Overføringsytelse

 

Gjelder for: Office 365 Enterprise

Emne sist oppdatert: 2015-05-05

Det er mange fremgangsmåter som kan brukes til å overføre PIM-data fra en lokal e-postorganisasjon til Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365. Under planleggingen av en overføring til Exchange Online er det mange som spør seg hvordan de kan forbedre dataoverførigsytelsen og optimalisere overføringshastigheten. Dette dokumentet vil gjøre det enklere for IT-administratorene å forstå faktaene omkring overføringsytelse, og det viser anbefalte fremgangsmåter som vil forbedre overføringshastigheten. Dette dokumentet:

 • Inneholder ikke informasjon om hvordan du overfører data.

 • Viser ikke feilsøkingstrinn for ytelsesproblemer.

 • Gir grunnleggende informasjon om eksterne og lokale saker, men gir mer detaljert informasjon om Microsoft-produkter og -tjenester .

 • Forutsetter at det ikke er noen funksjonsproblemer, og at overføringen til Office 365 fungerer som den skal.

Obs!Obs!
Dette dokumentet gjelder ikke for Microsoft Office 365-tjenesten for dedikerte abonnementsplaner.

Exchange Online er en av flere tjenester som er driftet av Microsoft og som er tilgjengelig i Microsoft Office 365. Disse Internett-baserte tjenestilbudene er utformet for å gjøre det enklere for firmaer å få tilgang til oppdatert kommunikasjons- og samarbeidsteknologi på en rask og kostnadseffektiv måte.

Exchange Online kan tilby en eksternt driftet firmaløsning for meldinger, basert på Microsoft Exchange Server 2013. En av funksjonene i Exchange Online er muligheten til å overføre e-post, kalendere og kontaktdata fra kundens eksisterende meldingsmiljø. Denne veiledningen bygger videre på dine kunnskaper om Microsoft-produkter, produkter fra Microsofts partnere, anbefalte fremgangsmåter som er utviklet i samarbeid med kunder og partnere, og erfaringen med å overføre hundrevis av firmakunder til Exchange Online.

De mest brukte overføringsmetodene

 

Overføringsverktøy Description Eksempel

Lokal Office 365 / enkel Exchange-overføring

Et innebygd overføringsverktøy som støtter IMAP4-e-postoverføring, fullstendig Exchange-overføring og trinnvis Exchange-overføring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over e-postoverføring.

Overfør postboksdata fra Google Mail ved hjelp av IMAP4-overføringsverktøyet.

Overfør alle lokale Exchange-postbokser ved hjelp av en fullstendig Exchange-overføring.

Overfør et delsett med lokale Exchange-postbokser ved hjelp av en trinnvis Exchange-overføring.

Lokal Office 365 / hybridoverføring

Et innebygd overføringsverktøy støtter sømløs funksjonalitet for overføring av data mellom lokale Exchange-organisasjoner og Office 365. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hybrid Exchange-distribusjon og overføring med Office 365.

De fleste kundene som bruker den lokal Exchange-tjenesten, velger denne metoden for best mulig funksjonalitet mellom den lokale Exchange-organisasjonen og Exchange Online.

Tredjeparts verktøy for Office 365-overføring

Det er mange verktøy som er tilgjengelige fra tredjeparter. De bruker særskilte protokoller og fremgangsmåter for å utføre e-postoverføringer. Du finner eksempler på tredjeparts verktøy nederst i artikkelen Hybrid Exchange-distribusjon og overføring med Office 365.

E-postoverføring fra IBM Lotus Domino og Novell GroupWise.

Klientopplasting

Data kan lastes opp fra ulike e-postklienter som er kompatible med Office 365. Denne metoden brukes for det meste i små skala og utføres av individuelle sluttbrukere.

Brukeren laster opp den personlige datafilen (PST) for Outlook fra Outlook-klienten.

Sammendrag over observert overføringsytelse for vanlige overføringsmetoder

Tabellen nedenfor inneholder en samenligning av de observerte overføringsresultatene for de ulike overføringsmetodene for overføring av postbokser og postboksdata til Office 365. Disse resultatene er fra faktiske kundeoverføringer til Office 365. På grunn av de mange ulikhetene når det gjelder hvordan og når disse overføringene ble utført, kan den faktiske hastigheten på overføringen din være langsommere eller raskere.

 

Overføringsverktøy Overføringsmetode Brukerbegrensing for Office 365 Office 365-overføring – tjenestebegrensing Tilstandsbasert begrensing for Office 365-ressurs Observert gjennomsnittlig gjennomstrømming per time og per klient (hvis aktuelt)

Lokal O365 / enkel overføring

IMAP4-overføring

No

Yes

Yes

10-15 GB (samtidighet på 100)

Lokal O365 / enkel overføring

Overgangsoverføring for Exchange

No

Yes

Yes

10-15 GB (samtidighet på 100)

Lokal O365 / enkel overføring

Trinnvis Exchange-overføring

No

Yes

Yes

10-15 GB (samtidighet på 100)

Lokal O365

Hybridoverføring

No

Yes

Yes

10-15 GB (per lokal Exchange 2010 CAS (MRS-proxy) med 20 samtidige flyttinger) *

Tredjepart

MAPI

Yes

No

Yes

0,2-0,6 GB

Tredjepart

EWS

No

Yes

Yes

5-10 GB (samtidighet på 20) **

Klientopplasting

Outlook

Yes

No

Yes

0,5 GB

*Den observerte gjennomstrømmingen ved flytting av én enkelt postboks ligger i området 0,3-1,0 GB i timen. Flere samtidige postboksoverføringer kan brukes for å oppnå høyere dataoverføringshastighet. Med for eksempel 50 samtidige flyttinger vil den totale gjennomstrømmingen ligge i området 15-50 GB i timen. Gjennomstrømmingen ved flytting av enkle postbokser vil gå saktere når den lokale CAS (MRS-proxy)-serveren har nådd den maksimale kapasiteten for maskinvaren. Da bør du vurdere å legge til flere servere for å øke overføringshastigheten.

**Den observerte gjennomstrømmingen ved enkel EWS-overføring ligger i området 0,2–0,5 GB i timen. Flere samtidige overføringer kan brukes for å oppnå en høyere dataoverføringshastighet. Med for eksempel 100 samtidige overføringer vil gjennomstrømmingen ligge i området 20-50 GB i timen. Gjennomstrømmingen ved enkel EWS-overføring vil gå saktere når de lokale serverne eller nettverket har nådd maksimal kapasitet.

Dataoverføring er en komplisert prosess. Den flyter gjennom flere segmenter, og det kan finnes flaskehalser i hvilken som helst av disse.

Vanlige ytelsesfaktorer for overføring

Her er en liste over vanlige faktorer som har innvirkning på overføringsytelsen. Du finner mer detaljert informasjon i delene som tar for seg de enkelte overføringsmetodene.

 

Faktor Description Eksempel

Datakilde

Enheten/tjenesten som er vert for dataene som skal overføres. Mange begrensninger kan gjelde for datakilden på grunn av spesifikasjoner, arbeidsmengde for sluttbruker og vedlikeholdsoppgaver på serverdelen.

Google Mail begrenser hvor mye data som kan trekkes ut i løpet av et bestemt tidsrom.

Datatype og tetthet

Alle firmaer er forskjellige, så derfor vil e-postelementene variere betraktelig med hensyn til type og blanding.

En postboks på 4 GB med 400 elementer som alle har et vedlegg på 10 MB, vil bli overført raskere enn en postboks på 4 GB med 100 000 mindre elementer.

Overføringsserver

Mange overføringsløsninger bruker en overføringsserver/arbeidsstasjon av "jump box"-typen for å fullføre overføringen.

Kunder bruker ofte en virtuell maskin med lav ytelse som vert for overføringsserveren.

Overføringsmotor

Dataoverføringsmotoren som er ansvarlig for å hente data fra kildeserveren, konverterer om nødvendig dataene, overfører dataene over nettverket og setter deretter inn dataene i Exchange Online-postboksen.

Tjeneste for postboksreplikasjon (MRS) for Microsoft Exchange

Nettverk

Nettverksytelsen fra ende til ende, fra datakilden til klientadgangsserverne for Exchange Online, har innvirkning på overføringsytelsen.

Brannmur på kundens utgangspunkt.

Office 365-tjenesten

Office 365 har innebygd støtte og funksjoner for håndtering av arbeidsmengden i forbindelse med overføringer.

Policyen for brukerbegrensning vil redusere den maksimale dataoverføringshastigheten.

Ytelsesfaktor – Nettverk.

Denne delen beskriver de anbefalte fremgangsmåtene for å forbedre nettverksytelsen under overføringer. Drøftelsene vil ligge på et generelt nivå, for den største innvirkningen på nettverksytelsen under overføringer er forbundet med tredjeparts maskinvare og Internett-tjenesteleverandører.

Verktøyet for nettverksanalyse for Office 365 distribueres for å bidra til å analysere nettverksrelaterte problemer før Office 365-tjenestene distribueres.

 

Element Description Anbefalte fremgangsmåter

Nettverkskapasitet

Tiden det tar å overføre postbokser til Exchange Online, avhenger av tilgjengeligheten og den maksimale kapasiteten til nettverket.

Identifiser den tilgjengelige nettverkskapasiteten, og fastslå den maksimale opplastingskapasiteten. Kontakt Internett-leverandøren din for å bekrefte den tildelte båndbredden og for å få informasjon om eventuelle begrensninger, for eksempel hvor mye data som kan overføres i løpet av et gitt tidsrom.

Bruk verktøy til å kontrollere den faktiske nettverkskapasiteten. Husk å teste ende-til-ende-dataflyten, fra den lokale datakilden til gatewayserverne for Microsoft Datacenter.

Identifiser andre belstninger på nettverket (for eksempel sikkerhetskopieringsverktøy og planlagt vedlikehold) som kan ha innvirkning på nettverkskapasiteten.

Nettverksstabilitet

Et raskt nettverk er ikke alltid ensbetydende med raske overføringer. Hvis nettverket er ustabilt, tar dataoverføringer lenger tid på grunn av feilretting. Feilretting kan ha betydelig innvirkning på overføringsytelsen, alt etter hvilken overføringsmetode du bruker.

Problemer med nettverksmaskinvare og drivere forårsaker ofte stabilitetsproblemer på nettverket. Samarbeid med maskinvareleverandørene dine slik at du forstår nettverksenhetene, og installer de nyeste driverne og oppdateringene som leverandørene anbefaler.

Nettverksforsinkelser

Funksjoner for registrering av inntrenging som er konfigurert på en nettverksbrannmur, skaper ofte betydelige nettverksforsinkelser og vil ha innvirkning på overføringsytelsen.

Dataoverføringen til Exchange Online-postbokser avhenger av Internett-forbindelsen din. En treg Internett-forbindelse vil ha innvirkning på den totale overføringsytelsen.

Dessuten kan brukere i samme firma ha skybaserte postbokser som befinner seg i datasentre på ulike geografiske steder. Overføringsytelsen kan variere, avhengig av kundens Internett-tjenesteleverandør.

Evaluer nettverksforsinkelsene til alle Microsoft-datasentrene og kontroller at resultatene er stabile. (Dette sikrer også en stabil sluttbrukeropplevelse). Samarbeid med Internett-tjenesteleverandøren din for å løse Internett-relaterte problemer.

Legg til IP-adresser for Microsofts datasenterservere i tillatelseslisten. Eller styr all overføringsrelatert trafikk utenom nettverksbrannmuren. Hvis du vil ha mer informasjon om IP-områder for Office 365, kan du se URL-adresser og IP-adresseområder for Office 365.

Begrensningsmekanismer for Office 365

Office 365 bruker ulike begrensningsmekanismer for å trygge sikkerheten og sikre tjenestetilgjengeligheten. Følgende tre begrensningstyper kan ha innvirkning på overføringsytelsen:

 • Brukerbegrensning

 • Begrensning av overføringstjenesten

 • Tilstandsbasert ressursbegrensning

Obs!Obs!
De tre begrensningstypene for Office 365 påvirker ikke alle overføringsmetodene.

Brukerbegrensningen har innvirkning på de fleste tredjeparts overføringsverktøy. Disse overføringsmetodene bruker klientadgangsprotokoller, for eksempel RPC over HTTP, til å overføre postboksdata til Exchange Online-postbokser. Disse verktøyene bruker vanligvis å overføre data fra plattformer som IBM Lotus Domino og Novell GroupWise.

Brukerbegrensningen er den mest restriktive begrensningsmetoden i Office 365. Brukerbegrensningen er konfigurert til å fungere mot en individuell sluttbruker, så bruk av brukerbegrensning på applikasjonsnivå vil derfor raskt overskride begrensningspolicyen og føre til langsommere dataoverføring.

Begrensning av overføringstjenesten har innvirkning på alle lokale overføringsverktøy for Office 365. Begrensning av overføringstjenesten håndterer samtidighet for overføringer og tildeling av tjenesteressurser for lokale overføringsløsninger i Office 365.

Begrensning av overføringstjenesten har innvirkning på overføringer som utføres ved bruk av følgende overføringsmetoder:

 • IMAP-e-postoverføring

 • Overgangsoverføring for Exchange

 • Trinnvis Exchange-overføring

 • Hybridoverføringer (MRS-proxybaserte flyttinger i et hybridmiljø)

 • Representasjonsoverføring for Exchange Web Service

Et eksempel på tjenestebegrensning for overføring kontrollerer hvor mange postbokser som kan overføres samtidig under enkle Exchange-overføringer og IMAP-overføringer. Standardverdien er tre. Dette betyr at det til enhver tid under overføringen er maksimalt tre postbokser som blir overført. Du kan øke antallet samtidige postboksoverføringer for en overføringsbunke i kontrollpanelet for Exchange eller i Windows PowerShell. Hvis du vil vite mer om hvordan du optimaliserer denne innstillingen, kan du se Øke antallet postbokser som skal overføres samtidig .

Dette er den siste gatekeeperen som sikrer tjenestetilstanden og tilgjengeligheten til Office 365. Alle overføringsmetoder er underlagt tilgjengelighetsbegrensninger, men tjenestebegrensningen for Office 365 har ikke like stor innvirkning på Office 365-overføringer som de andre begrensningstypene som er beskrevet i de tidligere delene.

Tilstandsbasert ressursbegrensning er den minst aggressive begrensningsmetoden, og forekommer bare når det har oppstått et problem med tjenestilgjengeligheten som påvirker sluttbrukerne og kritiske tjenesteoperasjoner.

Hvis det for eksempel oppstår en tjenestehendelse under en hybridoverføring, og tjenesten blir så dårlig at ytelsen for sluttbrukeren blir vesentlig dårligere, vil hybridoverføringen bli satt i kø til ytelsen er gjenopprettet og tjenesten er kommet tilbake på et nivå som ligger under terskelen for begrensningen.

Følgende er et eksempel fra en statistikkrapport for Exchange-overføring som viser en oppføring som skyldes at terskelen for tjenestebegrensning er overskredet:

1/25/2012 12:56:01 AM [BL2PRD0410CA012] Kopieringsfremdrift: 723/1456 meldinger, 225.8 MB (236 732 045 byte)/416.5 MB (436 712 733 byte).

1/25/2012 12:57:53 AM [BL2PRD0410CA012] Flyttingen av postboks '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' har stoppet fordi DataMoveReplicationConstraint ikke er overholdt for databasen 'NAMPRD04DG031-db081' (agent MailboxDatabaseReplication). Feilårsak: Databasen edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b overholder ikke begrensningen SecondDatacenter. Ingen tilgjengelige databasekopier er tilgjengelige. Vi venter til 1/25/2012 1:27:53 AM.

1/25/2012 12:58:24 AM [BL2PRD0410CA012] Forespørselen er ikke stoppet lenger og vil fortsette.

Solution/Practice

Hvis det oppstår en lignende situasjon, må du vente til Office 365-tjenesten er gjenopprettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen om tjenestetilstand i Office 365-portalen.

Exchange Online støtter følgende overføringsmetoder:

Denne delen beskriver faktorer som har innvirkning på overføringer som utføres ved hjelp av metodene for lokal Office 365 / enkel overføring, og de anbefalte fremgangsmåtene for å forbedre overføringsytelsen.

Tabellen nedenfor gir en beskrivelse av hvilken innvirkning kildeserverne i den gjeldende e-postorganisasjonen kan ha på overføringen, og skisserer de anbefalte fremgangsmåtene for å redusere innvirkningen på overføringen.

 

Sjekkliste Description Anbefalte fremgangsmåter

Systemytelse

Datauttrekking er en intensiv oppgave. Kildesystemet må ha tilstrekkelige ressurser, slik som CPU og minne, for at overføringsytelsen skal bli optimal. Under overføringen bruker kildesystemet ofte nesten hele kapasiteten når det gjelder vanlig arbeidsmengde for sluttbrukerne. Hvis systemressursene er utilstrekkelige, kan den ekstra arbeidsmengden fra overføringen påvirke sluttbrukerne.

Overvåk systemytelsen under en overføringstest. Hvis systemet er opptatt, anbefales det ikke å bruke en aggressiv overføringsplan for det aktuelle systemet, på grunn av at overføringen kan gå tregt og det kan oppstå problemer med tjenestetilgjengeligheten. Øk ytelsen til kildesystemet om mulig, ved å legge til en maskinvareressurs og redusere belastningen på systemet ved å flytte oppgaver og brukere til andre servere som ikke er involvert i overføringen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se

Når du skal foreta overføringer fra en lokal Exchange-organisasjon der det er mange postboksservere, anbefales det at du oppretter en brukerliste over overføringer, som fordeles jevnt over flere postboksservere. Basert på ytelsen til den enkelte serveren, kan listen finjusteres ytterlige for å maksimere gjennomstrømmingen.

Hvis for eksempel server A har 50 prosent mer ressurstilgjengelighet enn server B, er det fornuftig å ha 50 prosent flere brukere fra server A i den samme overføringsbunken. Den samme praksisen kan også brukes på andre kildesystemer. Utfør overføringer når serverne har maksimal ressurstilgjengelighet, for eksempel etter arbeidstid eller i helger og ferier.

Oppgaver på serverdelen

Andre oppgaver som kjører på serverdelen i løpet av overføringen. Den anbefalte fremgangsmåten er å utføre overføringene etter arbeidstid, og derfor er det vanlig at overføringene kommer i konflikt med andre vedlikeholdsoppgaver som kjører på de lokale serverne, for eksempel sikkerhetskopiering av data.

Se om det kjøres andre systemoppgaver under overføringen. Det anbefales at du utfører dataoverføring når det ikke kjøres andre ressurskrevende oppgaver.

Merknad   Vanlige oppgaver på serverdelen for kunder som bruker Microsoft Exchange lokalt, er løsninger for sikkerhetskopiering og vedlikehold av Exchange-lageret.

Begrensningspolicy

Det er vanlig praksis å beskytte e-postsystemene med en begrensningspolicy, som setter en bestemt grense for hvor raskt og hvor mye data som kan trekkes ut fra systemet i løpet av et bestemt tidsrom.

Undersøk hvilken begrensningspolicy som er distribuert for e-postsystemet ditt. Google Mail har for eksempel grenser for hvor mye data som kan trekkes ut i løpet av et bestemt tidsrom.

Avhengig av versjonen har Microsoft Exchange policyer som begrenser IMAP4-tilgangen til den lokale e-postserveren (brukes av IMAP4-e-postoverføringer) og RPC over HTTP-tilgangen (brukes av fullstendige Exchange-overføringer og trinnvise Exchange-overføringer).

Hvis du vil kontrollere innstillingene for begrensninger i en Exchange 2010-organisasjon, kan du kjøre Get-ThrottlingPolicy-cmdleten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forstå policyer for klientbegrensning.

Hvis du vil ha mer informasjon om IMAP4-begrensning, kan du se Øke tilkoblingsbegrensningene for IMAP-serveren.

Hvis du vil ha mer informasjon om begrensning for RPC over HTTP:

Lokal Office 365 / enkel overføring er en skyinitiert overføring med henting av data, så det er ikke behov for en dedikert overføringsserver. De Internett-rettede protokollvertene (IMAP4 eller RPC over HTTP) fungerer imidlertid som overføringsserver for overføring av postbokser og postboksdata til Office 365. Derfor gjelder faktorene og de anbefalte fremgangsmåtene for overføring, beskrevet i den tidligere delen om datakildeserveren for den gjeldende e-postorganisasjonen, også for EDGE-serverne på Internett.

For Exchange 2007- og Exchange 2010-organisasjoner fungerer klienttilgangsserveren som en overføringsserver. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Exchange 2007: Overvåke klienttilgangsservere og Exchange 2010: Klienttilgangsservertellere.

Solution/Practice

Bruk de anbefalte fremgangsmåtene som er beskrevet tidligere i Faktor 1: Datakilde for å få bedre overføringsytelse.

IMAP-overføring, fullstendig Exchange-overføring og trinnvis Exchange-overføring utføres ved hjelp av verktøyet for e-postoverføring i kontrollpanelet for Exchange i Exchange Online. Dette verktøyet er underlagt begrensning for overføringstjenesten i Office 365.

Solution/Practice

Kundene kan nå angi samtidighet for overføringen (for eksempel antall postbokser som skal overføres samtidig) ved hjelp av PowerShell. Standardverdien er 20. Når du har opprettet en overføringsbunke, kan du bruke følgendePowerShell-kommando til å øke denne verdien til maksimum 100:

Set-MigrationBatch <Identity> -MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Øke antallet postbokser som skal overføres samtidig.

Obs!Obs!
Hvis datakilden ikke har tilstrekkelige ressurser til å håndtere alle tilkoblingene, anbefales det ikke å bruke høy samtidighet. Start så lavt som 10, og øk dette tallet mens du holder øye med ytelsen til datakilden for å unngå problemer med sluttbrukertilgangen.

Se Ytelsesfaktor - Nettverk.

Verifikasjonstester

Du kan prøve følgende verifikasjonstester, avhengig av overføringsmetoden:

 • IMAP4-e-postoverføringer   Fyll en kildepostboks med eksempeldata på forhånd. Bruk deretter en standard IMAP4-e-postklient, for eksempel Microsoft Outlook, til å koble til kildepostboksen fra Internett (utenfor det lokale nettverket), og mål nettverksytelsen ved å se hvor lang tid det tar å laste ned alle dataene fra kildepostboksen. Gjennomstrømmingen vil være noenlunde den samme som kundene vil få ved å bruke IMAP4-overføringsverktøyet i Office 365, forutsatt at det ikke finnes noen andre begrrensninger

 • Fullstendige og trinnvise Exchange-overføringer   Fyll en kildepostboks med eksempeldata på forhånd. Bruk deretter Microsoft Outlook til å koble til kildepostboksen fra Internett (utenfor det lokale nettverket) ved hjelp av RPC over HTTP. Påse at du kobler til ved bruk av bufret modus. Mål nettverksytelsen ved å se hvor lang tid det tar å synkronisere alle dataene fra kildepostboksen. Gjennomstrømmingen vil være noenlunde den samme som kundene kan oppnå ved å bruke verktøyene for enkel Exchange-overføring i Office 365, forutsatt at det ikke finnes noen andre begrensninger.

Obs!Obs!
Det er noe responstid under en faktisk IMAP-overføring og en fullstendig eller trinnvis Exchange-overføring, men den faktiske gjennomstrømmingen vil være noenlunde den samme som i disse verifikasjonstestene.

Tilstandsbasert ressursbegrensning for Office 365 har innvirkning på overføringer som bruker verktøyene for lokal Office 365 / enkel overføring. Se Tilstandsbasert ressursbegrensning for Office 365.

Lokal Office 365 / hybridoverføring støtter den sømløse overføringen mellom de lokale Exchange 2003-, Exchange 2007- og Exchange 2010-serverne og Office 365.

Hybridoverføring er absolutt den raskeste overføringsmetoden for å overføre postboksdata til Office 365. Vi har sett en gjennomstrømming på opptil 100 GB i timen under faktiske kundedistribusjoner.

Her er en liste over faktorer som gjelder for scenarioer for lokal Office 365 / hybridoverføring.

 

Sjekkliste Description Anbefalte fremgangsmåter

Systemytelse

Datauttrekking er en intensiv oppgave. Kildesystemet må ha tilstrekkelige ressurser, slik som CPU og minne, for å gi bedre overføringsytelse. På overføringstidspunktet bruker kildesystemet ofte hele kapasiteten for å betjene vanlig arbeidsmengde fra sluttbrukeren. Ekstra arbeidsbelastning fra overføringen kan noen ganger til og med avbryte tilgangen for sluttbrukeren på grunn av mangel på systemressurser.

Overvåk systemytelsen under en overføringstest. Hvis systemet er opptatt, anbefales det ikke å bruke en aggressiv overføringsplan for det aktuelle systemet, på grunn av at overføringen kan gå tregt og det kan oppstå problemer med tjenestilgjengeligheten. Øk ytelsen til kildesystemet om mulig, ved å legge til en maskinvareressurs og redusere belastningen på systemet ved å flytte oppgaver og brukere til andre servere som ikke er involvert i overføringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Exchange 2007: Overvåke postboksservere og Exchange 2010: Måle ytelsen.

Når du skal utføre overføringer fra en lokal Exchange-organisasjon der det er flere postboksservere og flere databaser, anbefales det at du oppretter en brukerliste for overføringene som er jevnt fordelt over flere postboksservere og databaser. Listen kan finjusteres ytterligere ut fra ytelsen til de enkelte serverne for å maksimere gjennomstrømmingen.

Hvis for eksempel server A har 50 prosent mer ressurstilgjengelighet enn server B, er det fornuftig å ha 50 prosent flere brukere fra server A i den samme overføringsbunken. Den samme praksisen kan brukes på andre kildesystemer.

Utfør overføringer når serverne har maksimal ressurstilgjengelighet, for eksempel etter arbeidstid og i helger og ferier.

Oppgaver på serverdelen

Andre oppgaver som kjører på serverdelen i løpet av overføringen. Den anbefalte fremgangsmåten er å utføre overføringene etter arbeidstid, og derfor er det vanlig at overføringene kommer i konflikt med andre vedlikeholdsoppgaver som kjører på de lokale serverne, for eksempel sikkerhetskopiering av data.

Se om det kjøres andre systemoppgaver under overføringen. Det anbefales at du utfører dataoverføring når det ikke kjøres andre ressurskrevende oppgaver.

Merknad   De vanlige oppgavene på serverdelen for kunder som bruker Microsoft Exchange lokalt, er løsninger for sikkerhetskopiering og vedlikehold av Exchange-lageret.

Lokal Office 365 / hybridoverføring er en skyinitiert overføring med henting/pushing av data, og en sameksistensserver for Exchange 2010 SP1 fungerer som overføringsserver. Dette blir ofte oversett, og kundene bruker en virtuell maskin med liten ytelse som sameksistensserver. Dette resulterer i dårlig overføringsytelse.

Anbefalt fremgangsmåte

I tillegg til å bruke de anbefalte fremgangsmåtene som er beskrevet tidligere i delen Faktor 1: Datakilde (Exchange Server), har vi testet de følgende anbefalte fremgangsmåtene, noe som resulterte i forbedret overføringsytelse i faktiske kundeoverføringer.

 • Bruk kraftige fysiske maskiner av serverklasse i stedet for virtuelle maskiner for sameksistensserverne for Exchange 2010.

 • Bruk flere sameksistensservere som befinner seg bak kundens nettverksbelastningsfordeling.

I faktiske kundeoverføringer har vi for eksempel oppnådd en stabil gjennomstrømming på 30 GB per time ved å bruke følgende konfigurasjon:

 • Nettverk  Utgående kanal til Internett på 500 MB. Det interne nettverket er på 1 GB med en fiberryggrad på 10 GB.

 • Maskinvare   Spesifikasjoner for de to klienttilgangs-/ (fysisk) HUB-serverne:

  • CPU: Intel(R) Xeon(r) CPU E5520 ved 2,27 GHz 2,26 GHz (2 prosessorer)

  • RAM: 24,GB

  • Disker: Åtte på 146 GB hver. RAID-5-konfigurasjon = rå plass på totalt 960 GB.

 • MRS-proxy   MRS-proxyen er konfigurert med en parallellkjøring på 100.

Obs!Obs!
Diskytelsen er viktigere enn tilgjengelig plass når det gjelder overføringsytelsen.

Lokal Office 365 / hybridoverføring bruker lokale Office 365-verktøy. Overføringen er underlagt tjenestebregrensningen for Office 365-overføring.

Exchange 2003 kontra Exchange 2007 SP2 og Exchange 2010

Sluttbrukeropplevelsen er vesentlig annerledes ved overføringer fra Exchange 2003. Til forskjell fra Exchange 2007 SP2 og Exchange 2010, vil ikke sluttbrukere med Exchange 2003 få tilgang til postboksene sine når data blir overført. Derfor er Exchange 2003-kundene mer opptatt av å finne ut når de skal planlegge overføringen og hvor lang tid overføringen tar, spesielt hvis overføringsytelsen er lav på grunn av store postbokser og et langsomt nettverk.

Exchange 2003-overføringer er også svært folsomme for avbrytelser. Under overføringen av en postboks på 10 GB i en faktisk kundeoverføring, oppstod det for eksempel en tjenestehendelse da overføringen av postboksen var 50 prosent fullført. Klienttilgangsserveren for Office 365, som behandlet dataoverføringen, måtte startes på nytt for å løse dette problemet. I dette tilfellet måtte overføringen av postboksen startes på nytt, noe som betydde at kunden måtte overføre alle dataene på 10 GB på nytt. Overføringen kunne ikke gjenopptas fra det punktet der den stoppet. Men Exchange 2007 SP2 og Exchange 2010 kan gjenoppta overføringer etter at de er blitt avbrutt.

Anbefalt fremgangsmåte

Noen kunder velger å foreta overføringer med to hopp for store og sensitive Exchange 2003-postbokser.

 • Første hopp   Overføre postbokser fra Exchange 2003 til en Exchange 2010-server, som vanligvis er en hybrid sameksistensserver. Det første hoppet er en frakoblet flytting, men det er vanligvis en svært rask overføring over et lokalt nettverk.

 • Andre hopp   Overføre postbokser fra Exchange 2010 til Office 365.

Det andre hoppet er en elektronisk flytting, noe som gir bedre brukeropplevelse og feiltoleranse. Denne fremgangsmåten med to hopp krever en Exchange-lisens for den midlertidige, lokale brukerpostboksen i Exchange 2010.

Mailbox Replication Service-proxy (MRS-proxy)

MRS-proxyen er den lokale overføringsfunksjonen som fungerer sammen med tjenesten for postboksreplikasjon som kjører på Office 365-siden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forstå flytteforespørsler

Anbefalt fremgangsmåte

Det er mulig å konfiguere maksimalt antall MRS-proxytilkoblinger for lokal Exchange 2010 SP2. Kjør følgende PowerShell-kommando:

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "EWS (Default Web Site)" -MRSMaxConnections <number between 0 and unlimited; default is 100>

Obs!Obs!
For de fleste kundeoverføringer er det ikke nødvendig å endre standardverdien for MRSMaxConnections. Hvis du har behov for å beskytte kildeserveren mot overbelastning fra overføringslasten, kan kundene redusere antallet tilkoblinger. Denne innstillingen angis for hver MRS-proxyserver. Hvis en kunde har to MRS-proxyservere, som hver er satt til 10 tilkoblinger, får de 2 x 10 som det totale antallet MRS-proxytilkoblinger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer MRS-proxytjenesten i den lokale Exchange 2010-organisasjonen, kan du se MRS-proxytjenesten på en ekstern klientadgangsserver.

Se Ytelsesfaktor - Nettverk.

Verifikasjonstester

For Exchange 2007- og Exchange 2010-kunder kan testing av nettverksytelsen for hybridoverføringer gjøres ved å utføre flere overføringer av testpostbokser. Alternativt kan du overføre faktiske brukerpostbokser med alternativet SuspendWhenReadyToComplete for å få en indikasjon på overføringsytelsen. Når testingen er fullført, må du fjerne flytteforespørselen for å unngå at den berører sluttbrukerne. Hvis du vil ha informasjon om flytteforespørsler, kan du se Forespørsel om ny flytting.

Tilstandsbasert ressursbegrensning for Office 365 har innvirkning på overføringer som bruker verktøyene for lokal Office 365 / hybridoverføring. Se Tilstandsbasert ressursbegrensning for Office 365.

Flytteforespørsler i Office 365-tjenesten

Hvis du vil ha generell informasjon om hvordan du henter statusinformasjon for flytteforespørsler, kan du se Vise egenskaper for flytteforespørsler.

Det er en viktig forskjell mellom Office 365-tjenesten og den vanlige, lokale Exchange 2010-organisasjonen når det gjelder utførelse av flytteforespørsler. I Office 365 deler leierne overføringskøen og tjenesteressursene som er tildelt for overføringer. Dette har innvirkning på hvordan flytteforespørsler håndteres i hver fase av flytteprosessen.

Det er to typer flytteforespørsler i Office 365:

 • Innførte flytteforespørsler   Nye kundeoverføringer regnes som innførte flytteforespørsler. Disse forespørslene har vanlig prioritet.

 • Interne flytteforespørsler for datasentre   Dette er flytteforespørsler for postbokser som er initiert av driftsteam for datasentre. Disse forespørslene har en lavere prioritet fordi det ikke har noen innvirkning på sluttbrukeropplevelsen om det er en forsinkelse i flytteforespørselen.

Potensielle innvirkninger og forsinkelser for flytteforespørsler med statusen I kø og Pågår

 • Flytteforespørsler i kø   Denne statusen angir at flyttingen har blitt satt i kø og venter på å bli plukket opp av tjenesten for postboksreplikasjon i Microsoft Exchange. Ved flytteforespørsler for Exchange 2003 har brukerne fortsatt tilgang til postboksene sine i denne fasen.

  Det er to faktorer som avgjør hvilken forespørsel som blir registrert av tjenesten for postboksreplikasjon:

  • Prioritet   Flytteforespørsler i kø med en høyere prioritet blir plukket opp før flytteforespørsler med lav prioritet. Dette sikrer at flytteforespørsler for kundeoverføringer alltid blir behandlet før flytteforespørsler for interne datasentre.

  • Plassering i kø   Jo tidligere flytteforespørslene blir satt i kø, jo tidligere vil de bli plukket opp av tjenesten for postboksreplikasjon hvis flytteforespørslene har den samme prioriteten. Siden det kan være flere kunder som utfører postpoksoverføring samtidig, er det normalt at nye flytteforespørsler blir værende i køen før de blir behandlet.

   Ofte er det slik at tiden som postboksforespørslene venter i køen før de blir behandlet, ikke blir tatt med i beregningen under overføringsplanleggingen. Dette resulterer i at kundene ikke får tildelt nok tid til å fullføre alle planlagte overføringer.

 • Flytteforespørsler pågår   Denne statusen angir at flyttingen fortsatt pågår. Hvis dette er en elektronisk postboksflytting, kan brukeren fortsatt få tilgang til postboksen. Ved frakoblede postboksflyttinger er brukerens postboks ikke tilgjengelig.

  Når postboksflyttingen har statusen Pågår, har ikke prioriteten lenger noe å si, og en ny flytteforespørsel vil ikke bli behandlet før den eksisterende flytteforespørselen som pågår, er fullført, selv om den nye flytteforespørselen har en høyere prioritet.

Anbefalte fremgangsmåter

Planlegging

Som tidligere nevnt, har ikke Exchange 2003-brukerne tilgang under en hybridoverføring, og derfor er Exchange 2003-kundene vanligvis mer opptatt av å finne ut når de skal planlegge overføringene og hvor lang tid de vil ta.

Når du skal planlegge hvor mange postbokser som skal overføres i løpet av et bestemt tidsrom, bør du tenke over følgende:

 • Inkluder tiden som flytteforespørselen venter i køen. Bruk følgende eksempel for å beregne dette:

  (Totalt antall postbokser som skal overføres) = {(Total tid) – (Gjennomsnittlig køtid)} * (Overføringsgjennomstrømming)

  der overføringsgjennomstrømmingen er lik det totale antallet postbokser som kan overføres per time.

  La oss for eksempel si at vi har et vindu på seks timer til å overføre postbokser. Hvis den gjennomsnittlige køtiden er én time, og vi har en overføringsgjennomstrømming på 100 postbokser i timen, kan vi overføre 500 postbokser innenfor tidsrammen på seks timer: 500 = (6-1)*100

 • Start overføringen raskere enn opprinnelig planlagt ved å redusere køtiden. Exchange 2003-brukerne har fortsatt tilgang til postboksene sine når de er satt kø.

Fastsette køtiden

Køtiden endres hele tiden, for det er ikke Microsoft som administrerer kundens overføringsplan.

Kundene kan prøve å planlegge en testflytting flere timer før den faktiske overføringen starter for å fastslå den potensielle køtiden. Ut fra den observerte tiden som forespørselen står i kø, kan kundene lettere beregne når de skal starte overføringen og hvor mange postbokser som kan flyttes i et gitt tidsrom.

La oss for eksempel si at en testoverføring ble ferdig fire timer før starten på en planlagt overføring. Kunden fastslår at køtiden for testoverføringen var omtrent én time. Da bør kunden vurdere å starte overføringen én time tidligere enn opprinnelig planlagt for å sikre at det er nok tid til å fullføre alle overføringene.

Tredjeparts verktøy brukes for det meste i overføringsscenarioer som ikke omfatter Exchange, for eksempel Google Mail, IBM Lotus Domino og Novell GroupWise. I denne delen fokuseres det på overføringsprotokoller som brukes av tredjeparts overføringsverktøy og ikke på selve produktene eller overføringsverktøyene.

Her er en liste over faktorer som gjelder for tredjeparts verktøy for Office 365-overføringsscenarioer.

 

Sjekkliste Description Anbefalte fremgangsmåter

Systemytelse

Datauttrekking er en intensiv oppgave. Kildesystemet må ha tilstrekkelige ressurser, slik som CPU og minne, for å gi optimal overføringsytelse. Under overføringen bruker systemet ofte hele kapasiteten på den vanlige arbeidsmengden fra sluttbrukeren. Hvis systemressursene er utilstrekkelige, kan den ekstra arbeidsbelastningen fra overføringen berøre sluttbrukeren.

Overvåk systemytelsen under en overføringstest. Hvis systemet er opptatt, bør du ikke bruke en aggressiv overføringsplan for det aktuelle systemet, på grunn av at overføringen kan gå tregt og det kan oppstå problemer med tjenestilgjengeligheten. Øk ytelsen til kildesystemet om mulig, ved å legge til maskinvareressurser eller redusere belastningen på systemet ved å flytte oppgaver og brukere til andre servere som ikke er involvert i overføringen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Exchange 2007: Overvåke postboksservere og Exchange 2010: Måle ytelsen.

Når du skal utføre overføringer fra en lokal Exchange-organisasjon der det er flere postboksservere, anbefaler vi at du oppretter en brukerliste for overføringene som er jevnt fordelt over flere postboksservere. Listen kan finjusteres ytterligere ut fra ytelsen til de enkelte serverne for å maksimere gjennomstrømmingen.

Hvis for eksempel server A har 50 prosent mer ressurstilgjengelighet enn server B, er det fornuftig å ha 50 prosent flere brukere fra server A i den samme overføringsbunken. Den samme praksisen kan også brukes på andre kildesystemer.

Utfør overføringen når systemet har maksimal ressurstilgjengelighet, for eksempel etter arbeidstid eller i helger og ferier.

Oppgaver på serverdelen

Andre oppgaver som kjører på serverdelen i løpet av overføringen. Den anbefalte fremgangsmåten er å utføre overføringene etter arbeidstid, og derfor er det vanlig at overføringene kommer i konflikt med andre vedlikeholdsoppgaver som kjører på de lokale serverne, for eksempel sikkerhetskopiering av data.

Se om det kjøres andre systemoppgaver under overføringen. Det anbefales at du oppretter et tidsvindu som avsettes til kun dataoverføring, uten andre ressurskrevende oppgaver.

De vanlige oppgavene for kunder som bruker Microsoft Exchange lokalt, er løsninger for sikkerhetskopiering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vedlikehold av Exchange-lageret.

Begrensningspolicy

Det er vanlig praksis å beskytte e-postsystemer med en begrensningspolicy, som setter en bestemt grense for hvor raskt og hvor mye data som kan trekkes ut fra et system i et bestemt tidsrom og ved hjelp av en bestemt overføringsmetode.

Undersøk hvilken begrensningspolicy som er distribuert for e-postsystemet ditt. Google Mail har for eksempel grenser for hvor mye data som kan trekkes ut i løpet av et bestemt tidsrom.

Avhengig av versjonen har Microsoft Exchange policyer som begrenser IMAP4-tilgangen til den lokale e-postserveren (brukes av IMAP4-e-postoverføringer) og RPC over HTTP-tilgangen (brukes av fullstendige Exchange-overføringer og trinnvise Exchange-overføringer).

Hvis du vil kontrollere innstillingene for begrensninger i en Exchange 2010-organisasjon, kan du kjøre Get-ThrottlingPolicy-cmdleten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forstå policyer for klientbegrensning.

Hvis du vil ha mer informasjon om IMAP4-begrensning, kan du se Øke tilkoblingsbegrensningene for IMAP-serveren.

Hvis du vil ha mer informasjon om begrensning for RPC over HTTP:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer EWS-begrensning, kan du se Exchange 2010: Forstå policyer for klientbegrensning

De fleste tredjeparts verktøy for Office 365-overføringer er klientinitierte og pusher data til Office 365. Disse verktøyene krever normalt en overføringsserver. Faktorer som systemytelse, oppgaver på serverdelen og begrensningspolicyer for kildeserverne gjelder for disse overføringsserverne.

Obs!Obs!
Enkelte tredjearts overføringsverktøy ligger på Internett i form av en skybasert tjeneste og krever ingen lokal overføringsserver.

Solution/Practice

Bruk de anbefalte fremgangsmåtene som er beskrevet i Faktor 1: Datakilde for å forbedre overføringsytelsen når du bruker en overføringsserver.

De mest vanlige protokollene som brukes av tredjeparts overføringsverktøy, er Exchange Web Service og RPC over HTTP.

Exchange Web Service

Exchange Web Service (EWS) er den anbefalte protokollen for overføringer til Office 365, fordi den støtter store databunker og har bedre tjenesteorienterte begrensninger. Overføringer som bruker EWS i representasjonsmodus i Office 365, bruker ikke brukerens budsjetterte mengde av Office 365 EWS-ressurser, men bruker i stedet en kopi av de budsjetterte ressursene.

 • Alle EWS-representasjonskallene som foretas av den samme administratorkontoen, blir beregnet separat og ikke tatt med i budsjettet som brukes for denne administratorkontoen.

 • En skyggekopi av brukerens faktiske budsjett blir opprettet for hver representasjonsøkt. All overføring i den bestemte økten vil bruke denne skyggekopien.

 • Begrensningene under representasjon gjelder bare for den aktuelle oerføringsøkten.

Anbefalte fremgangsmåter

 • Overføringsytelsen for kunder som bruker tredjeparts overføringsverktøy som bruker EWA-representasjon, vil påvirkes av andre leieres EWS–baserte overføringer og bruk av tjenesteressurser. Derfor vil overføringsytelsen variere.

 • Når det er mulig, bør kunder bruke tredjeparts overføringsverktøy som bruker EWS-representasjon, for det er vanligvis raskere og mer effektivt enn å bruke klientprotokoller som RPC over HTTP.

RPC over HTTP

Mange tradisjonelle overføringsløsninger bruker RPC over HTTP-protokollen. Denne metoden er helt og holdent basert på en klienttilgangsmodell, som for eksempel Outlook, og skalerbarheten og ytelsen er begrenset fordi Office 365-tjenesten begrenser tilgangen ut fra den antagelsen at det er en bruker og ikke et program som bruker protokollen.

Anbefalte fremgangsmåter

 • For overføringsverktøy som bruker RPC over HTTP er det vanlig praksis å øke overføringsgjennomstrømmingen ved å legge til flere overføringsservere og bruke flere administrative brukerkontoer for Office 365. Denne praksisen kan gi flere parallelle datainnsettinger og høyere gjennomstrømming, fordi alle administrative brukere er underlagt brukerbegrensningen for Office 365. Vi har mottatt rapporter om at mange firmakunder har måttet konfigurere flere enn førti overføringsservere for å oppnå en overføringsgjennomstrømming på 20-30 GB i timen.

 • I utviklingsfasen av et overføringsverktøy er det viktig å tenke på hvor mange RPC-operasjoner som kreves for å overføre en melding. For å illustrere dette har vi samlet inn logger fra Office 365-tjenestene for to tredjeparts overføringsløsninger (utviklet av tredjeparts firmaer) som er brukt av kunder til å overføre postbokser til Office 365. Vi har sammenlignet to overføringsløsninger som er utviklet av tredjeparts firmaer. Vi har sammenlignet overføringen av to postbokser for hver overføringsløsning, og vi har også sammenlignet disse med opplasting av en PST-fil i Microsoft Outlook. Her er resultatet:

   

  Metode Postboksstørrelse Antall elementer Overføringstid Totalt antall RPC-transaksjoner AvgClientLatency (ms) AvgCasRPCProcessingTime (ms)

  Løsning A (postboks 1)

  376,9 MB

  4115

  4:24:33

  132040

  48.4395

  18.0807

  Løsning A (postboks 2)

  249,3 MB

  12779

  10:50:50

  423188

  44.1678

  4.8444

  Løsning B (postboks 1)

  618,1 MB

  4322

  1:54:58

  12196

  37.2931

  8.3441

  Løsning B (postboks 2)

  56,7 MB

  2748

  0:47:08

  5806

  42.1930

  7.4439

  Outlook

  201,9 MB

  3297

  0:29:47

  15775

  36.9987

  5.6447

  Legg merke til at behandlingstiden for klienten og tjenesten er den samme, men løsning A bruker langt flere RPC-operasjoner for å overføre data. Siden hver operasjon bruker tid på klientventing og serverbehandling, er løsning A mye langsommere til å overføre den samme datamengden i forhold til løsning B og Outlook.

Se Ytelsesfaktor - Nettverk.

Anbefalt fremgangsmåte

Nedenfor finner du en god metode for å måle potensiell overføringsytelse for tredjeparts overføringsløsninger som bruker RPC over HTTP-protokollen:

 1. Koble til Office 365-postboksen fra overføringsserveren med Microsoft Outlook ved bruk av RPC over HTTP. Påse at du ikke kobler til ved bruk av bufret modus.

 2. Importer en stor PST-fil med eksempeldata til Office 365-postboksen.

 3. Mål overføringsytelsen ved å se hvor lang tid det tar å laste opp PST-filen. Gjennomstrømmingen vil være noenlunde den samme som kundene kan oppnå fra en tredjeparts overføringsverktøy som bruker RPC over HTTP, forutsatt at det ikke finnes andre begrensninger. Du må regne med en responstid under en faktisk overføring, så gjennomstrømmingen kan avvike noe fra denne.

Tilstandsbasert ressursbegrensning for Office 365 har innvirkning på overføringer som bruker tredjeparts overføringsverktøy. Se Tilstandsbasert ressursbegrensning for Office 365.

 
Vis: