Var denne siden nyttig?
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt

Teknisk referanse for distribusjons- og avbildningsverktøy

Published: februar 2012

Updated: mai 2012

Applies To: Windows 8, Windows Server 2012

Komponenten for distribusjon og avbildning i Windows® Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) inneholder verktøyene du trenger for å tilpasse, distribuere og vedlikeholde Windows-avbildninger.

Innholdet i hjelp i denne delen støtter verktøy som leveres med Windows ADK, og verktøy som er tilgjengelig i Windows, for eksempel Sysprep.

Denne delen inneholder også tilleggsinformasjon om hensyn ved Windows-tilpasning og Windows-distribusjon.

I denne delen

 

Teknisk referanse for installasjon av Windows

Gir tekniske detaljer om installasjonsprogrammet for Windows, inkludert kommandolinjealternativer.

Teknisk referanse for Deployment Image Servicing and Management (DISM)

Gir tekniske detaljer om DISM-verktøyet og tilhørende kommandolinjealternativer.

Teknisk referanse for Systemforberedelse (Sysprep)

Gir tekniske detaljer om Sysprep-verktøyet og tilhørende kommandolinjealternativer. Definerer også serverrollene som støtter Sysprep.

Teknisk referanse for Windows System Image Manager (Windows SIM)

Gir teknisk informasjon om verktøyet Windows SIM. Gir også enkelte instruksjoner for bruk av verktøyet.

Teknisk referanse for Windows Recovery Environment (Windows RE)

Gir tekniske detaljer om hvordan du konfigurerer og bruker Windows RE.

Referanse for kommandolinjeverktøy for Windows-distribusjon

Beskriver kommandolinjealternativer for tilleggsverktøy som kan brukes for distribusjon, men ikke leveres med Windows ADK.

Alternativer for Windows-distribusjon

Beskriver ulike alternativer du kan bruke når du tilpasser og distribuerer Windows. Inneholder informasjon om alternativer for språkpakker, enhetsdrivere og nettverksdistribusjon.

Innstillinger for automatisering av Windows-installasjonen

Beskriver hvordan du automatiserer Windows-installasjonen ved hjelp av en svarfil.

Innstillinger for automatisering av OOBE

Beskriver hvordan du automatiserer OOBE ved å bruke en svarfil.

Feilsøking og loggfiler for distribusjon

Beskriver loggfilene du kan bruke til å feilsøke distribusjonsproblemer.

Relaterte deler

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen
Vis:
© 2015 Microsoft