Machtigingen voor bestanden en mappen instellen, bekijken, wijzigen of verwijderen

Van toepassing op: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Als een bestand of map wordt gemaakt, wijst Windows standaardmachtigingen voor dat object toe.

De machtiging Wijzigen is minimaal vereist om deze procedure uit te voeren. Bekijk de details onder 'Aanvullende overwegingen' in dit onderwerp.

Machtigingen voor bestanden en mappen instellen, bekijken, wijzigen of verwijderen
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map waarvoor u machtigingen wilt instellen, klik op Eigenschappen en klik op het tabblad Beveiliging.

 2. Klik op Bewerken om het dialoogvenster Machtigingen voor <object> te openen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u machtigingen wilt instellen voor een groep of gebruiker die niet wordt weergegeven in het vak Namen van groepen of gebruikers, klikt u op Toevoegen. Typ de naam van de groep of gebruiker waarvoor u machtigingen wilt instellen en klik vervolgens op OK.

  • Als u machtigingen voor een bestaande groep of gebruiker wilt wijzigen of verwijderen, klikt u op de naam van deze groep of gebruiker.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een machtiging wilt toestaan of weigeren, schakelt u het selectievakje Toestaan of Weigeren in het vak Machtigingen voor <gebruiker of groep> in.

  • Als u de groep of gebruiker wilt verwijderen uit het vak Namen van groepen of gebruikers, klikt u op Verwijderen.

Aanvullende overwegingen

 • Zie Dialoogvenster Vermelding van machtiging voor een beschrijving van alle machtigingen.

 • Mogelijk kunt u deze procedure alleen uitvoeren als u meer machtigingen verkrijgt via Gebruikersaccountbeheer.

 • Als u Windows Verkenner wilt openen, klikt u op Start, wijst u achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klikt u op Windows Verkenner.

 • U kunt alleen machtigingen voor bestanden en mappen instellen op stations die zijn geformatteerd voor NTFS.

 • U kunt alleen machtigingen wijzigen als u de eigenaar bent of als u hiertoe bent gemachtigd door de eigenaar.

 • Groepen of gebruikers die de machtiging Volledig beheer hebben voor een map, kunnen bestanden en submappen in deze map verwijderen, ongeacht de machtigingen die zijn ingesteld ter bescherming van deze bestanden en de submappen.

 • Als de selectievakjes in het vak Machtigingen voor <gebruiker of groep> grijs worden weergegeven of als de knop Verwijderen niet beschikbaar is, zijn voor het bestand of de map machtigingen overgenomen van de bovenliggende map.

 • Wanneer u een nieuwe gebruiker of groep toevoegt, heeft deze gebruiker of groep standaard de machtigingen Lezen en uitvoeren, Mapinhoud weergeven en Lezen.

Aanvullende naslaginformatie

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven: