Varsel for kunder som sender søppelpost

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu, Forefront Online Protection for Exchange

Emne sist endret: 2013-01-17

Når en stor mengde søppelpost krysser Forefront Online Protection for Exchange (FOPE)-nettverket, og det viser seg at den kommer fra en FOPE-kunde, opprettes en saksmelding av søppelpostteamet, som ber om at støtteavdelingen kontakter kunden for å ta opp problemet. Teknisk støtte ringer kontaktene oppført på Firma-siden i administrasjonssenteret, og begynner øverst på listen. Hvis ingen av kontaktene kan nås, legges det igjen en melding på telefonsvareren (hvis mulig), og det sendes en oppfølgingsmelding per e-post. Hvis kunden har en TAM (Technical Account Manager) oppført som en kontakt, kontaktes også denne for å få tak i kunden. TAM kontakter de personene han/hun har oppført, basert på tidligere oppgitt foretrukket kommunikasjonsmåte. Dersom teknisk støtte har forsøkt alle kontakter, sendes en endelig oppfølgingsmelding til alle kontaktene per e-post. Hvis det oppnås kontakt, kommer teknisk støtte til å samarbeide om å løse problemet med kontakten.

Det forventes at kunden tar opp problemet med avsenderen (eller datamaskinen), og bekrefter å ha løst problemet ovenfor teknisk støtte. Dette gjør kunden gjennom å gi støtteavdelingen beskjed om hvilke tiltak som er satt i verk. Saksmeldingsnummeret må også oppgis. Dersom teknisk støtte ikke mottar et svar fra kunden innen én time etter at de har gått gjennom hele listen av kontakter, eller snakket med en kundekontakt, deaktiverer teknisk støtte utgående post for firmaet helt til problemet er løst og kunden kontakter teknisk støtte selv.

Når kunden har løst problemet, merker teknisk støtte saksmeldingen som løst og aktiverer utgående post hvis nødvendig.

 
Vis: