, som angir at FOPE skal rute e-post til én IP-adresse (i dette eksemplet er det IP-adressen til den lokale e-postserveren til Contoso).

 7. Følgende alternativer vises under TLS-innstillinger (Transport Layer Security):

  Opportunistisk TLS – FOPE prøver å opprette en TLS-tilkobling, men går automatisk over til en SMTP-tilkobling hvis e-postserveren for mottak ikke er konfigurert slik at TLS brukes. Det finnes også flere alternativer for TLS-sertifikat:

  • Validering mot selvsignert sertifikat – Dette sertifikatet opprettes i en organisasjon og brukes til å kryptere kanalen. Dette alternativet gir tilstrekkelig beskyttelse, er relativt enkelt å konfigurere og er det anbefalte alternativet.

  • Den utstedende sertifiseringsinstansen er klarert av Microsoft – Validerer at mottakssertifikatet er utstedt av en autorisert sertifiseringsinstans. Det validerer for eksempel at sertifikatet ikke er utløpt, og at det er autentisk.

  • Mottakersertifikatet svarer til måldomenet – Dette går ett skritt videre i forhold til alternativet Den utstedende sertifiseringsinstansen er klarert av Microsoft ved også å validere at alternativt navn for emne på sertifikatet samsvarer med navnet på mottakerdomenet. Dette alternativet er ikke funksjonelt for dette scenariet.

  • Mottakersertifikatet samsvarer – Dette går ett skritt videre i forhold til alternativet Den utstedende sertifiseringsinstansen er klarert av Microsoft ved også å validere at alternativt navn for emne samsvarer med det du skriver inn i tekstboksen.

 8. Klikk Lagre.

Koblingen er nå oppført under Utgående koblinger. Du kan utvide koblingen hvis du vil vise innstillingene for den. Du kan klikke Rediger hvis du vil endre konfigurasjonsinnstillingene for denne koblingen.

Hvis du vil bruke denne koblingskonfigurasjonen på hele firmaet eller på bestemte domener i firmaet, eller hvis du vil fjerne denne koblingen, kan du se Håndheve og fjerne tilknytninger til FOPE-kobling.

 
Vis: