TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Herstellen - overzicht

Herstellen - overzicht

De Microsoft® Windows Server 2003-familie bevat een aantal voorzieningen die ervoor zorgen dat de computer en de geïnstalleerde toepassingen en apparaten probleemloos functioneren. Met deze voorzieningen kunt u de problemen oplossen die kunnen ontstaan door het toevoegen, verwijderen of vervangen van bestanden die essentieel zijn voor de werking van het besturingssysteem, de toepassingen en de apparaten.

Belangrijk

  • Fysieke toegang tot een server vormt een groot beveiligingsrisico. Als u een veilige omgeving wilt waarborgen, moet u de fysieke toegang tot alle servers en netwerkhardware beperken.

Welke herstelvoorziening(en) u kunt gebruiken, hangt af van het soort probleem of storing dat optreedt. Bepaal aan de hand van het volgende overzicht welke voorzieningen u kunt gebruiken voor een specifiek probleem.

Uw persoonlijke gegevensbestanden ontbreken of zijn beschadigd, of u wilt een eerdere versie van een bestand herstellen.

Als u een kopie van het gegevensbestand op een andere locatie hebt opgeslagen, kunt u deze terugkopiëren naar de vaste schijf. U kunt op elk gewenst moment een back-up maken door het bestand te kopiëren naar een andere locatie op de computer, naar een extern opslagmedium zoals een verwijderbare schijf of naar een andere computer.

Voorziening: hulpprogramma Back-up
Wanneer gebruiken: wanneer u een versie van een gegevensbestand die u met Back-up hebt opgeslagen, wilt herstellen.Wat doet het: bestanden herstellen met behulp van back-ups.Meer informatie:Bestanden terugzetten vanuit een bestand of vanaf een tape.

U kunt zich na het bijwerken van een apparaatstuurprogramma wel aanmelden, maar het systeem is instabiel.

Voorziening: Vorig stuurprogramma herstellen
Wanneer gebruiken: wanneer u alleen het bijwerken van een stuurprogramma (niet voor een printer) ongedaan wilt maken. U moet hiervoor zijn aangemeld als beheerder.Wat doet het: het stuurprogramma dat u voor het bijwerken gebruikte en alle instellingen die bij het toevoegen van het nieuwe stuurprogramma zijn gewijzigd, worden hersteld. Deze voorziening heeft geen invloed op andere bestanden of instellingen. Stuurprogramma's voor printers kunnen niet worden hersteld met de voorziening voor het herstellen van een vorig stuurprogramma.Meer informatie:De vorige versie van een stuurprogramma opnieuw installeren.

Nadat u een nieuw apparaat hebt geïnstalleerd, is het systeem instabiel geworden.

Voorziening: Het apparaat uitschakelen
Wanneer gebruiken: wanneer u vermoedt dat het probleem wordt veroorzaakt door een of meer specifieke hardwareapparaten. U moet hiervoor zijn aangemeld als beheerder.Wat doet het: het hardwareapparaat en de bijbehorende stuurprogramma's uitschakelen. Meer informatie:Apparaten uitschakelen.

Na installatie van een toepassing is het systeem instabiel of functioneert een toepassing niet goed.

In bepaalde gevallen vraagt de computer u om een toepassing te herstellen of opnieuw te installeren vanaf een netwerklocatie of vanaf het oorspronkelijke installatiemedium (bijvoorbeeld de programma-cd). Volg in dat geval de instructies op het scherm om de toepassing te herstellen. Als u hierom niet wordt gevraagd, kunt u een van de volgende voorzieningen gebruiken om de toepassing te herstellen:

Voorziening: Software
Wanneer gebruiken: wanneer u vermoedt dat het probleem wordt veroorzaakt door een of meer specifieke toepassingen.Wat doet het: de door u opgegeven toepassingen worden verwijderd.Meer informatie:Beheerhulpprogramma's voor de Windows-interface - naslaginformatie A-Z: Software.

Het besturingssysteem start niet (het aanmeldingscherm verschijnt niet).

Voorziening: Laatst bekende juiste configuratie (opstartoptie)
Wanneer gebruiken: wanneer u vermoedt dat een wijziging die u hebt aangebracht voordat u de computer opnieuw opstartte, de oorzaak is van de storing.Wat doet het: de registerinstellingen en stuurprogramma's worden hersteld naar de status zoals ze waren de laatste keer dat de computer zonder problemen kon worden opgestart. Meer informatie:De computer opstarten met de laatste bekende juiste configuratie.
Voorziening: Herstelconsole
Wanneer gebruiken: als u de opstartoptie Laatst bekende juiste configuratie hebt toegepast en u de computer niet kunt starten in de veilige modus. Deze methode wordt alleen aanbevolen voor ervaren gebruikers die overweg kunnen met de basisopdrachten voor de identificatie en het opsporen van stuurprogramma's en bestanden die problemen veroorzaken. Als u de Herstelconsole wilt gebruiken, moet u de computer opnieuw opstarten en hierbij de installatie-cd-rom voor het besturingssysteem in het cd-rom-station plaatsen. Als hierom tijdens de installatie wordt gevraagd, drukt u op R om de Herstelconsole te starten.Wat doet het: vanuit de Herstelconsole hebt u toegang tot de schijven op de computer. U kunt vervolgens de onderstaande wijzigingen doorvoeren zodat u de computer weer kunt opstarten:
  • Stuurprogramma's of services in- of uitschakelen.
  • Bestanden van de installatie-cd-rom voor het besturingssysteem kopiëren, of bestanden van andere verwijderbare opslagmedia kopiëren. U kunt bijvoorbeeld een essentieel bestand kopiëren dat van de computer is verwijderd.
  • Een nieuwe opstartsector en een nieuwe MBR-schijf (Master Boot Record) maken. Dit kan nodig zijn als de problemen ontstaan vanuit de bestaande opstartsector.

Meer informatie:Herstelconsole - overzicht.
Voorziening: Automatisch systeemherstel
Wanneer gebruiken: als alle andere pogingen tot herstel zijn mislukt, of als u een beschadigde vaste schijf met systeembestanden hebt vervangen. Deze voorziening werkt alleen als u op een eerder tijdstip met Back-up een ASR-set hebt gemaakt.Wat doet het: Automatisch systeemherstel herstelt alle schijfhandtekeningen, volumes en partities op de schijven die nodig zijn om de computer te kunnen opstarten. Vervolgens wordt een eenvoudige installatie van Windows uitgevoerd, waarna de herstelprocedure automatisch wordt gestart. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de back-up die door de wizard Automatisch systeemherstel voorbereiden is gemaakt. Meer informatie:Automatisch systeemherstel - overzicht.
Voorziening: de installatie-cd-rom van Windows
Wanneer gebruiken: wanneer u de computer niet kunt opstarten in de veilige modus, wanneer de opstartoptie Laatst bekende juiste configuratie of de Herstelconsole geen uitkomst bieden en wanneer er geen back-up is die u kunt gebruiken voor Automatisch systeemherstel.Wat doet het: het besturingssysteem wordt opnieuw geïnstalleerd. Vervolgens moet u de toepassingen opnieuw installeren en back-ups van uw gegevensbestanden terugzetten.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft