Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Extern bureaublad in- of uitschakelen

Extern bureaublad in- of uitschakelen

Groepsbeleid gebruiken (aanbevolen procedure)

 1. Open Groepsbeleid.
 2. Dubbelklik onder Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Windows-onderdelen, Terminal Services op de instelling Gebruikers toestaan om van extern te verbinden via Terminal Services.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Ingeschakeld om Extern bureaublad in te schakelen.
  • Klik op Uitgeschakeld om Extern bureaublad uit te schakelen.
   Als u Extern bureaublad uitschakelt terwijl gebruikers verbinding hebben met de doelcomputers, worden de huidige verbindingen in stand gehouden door de computers, maar worden geen nieuwe binnenkomende verbindingen geaccepteerd.

Belangrijk

Wanneer u Extern bureaublad op een computer inschakelt, stelt u andere gebruikers en groepen in staat om zich extern aan te melden bij de computer. U moet echter ook bepalen welke gebruikers en groepen in staat moeten zijn om zich extern aan te melden, en deze vervolgens handmatig toevoegen aan de groep Externe bureaubladgebruikers. Zie Externe gebruikers in staat stellen verbinding te maken met de server en Gebruikers toevoegen aan de groep Externe bureaubladgebruikers voor meer informatie.

U moet wijzigingen die u in beleidsinstellingen voor groepen aanbrengt, grondig testen voordat u deze toepast op gebruikers of computers. Zie Resulterende verzameling beleidsregels voor meer informatie over het testen van beleidsinstellingen.

Opmerking

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer of als de juiste bevoegdheid aan u is overgedragen. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren.
 • Gebruik de bovenstaande procedure om het lokale groepsbeleidsobject te configureren. Als u een beleid voor een domein of een organisatie-eenheid wilt wijzigen, moet u bij de eerste domeincontroller zijn aangemeld als lid van de groep Administrators. Vervolgens start u Groepsbeleid via de module Active Directory: gebruikers en computers.
 • Als de groepsbeleidsinstelling Gebruikers toestaan om van extern te verbinden via Terminal Services is ingesteld op Niet geconfigureerd, heeft de instelling Extern bureaublad op deze computer inschakelen (op het tabblad Verbindingen van buitenaf van het dialoogvenster Systeemeigenschappen) op de doelcomputers voorrang. Anders heeft de groepsbeleidsinstelling Gebruikers toestaan om van extern te verbinden via Terminal Services voorrang.
 • Houd rekening met de beveiligingsrisico's die externe aanmeldingen tot gevolg kunnen hebben. Gebruikers die zich extern aanmelden, kunnen taken uitvoeren alsof ze bij de console zitten. Zorg er daarom voor dat de server zich achter een firewall bevindt. Zie VPN-servers en firewallconfiguratie en Beveiligingsinformatie voor IPSec voor meer informatie.
 • Stel het gebruik van een sterk wachtwoord verplicht voor alle gebruikers die externe verbindingen maken. Zie Sterke wachtwoorden voor meer informatie.
 • Extern bureaublad is standaard uitgeschakeld in Windows Server 2003-besturingssystemen.

Systeemeigenschappen gebruiken

 1. Open het onderdeel Systeem in het Configuratiescherm.
 2. Schakel op het tabblad Verbindingen van buitenaf het selectievakje Extern bureaublad op deze computer inschakelen in of uit en klik op OK.

Belangrijk

Wanneer u Extern bureaublad op een computer inschakelt, stelt u andere gebruikers en groepen in staat om zich extern aan te melden bij de computer. U moet echter ook bepalen welke gebruikers en groepen in staat moeten zijn om zich extern aan te melden, en deze vervolgens handmatig toevoegen aan de groep Externe bureaubladgebruikers. Zie Externe gebruikers in staat stellen verbinding te maken met de server en Gebruikers toevoegen aan de groep Externe bureaubladgebruikers voor meer informatie.

Opmerking

 • U kunt Extern bureaublad alleen in- of uitschakelen als u bent aangemeld als lid van de groep Administrators.
 • Als u een onderdeel van het Configuratiescherm wilt openen, klikt u op Start en klikt u op Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt u op het desbetreffende pictogram.
 • Elke configuratie die is ingesteld via Groepsbeleid heeft voorrang op de configuratie die is ingesteld via Systeemeigenschappen, zoals beschreven in deze procedure.
 • Houd rekening met de beveiligingsrisico's die externe aanmeldingen tot gevolg kunnen hebben. Gebruikers die zich extern aanmelden, kunnen taken uitvoeren alsof ze bij de console zitten. Zorg er daarom voor dat de server zich achter een firewall bevindt. Zie VPN-servers en firewallconfiguratie en Beveiligingsinformatie voor IPSec voor meer informatie.
 • Stel het gebruik van een sterk wachtwoord verplicht voor alle gebruikers die externe verbindingen maken. Zie Sterke wachtwoorden voor meer informatie.
 • Extern bureaublad is standaard uitgeschakeld in Windows Server 2003-besturingssystemen.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft