U kunt het artikel in het Engels weergeven door het selectievakje Engels in te schakelen. U kunt de Engelse tekst ook in een pop-upvenster weergeven door de muisaanwijzer over de tekst te bewegen.
Vertaling
Engels

Overzicht van Windows Offloaded Data Transfers

 

Van toepassing op: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Dit onderwerp geeft een overzicht van Windows Offloaded Data Transfer (ODX, ook wel bekend als kopie-offload) in Windows. ODX maakt directe gegevensoverdrachten mogelijk binnen of tussen compatibele opslagapparaten, zonder de gegevens over te dragen via de hostcomputer.

Bedoelde u…

De ODX-functionaliteit (Windows Offloaded Data Transfer) in Windows buit de investering van een onderneming in intelligente opslagmatrices maximaal uit door de matrices gegevens rechtstreeks te laten overdragen binnen of tussen compatibele opslagapparaten en de hostcomputer over te slaan.

Door de bestandsoverdracht over te laten aan de opslagmatrix, vermindert ODX latentie, verhoogt de doorvoer van de matrix en vermindert het gebruik van bronnen zoals CPU- en netwerkgebruik op de hostcomputer. Windows offloadt bestandsoverdracht transparant en automatisch wanneer u bestanden kopieert of verplaatst, of u nu gebruikmaakt van slepen en neerzetten via Bestandsverkenner of van kopieeropdrachten op de opdrachtregel.

Enkele toepassingen van ODX zijn:

 • Snel importeren en exporteren van Hyper-V-virtuele machines die zijn opgeslagen in een ODX-opslagmatrix en worden benaderd via iSCSI, Fibre Channel of SMB-bestandsshares.

 • Snellere overdracht van grote bestanden zoals databasebestanden of videobestanden, met minder CPU- en netwerkbronverbruik op de hostserver.

Bij traditionele bestandsoverdracht via de host moeten de gegevens:

 1. Uit de opslag worden gelezen via de bronserver

 2. Via het netwerk worden overgedragen naar de doelserver

 3. Naar de opslag worden teruggeschreven via de doelserver

ODX elimineert deze inefficiëntie door gebruik te maken van een tokenmechanisme voor het lezen en schrijven van gegevens binnen of tussen intelligente opslagmatrices. In plaats van de gegevens via de host te routeren, wordt een klein token gekopieerd tussen de bron- en de doelserver. Het token fungeert als weergave van de gegevens op een bepaald tijdstip. Als u bijvoorbeeld een bestand kopieert of een virtuele machine migreert van de ene opslaglocatie naar de andere (binnen of tussen opslagmatrices), wordt een token gekopieerd dat het virtuelemachinebestand vertegenwoordigt, zodat de onderliggende gegevens niet via de servers hoeven te worden gekopieerd.

In de volgende afbeelding worden de stappen beschreven die komen kijken bij een kopieerbewerking op basis van een token.

Afbeelding 1 Op tokens gebaseerde kopieerbewerking

Afbeelding 1   Op token gebaseerde kopieerbewerking

Deze procedure wordt beschreven in de volgende stappen:

 1. Een gebruiker kopieert of verplaatst een bestand met behulp van Windows Verkenner, een opdrachtregelinterface of als onderdeel van de migratie van een virtuele machine.

 2. Windows vertaalt deze overdrachtaanvraag automatisch in een ODX (indien de opslagmatrix dit ondersteunt), en ontvangt een token dat de gegevens vertegenwoordigt.

 3. Het token wordt gekopieerd tussen de bron- en doelserver.

 4. Het token wordt doorgegeven aan de opslagmatrix.

 5. De opslagmatrix voert de kopieerbewerking of verplaatsing intern uit, en voorziet de gebruiker van statusinformatie.

System_CAPS_noteOpmerking
 • In geval van een MPIO-padfailover wordt geprobeerd de ODX-overdracht opnieuw uit te voeren. Als dit mislukt, wordt een clusterfailover gestart (indien deel van een failovercluster).

 • Als er een clusterfailover optreedt, wordt de ODX-overdracht na de failover hervat, als de toepassing clusterbewust is.

 • Als een ODX-overdracht na een MPIO-pad- of clusterfailover niet kan worden hervat of opnieuw gestart, stuurt Windows een LUN-reset naar het opslagapparaat, waardoor alle openstaande bewerkingen op het LUN worden beëindigd. Vervolgens wordt een I/O-fout geretourneerd aan de toepassing.

Voor het gebruik van ODX moeten uw opslagmatrices voldoen aan de volgende vereisten:

 • Certificering als compatibel met Windows Offloaded Data Transfer (ODX)

 • Om ODX tussen opslagmatrices te kunnen gebruiken, moet ODX met meerdere opslagmatrices worden ondersteund in het kopieerbeheerprogramma. Bovendien moeten de opslagmatrices afkomstig zijn van dezelfde leverancier

 • Verbinding via een van de volgende protocollen:

  • iSCSI

  • Fibre Channel

  • Fibre Channel over Ethernet

  • Serial Attached SCSI (SAS)

 • Een van de volgende configuraties:

  • Eén server met één opslagmatrix

  • Eén server met twee opslagmatrices

  • Twee servers met één opslagmatrix

  • Twee servers met twee opslagmatrices

Voor het gebruik van ODX moet in uw omgeving het volgende worden ondersteund:

 • Op de computer vanwaar de gegevensoverdracht wordt geïnitieerd, moet Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 of Windows 8 worden uitgevoerd.

 • Stuurprogramma's voor bestandssysteemfilters, zoals antivirus- en versleutelingsprogramma's, moeten zich aanmelden bij ODX. ODX wordt niet ondersteund in de volgende stuurprogramma's voor bestandssysteemfilters:

  • Gegevensontdubbeling

  • BitLocker-stationsversleuteling

 • Bestanden moeten zich in een niet-versleutelde standaardpartitie bevinden. Opslagruimten en dynamische volumes worden niet ondersteund.

 • Bestanden moeten zich bevinden op een volume dat is geformatteerd met NTFS. ReFS en FAT worden niet ondersteund. Bestanden kunnen rechtstreeks worden overgedragen naar of van dit volume, of van een van de volgende containers:

  • Een virtuele harde schijf (VHD) in VHD- of VHDX-indeling

  • Een bestandsshare met het SMB-protocol

 • De bestanden moeten 256 KB of groter zijn. Kleinere bestanden worden traditioneel overgedragen (niet via ODX).

 • ODX moet worden ondersteund in de toepassing waarmee de gegevensoverdracht wordt uitgevoerd. ODX wordt momenteel ondersteund in:

  • Hyper-V-beheerbewerkingen waarbij veel gegevens in één keer worden overgedragen, zoals het maken van een virtuele harde schijf met vaste grootte, het samenvoegen van een momentopname of het converteren van virtuele harde schijven.

  • Bestandsverkenner

  • Kopieeropdrachten in Windows PowerShell

  • Kopieeropdrachten in het Windows-opdrachtpromptvenster (inclusief Robocopy)

 • Bestanden mogen niet sterk gefragmenteerd zijn. Bij overdrachten van sterk gefragmenteerde bestanden zullen de prestaties lager uitvallen.

Als u ODX wilt gebruiken in combinatie met virtuele machines die worden gehost op Hyper-V, moeten de virtuele machines toegang hebben tot opslag van een ODX-opslagmatrix. U kunt daarvoor een van de volgende methoden gebruiken.

 • De VHD opslaan op een iSCSI-LUN dat geschikt is voor ODX

 • iSCSI-LUN's die geschikt zijn voor ODX toewijzen aan de iSCSI-initiator van de virtuele machine

 • Fibre Channel LUN's die geschikt zijn voor ODX toewijzen aan de Fibre Channel-adapter van de virtuele machine

 • De host of virtuele machine verbinden met een SMB-bestandsshare op een andere computer die wordt gehost op een opslagmatrix die geschikt is voor ODX

Weergeven: