Hurtigstartveiledning for Exchange Hosted Archive (EHA)

 

Emne sist endret: 2011-12-14

Velkommen til Microsoft® Exchange Hosted Archive-tjenesten. Denne veiledningen forklarer hvordan du konfigurerer Exchange Hosted Archive-tjenesten.

 1. Konfigurere brannmurpolicyen

  Finn fram til IP-adressene for Exchange Hosted Archive i delen Konfigurasjonsinformasjon i administrasjonssenteret. Sjekk at brannmuren kan godta trafikk gjennom port 25 fra denne listen med IP-adresser.

 2. Konfigurere konvoluttloggføring

  Loggføring gir organisasjonen mulighet til å registrere all kommunikasjon per e-post. Størsteparten av reglementene som krever loggføring, krever at organisasjonen benytter konvoluttloggføring. Dette er fordi slik loggføring inkluderer blindkopimottakere og mottakere fra distribusjonsgrupper. Microsoft Exchange 2000 Server SP3 og høyere støtter konvoluttloggføring.

  Hvis du vil vite mer om konvoluttloggføring i Exchange 2000 Server SP3 og Exchange Server 2003, kan du se Tillegg A: Konvoluttloggføring på Exchange Server 2003 og Exchange 2000 Server.

  Hvis du vil vite mer om konvoluttloggføring i Exchange Server 2007 og Exchange Server 2010, kan du se Tillegg B: Konvoluttloggføring på Exchange Server 2007.

 3. Konfigurere en SMTP-kobling og TLS

  Vi anbefaler at du konfigurerer en egen SMTP-kobling for å loggføre e-post som peker til DNS MX-posten for Exchange Hosted Archive, archive.messaging.microsoft.com.

  NoteObs! 
  Brukere av Exchange Hosted Archive i Europa, Midtøsten og Afrika finner arkivet på emea.archive.messaging.microsoft.com.

  Konfigurer forbindelsen til å bruke DNS for å gjenkjenne IP-adressen, og til å etablere 50 eller færre samtidige tilkoblinger per utgående IP-adresse. I tillegg støtter EHA TLS (Transport Layer Security). Vi anbefaler at du konfigurerer TLS på denne forbindelsen for å kryptere loggført e-post når den overføres til EHA.

 4. Testloggføring

  Test at loggføringen fungerer som den skal, ved å å sende testmeldinger og kontrollere at de mottas av EHA.

 5. Omdiriger innkommende meldinger via den vertsbaserte filtreringstjenesten

  Oppdater DNS MX-post til mail.messaging.microsoft.com

  ImportantViktig! 
  Ikke løs mail.messaging.microsoft.com til en IP-adresse. Dette fungerer best dersom dette er den eneste MX-posten i DNS-konfigurasjonen.
 6. Konfigurere utgående vertsbasert filtrering

  NoteObs! 
  Før du konfigurerer utgående vertsbasert filtrering, bør du sjekke at SMTP-serveren ikke brukes som et åpent relé.

  Fordi utgående tilgang gjennom det vertsbaserte filtreringsnettverket er begrenset av IP-adressen, må du oppgi alle IP-adressene du kommer til å sende e-post fra, til teknisk støtte.

  Konfigurer e-postserveren slik at alle utgående e-postmeldinger dirigeres til mail.messaging.microsoft.com.

 7. Konfigurere innstillinger for Exchange Hosted Archive-tjenesten

  1. Logg på administrasjonssenteret

  2. Gå til kategorien Administrasjon og klikk kategorien Firma.

  3. I ruten Tjenesteinnstillinger klikker du Rediger ovenfor delruten Arkiveringsinnstillinger.

  4. Angi arkiveringsinnstillingene, og klikk deretter Lagre.

 8. Tilordne roller for arkiv til brukerkontoer

  1. Logg på administrasjonssenteret

  2. Gå til kategorien Administrasjon, og klikk deretter kategorien Brukere.

  3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av brukerkontoene du vil tilordne arkivroller til, og klikk deretter Tilordne arkivtillatelser.

  4. Velg arkivrollene i dialogboksen Rediger innstillinger for arkivroller, og klikk deretter Lagre.

  Med de riktige arkivrollene kan brukerne vise arkiverte meldinger i arkivvisningen i Exchange Hosted Services.

NoteObs! 
Office 365 for mellomstore bedrifter og virksomheter inneholder informasjon om meldingsarkivering i Office 365.
 
Vis: