U kunt het artikel in het Engels weergeven door het selectievakje Engels in te schakelen. U kunt de Engelse tekst ook in een pop-upvenster weergeven door de muisaanwijzer over de tekst te bewegen.
Vertaling
Engels

Hyper-V Replica

 

Van toepassing op: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Hyper-V Replica is een integraal onderdeel van de Hyper-V-functie. Virtuele Hyper-V-machines in een primaire site worden door Hyper-V Replica asynchroon gerepliceerd in een secundaire site.

 • Servers: u hebt twee servers nodig waarop Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2 wordt uitgevoerd met de Hyper-V-functie.

 • Locatie: de servers kunnen zich op dezelfde locatie of op verschillende geografische locaties bevinden.

 • Topologie: primaire, secundaire en uitgebreide replicaservers kunnen zelfstandige servers of knooppunten in een failovercluster zijn. Ook een combinatie van zelfstandige en geclusterde omgevingen wordt ondersteund.

 • Certificaat: Als u van plan bent om gebruik te maken van authenticatie op basis van certificaten (vereist om de gerepliceerde gegevens tijdens de verzending te versleutelen), hebt u een lokaal, zelfondertekend certificaat of een certificaat van een interne CA nodig.

. Nadat u Hyper-V Replica hebt ingeschakeld voor een specifieke virtuele machine op de primaire Hyper-V-hostserver, begint de initiële replicatie met het maken van een identieke virtuele machine in de secundaire site. Na de initiële replicatie houdt Hyper-V Replica een logboekbestand bij voor de virtuele harde schijven (VHD's) van de virtuele machine. Het logboekbestand wordt opnieuw en nu in omgekeerde volgorde afgespeeld naar de replica-VHD op basis van de replicatiefrequentie. Hierdoor worden de meest recente wijzigen asynchroon opgeslagen en gerepliceerd. Als de replicatie niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de verwachte frequentie, wordt een waarschuwing gegenereerd.

U kunt hersynchronisatie-instellingen opgeven voor een virtuele machine. Hersynchronisatie kan handmatig, automatisch of automatisch binnen een specifiek schema worden uitgevoerd. Instellen van automatische hersynchronisatie is handig voor het oplossen van herhaalde synchronisatieproblemen.

In Windows Server 2012 R2 is uitgebreide replicatie geïntroduceerd. Hiermee kunnen meerdere kopieën van gegevens worden bewaard als bescherming tegen verschillende storingsscenario's. U kunt bijvoorbeeld een tweede replica van een virtuele machine bewaren op een geografische locatie in de buurt en een derde op een verder verwijderde locatie.

Bij uitgebreide replicatie worden wijzigingen op de primaire virtuele machines naar de secundaire site en naar de uitgebreide replicaserver gestuurd. Als er een storing optreedt, kunt u de gegevens uit zowel de uitgebreide als de secundaire replica ophalen, waardoor een extra beschermingslaag wordt geboden.

Opmerking:

 • De uitgebreide server biedt geen ondersteuning voor toepassingsconsistente replicatie en moet dezelfde VHD's gebruiken als de replicaserver.

 • U kunt een failover uitvoeren naar de uitgebreide replicaserver als zowel de primaire server als de replicaserver uitvallen.

 • Net als bij de secundaire server kunt u een testfailover uitvoeren naar de uitgebreide server zonder de werkbelasting te verstoren.

 • U kunt uitgebreide replicatie configureren met Hyper-V-beheer, Windows PowerShell (met de optie –Extended) of WMI:

  • In de Hyper-V-beheerconsole kunt u uitgebreide replicatie instellen voor een specifieke virtuele machine. U kunt de replicatiefrequentie instellen op 5 of 15 minuten. Als u een cluster hebt, selecteert u de optie voor de virtuele machine in de console voor failoverclusterbeheer.

  • In PowerShell gebruikt u de cmdlet die u ook hebt gebruikt voor het configureren van replicatie (met een frequentie van 5 of 15 minuten):

   Enable-VMReplication –VMName <vmname> -ReplicaServerName <extended_server_name> -ReplicaServerPort <Auth_port> -AuthenticationType <Certificate/Kerberos> -ReplicationFrequencySec <300/900> [--other optional parameters if needed—]
   
 • U kunt uitgebreide replicatie bewaken op het tabblad Replicatie in de Hyper-V-console voor de replicasite. U kunt de status in de Hyper-V-console controleren door achtereenvolgens Replicatie -> Replicatiestatus weergeven -> Uitgebreide replicatie te kiezen.

 • Gebruik deze PowerShell-cmdlet als u de keten voor uitgebreide replicatie wilt weergeven:

  Measure-VMReplication –VMName <name> -ReplicationRelationshipType Extended | select *
  

Failover wordt niet automatisch uitgevoerd. U kunt handmatig verschillende replicatietypen opgeven voor een virtuele machine:

 1. Failover testen: gebruik deze optie om te controleren of een replica van een virtuele machine kan worden gestart in de secundaire site. Hiermee wordt tijdens de failover een duplicaat van de virtuele machine gemaakt. Deze optie heeft geen invloed op de gewone productiereplicatie. Als u na de failover de optie Failover kiest op de testreplica van de virtuele machine, wordt deze verwijderd.

 2. Geplande failover: gebruik deze optie om een failover van virtuele machines uit te voeren tijdens geplande of verwachte uitval. U moet de primaire machine uitschakelen voordat u een geplande failover uitvoert. Nadat de failover van de virtuele machine is uitgevoerd, begint Hyper-V Replica met het repliceren van de wijzigingen naar de primaire server. De laatste set bijgehouden wijzigingen wordt verzonden om te garanderen dat er geen gegevens verloren gaan. Aan het einde van de geplande failover wordt de replicatie omgekeerd. De primaire virtuele machine wordt de secundaire virtuele machine en omgekeerd om ervoor te zorgen dat ze zijn gesynchroniseerd.

 3. Niet-geplande failover: gebruik deze optie wanneer er onverwachte storingen optreden. Niet-geplande failover wordt gestart op de replica van de virtuele machine. Niet-geplande failover mag alleen worden gebruikt als de primaire machine uitvalt. Er wordt een controle uitgevoerd om te bepalen of de primaire machine actief is. Als herstelgeschiedenis is ingeschakeld, kunt u herstellen naar een eerder tijdstip. Tijdens de failover moet u controleren of het herstelpunt geldig is en vervolgens moet u de failover voltooien om ervoor te zorgen dat de herstelpunten worden samengevoegd.

Test

Gepland

Niet-gepland

Wanneer moet deze optie worden uitgevoerd?

Controleren of de replica's van de virtuele machines kunnen worden gestart.

Training van uw team.

Testen van de failover- en herstelprocessen.

Volgens de vereisten van de organisatie of de conformiteitsregels.

Bij geplande uitval

Bij dreigende rampen

Bij onderhoud van de hostserver

Wanneer onverwachte gebeurtenissen optreden

Waar wordt uitvoering gestart?

Replica van de virtuele machine

Op de primaire machine gestart en op de secundaire voltooid

Replica van de virtuele machine

Wordt er een duplicaat van de machine gemaakt?

Ja

Nee

Nee

Hoe lang duurt het?

Eenmaal per maand

Hoe vaak wordt uitvoering aanbevolen?

Eenmaal per maand

Om de zes maanden

Alleen in geval van een ramp

Gaat de primaire machine door met repliceren?

Ja

Ja, met omgekeerde replicatie terug naar de primaire site na de failover.

Nee

Gaan er gegevens verloren?

Geen

Geen

Dat hangt af van de gebeurtenis

Is er uitvaltijd?

Geen

Geplande uitvaltijd

Niet-geplande uitvaltijd

Wanneer u replicatie voor een virtuele machine configureert, geeft u het aantal herstelpunten op dat u voor de virtuele machine wilt opslaan. Herstelpunten vertegenwoordigen punten in de tijd vanaf waar u gegevens van een gerepliceerde machine kunt herstellen. Als u een replica herstelt vanaf vroege herstelpunten, wordt de replica in feite teruggezet. In Windows Server 2012 hebt u toegang tot herstelpunten van maximaal 15 uur oud. In Windows Server 2012 R2 is de hersteltijd verlengd tot 24 uur.

Weergeven: