Feilsøking av katalogsynkroniseringsverktøyet (versjon 9.1) for FOPE

 

Gjelder: Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2012-02-21

Feilsøkingstrinnene som er oppført her, kan hjelpe til å løse enkelte problemer med versjon 9.1 av katalogsynkroniseringsverktøyet. Flere katalogsynkroniseringsverktøy er tilgjengelig fra Microsoft. Informasjonen her gjelder kun Forefront Online Protection for Exchange-relatert DST 9.1, som du kan bruke til å synkronisere data mellom en lokal Active Directory Domain Service (AD DS) og Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) og Exchange Hosted Archive (EHA), på en sikker måte.

Hvis dette emnet ikke løser dine problemer med DST 9.1, kan du gå gjennom koblingene i Se også-delen på slutten av dette emnet eller ta kontakt med Microsoft Kundestøtte som angitt i Støtteinformasjon.

Problemene og de foreslåtte løsningene her er ikke et resultat av en DST 9.1-synkronisering.

Kontroller at systemet ditt fyller minimumskravene som er oppført i Systemkrav. DST 9.1 fungerer ikke på operativsystemet til Windows Small Business Server.

32-biters systemer: Kontroller at du har installert kun 32-biters versjonen av DST 9.1 hvis du har et 32-biters operativsystem. Dette systemet omtales som et i386-miljø på nedlastingssiden, der du også finner DST 9.1. Filen for 32-biters systemer er DirSyncTool_I386.msi.

64-biters systemer: Kontroller at du har installert kun 64-biters versjonen av DST 9.1 hvis du har et 64-biters operativsystem. Dette systemet omtales som et 64-biters miljø på nedlastingssiden, der du også finner DST 9.1. Filen for 64-biters systemer er DirSyncTool_AMD64.msi. Den 64-biters Windows-installasjonsfilen kan brukes uansett hvilken type 64-biters prosessor du bruker.

Bekreft at proxy-serverinnstillingene er konfigurert riktig i delen Synkroniseringsinnstillinger i DST 9.1. Du kan konfigurere vektøyet til å gjenkjenne proxyen hver gang det kjøres, til å gjenkjenne proxyen basert på nettleserinnstillingene eller du kan angi dine egne egendefinerte verdier og ditt eget portnummer. Hvis DST tidligere har kjørt med egendefinerte verdier, og disse verdiene nå er endret, vil ikke synkroniseringen fungere. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se Endre Proxy-serverinnstillinger.

Av sikkerhets- eller rettighetshensyn for de lokale eller vertsbaserte tjenestene er det best å installere DST 9.1 på et operativsystem med engelsk språk.

Kontroller at rollen kontoansvarlig eller administrator finnes i FOPE, og at du kan logge på administrasjonssenteret i FOPE.

Kontroller at DST 9.1 ikke bruker port 8080. Hvis du vil ha mer informasjon, se Microsoft Knowledge Base artikkel-ID 2005933 og artikkel-ID 2005947.

Problemene og de foreslåtte løsningene her kan oppstå etter en DST 9.1-synkronisering. Hvis du trenger hjelp med bestemte feilkoder og advarsler, kan du se Hendelses-IDer og feilkoder for katalogsynkroniseringsverktøyet (versjon 9.1).

Kontrollert at du har installert Windows PowerShell-komponent før du kjører DST 9.1. Du kan avinstallere DST 9.1, installere Windows PowerShell og deretter installere DST 9.1 på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows PowerShell, kan du se Skripting med Windows PowerShell (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372).

Kontroller at du kjører kun én forekomst av DST 9.1 for organisasjonen din, og at du synkroniserer fra kun ett system om gangen. Hvis du har to separate synkroniseringsverktøy på to ulike plasseringer, men du bare er én organisasjon, kan hver DST 9.1-prosess overskrive de tidligere dataene og føre til at du overskrider den daglige grensen. Du løser dette problemet ved å fjerne alle bortsett fra en forekomst av DST og tvinge frem en fullstendig synkronisering under neste oppdatering ved å bruke Windows PowerShell. Fremgangsmåten for dette beskrives under.

DST PowerShell-miljøet må være installert på datamaskinen før synkroniseringsverktøyet installeres. Vanligvis finner du Windows PowerShell i samme programmappe som DST på startmenyen. Hvis du ikke finner det der, kan det bety at Windows PowerShell ikke er installert eller at det er installert etter DST 9.1. Uansett må du enten installere Windows PowerShell og installere DST 9.1 på nytt, eller bare installere DST på nytt for å kontrollere at DST PowerShell-miljøet er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows PowerShell og katalogsynkronisering, se PowerShell og cmdlets. Denne prosedyren vil ikke utføre en fullstendig synkronisering. Den vil tvinge den neste synkroniseringen til å være en fullstendig synkronisering i stedet for en differensiell synkronisering.

Slik tvinger du frem en fullstendig synkronisering:
  1. Start Windows PowerShell.

  2. Skriv inn Clear-SyncCookies og trykk ENTER.

Kontroller at du kjører kun én forekomst av DST 9.1 for organisasjonen din. Etter den første synkroniseringen, som er en fullstendig synkronisering, utføres kun trinnvise oppdateringer, slik at kun endret informasjon oppdateres. DST 9.1 inkluderer navnet på domenekontrolleren under synkroniseringen, og domenekontrollerens navn lagres i FOPE og sendes deretter tilbake når synkroniseringen starter. Hvis det brukes flere domener og skoger av mer enn én DST 9.1-prosess, kan det gi uønskede resultater. Hvis du vil løse dette problemet, kan du tvinge frem en fullstendig synkronisering og bruke kun én forekomst av DST. Fremgangsmåten for å tvinge frem en fullstendig synkronisering er beskrevet tidligere i dette emnet.

DST-9.1 synkronisere ikke dynamiske distribusjonslister.

Sørg for at både den lokale Windows-operativsystemkontoen og kontoen for FOPE-administrasjonssenteret som brukes til å autentisere, har riktige tillatelser for de respektive domenene. I FOPE administrasjonssenter må du bruke en konto av typen firma- eller domeneadministrator for domenene som er konfigurert for å bruke opplasting av DST-brukerliste. Du må også kontrollere at Domener er aktivert og at opplastingsmodus er satt til DST 9.1.

I det lokale miljøet brukes en Active Directory-konto som har bare lese-tilgang for å spørre Active Directory. Bruk av en domeneadministratorkonto er ikke påkrevd, og anbefales ikke. DST 9.1 trenger ikke å kjøre på Exchange-serveren.

 
Vis: