Oversikt

 

Emne sist endret: 2011-04-04

Konvoluttloggføring er en funksjon for e-postarkivering i Exchange Server, som gjør det mulig å organisere e-postmeldinger etter brukere, blindkopimottakere og bestemte distribusjonslister. Funksjoner for konvoluttloggføring er inkludert i Exchange 2000 Server, Service Pack 3 og Exchange Server 2003, Service Pack 1.

Figuren under illustrerer prosessen for konvoluttloggføring i tjenestene Hosted Archive eller Hosted Continuity.

Diagram over journalføring prosessen
 
Vis: