U kunt het artikel in het Engels weergeven door het selectievakje Engels in te schakelen. U kunt de Engelse tekst ook in een pop-upvenster weergeven door de muisaanwijzer over de tekst te bewegen.
Vertaling
Engels

Wat is er nieuw in iSCSI-doelserver in Windows Server

 

Van toepassing op: Windows Server 2012 R2

In dit onderwerp wordt de nieuwe en gewijzigde functionaliteit van iSCSI-doelserver in Windows Server 2012 R2 beschreven.

Via iSCSI-doelserver kunt u meerdere computers opstarten vanuit het netwerk via één installatiekopie voor een besturingssysteem die is opgeslagen in een gecentraliseerde locatie. Dit verbetert de efficiëntie, beheerbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging. Met iSCSI-doelserver kunnen honderden computers met één installatiekopie van het besturingssysteem worden opgestart. Andere scenario's waarin u iSCSI-doelserver kunt gebruiken:

  • Sommige servertoepassingen vereisen blokopslag. iSCSI-doelserver kan deze toepassingen continu beschikbare blokopslag bieden. Omdat de opslag extern toegankelijk is, kan blokopslag ook worden geconsolideerd voor het hoofdkantoor en andere filialen.

  • iSCSI-doelserver biedt ondersteuning voor iSCSI-initiators die niet van Microsoft zijn, waardoor opslag kunt delen op servers in een gemengde, heterogene softwareomgeving.

  • Als iSCSI-doelserver is ingeschakeld, wordt een computer met het besturingssysteem Windows Server een blokopslagapparaat dat toegankelijk is via het netwerk. Dit is handig voor het testen van toepassingen voordat deze worden geïmplementeerd in een Storage Area Network (SAN).

De volgende tabel bevat de functionaliteit in iSCSI-doelserver die nieuw is of is gewijzigd voor deze release.

Onderdeel/functionaliteit

Nieuw/bijgewerkt

Samenvatting

Verbeteringen voor virtuele schijven

Nieuw

Bevat een vernieuwde laag voor gegevenspersistentie die is gebaseerd op een nieuwe versie van de VHD-indeling VHDX (VHD 2.0). VHDX heeft een veel grotere opslagcapaciteit dan de oudere VHD-indeling. iSCSI-doelserver biedt ook bescherming tegen beschadiging van gegevens tijdens stroomstoringen en optimaliseert de structurele uitlijning van dynamische en differentiërende schijven om te voorkomen dat een verslechtering van prestaties optreedt op nieuwe fysieke schijven met grote sectoren. U kunt VHD 1.0-schijven nog steeds importeren via Windows Server 2012 R2.

Verbeteringen voor beheerbaarheid

Bijgewerkt

De SMI-S-provider in Windows Server 2012 R2 wordt gebruikt met System Center Virtual Machine Manager (VMM) voor het beheren van iSCSI-doelserver in een gehoste en/of privécloud. Daarnaast kunt u met nieuwe Windows PowerShell-cmdlets voor iSCSI-doelserver configuratiebestanden exporteren en importeren, en kunt u extern beheer uitschakelen als iSCSI-doelserver wordt geïmplementeerd op een toegewezen Windows-systeem (bijvoorbeeld Windows Storage Server).

Verbeterde optimalisatie voor cacheopslag op de schijf

Bijgewerkt

iSCSI-doelserver stelt de vlag voor het overslaan van schijfcache voor hostschijf-I/O nu alleen in via Force Unit Access (FUA) als de uitgevende initiator hier expliciet om vraagt. Deze wijziging kan leiden tot een verbetering van de prestaties. Voorheen werd door iSCSI-doelserver de vlag voor het overslaan van de schijfcache op alle I/O's ingesteld. De functionaliteit voor het overslaan van de systeemcache is niet gewijzigd in iSCSI-doelserver. De bestandssysteemcache op de doelserver wordt bijvoorbeeld echter altijd overgeslagen.

Limieten voor schaalbaarheid

Bijgewerkt

Het maximumaantal sessies per doelserver is verhoogd tot 544 en het maximumaantal logische eenheden per doelserver is verhoogd tot 256.

Functionaliteit voor lokale koppeling

Bijgewerkt

Functionaliteit voor lokale momentopnamekoppeling is afgeschaft. In plaats daarvan kunt u de lokale iSCSI-initiator op de doelservercomputer gebruiken (deze wordt ook wel de loopback-initiator genoemd) om toegang te krijgen tot de geëxporteerde momentopnamen.

Weergeven: