TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Microsoft-netwerkclient: clientcommunicatie digitaal ondertekenen (altijd)

Microsoft-netwerkclient: clientcommunicatie digitaal ondertekenen (altijd)

Beschrijving

Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u of pakketondertekening is vereist voor de SMB-clientcomponent.

Het SMB-protocol (server message block) vormt de basis voor het delen van bestanden en printers en vele andere netwerkbewerkingen zoals extern Windows-beheer. Het SMB-protocol ondersteunt het digitaal ondertekenen van SMB-pakketten om te voorkomen dat SMB-pakketten onderweg worden gewijzigd door tussenpersoonaanvallen. Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of er moet worden onderhandeld over SMB-pakketondertekening voordat verdere communicatie met een SMB-server wordt toegestaan.

Als deze instelling is ingeschakeld, communiceert de Microsoft-netwerkclient niet met een Microsoft-netwerkserver, tenzij die server akkoord gaat met het ondertekenen van SMB-pakketten. Als dit beleid is uitgeschakeld, wordt over het ondertekenen van SMB-pakketten onderhandeld door de client en de server.

Standaardinstelling: Uitgeschakeld.

Deze beveiligingsinstelling configureren

U kunt deze beveiligingsinstelling configureren door het betreffende beleid te openen en de consolestructuur als volgt uit te breiden: Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid\Beveiligingsopties\

Zie Beveiligingsinstellingen bewerken op een groepsbeleidsobject voor specifieke informatie over het configureren van instellingen voor beveiligingsbeleid.

Belangrijk

 • Dit beleid kan alleen worden ingeschakeld op computers met Windows 2000 als pakketondertekening ook op de client wordt ingeschakeld. Stel het volgende beleid in als u SMB-pakketondertekening wilt inschakelen op de client: Microsoft-netwerkclient: clientcommunicatie digitaal ondertekenen (indien mogelijk).
 • Computers waarop dit beleid is ingesteld, kunnen niet communiceren met computers waarop geen pakketondertekening op de server is ingeschakeld. Pakketondertekening is standaard alleen ingeschakeld op de server bij domeincontrollers met Windows 2000 en hoger.
 • U kunt pakketondertekening op de server inschakelen op computers met Windows 2000 en hoger door het volgende beleid in te stellen: Microsoft-netwerkserver: servercommunicatie digitaal ondertekenen (indien mogelijk)
 • U kunt pakketondertekening op de server inschakelen op computers met Windows NT 4.0 Service Pack 3 en hoger door de volgende registerwaarde in te stellen op 1:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\EnableSecuritySignature
 • U kunt pakketondertekening op de server niet inschakelen op computers met Windows 95 of Windows 98.

Opmerkingen

 • Alle Windows-besturingssystemen ondersteunen een SMB-component op de client en een SMB-component op de server. U kunt profiteren van het ondertekenen van SMB-pakketten als het ondertekenen van SMB-pakketten is ingeschakeld of vereist voor de SMB-component op zowel de client als de server die betrokken zijn bij de communicatie. In Windows 2000 en latere besturingssystemen wordt het inschakelen of vereisen van het ondertekenen van pakketten voor SMB-componenten op de client en op de server geregeld met behulp van de volgende vier beleidsinstellingen:
  • Microsoft-netwerkclient: clientcommunicatie digitaal ondertekenen (altijd) - deze instelling bepaalt of het ondertekenen van pakketten voor de SMB-component op de client is vereist.
  • Microsoft-netwerkclient: clientcommunicatie digitaal ondertekenen (indien mogelijk) - deze instelling bepaalt of het ondertekenen van pakketten voor de SMB-component op de client is ingeschakeld.
  • Microsoft-netwerkserver: servercommunicatie digitaal ondertekenen (altijd) - deze instelling bepaalt of het ondertekenen van pakketten voor de SMB-component op de server is vereist.
  • Microsoft-netwerkserver: servercommunicatie digitaal ondertekenen (indien mogelijk) - deze instelling bepaalt of het ondertekenen van pakketten voor de SMB-component op de server is ingeschakeld.
 • Als SMB-ondertekening op de server verplicht is, kan een client alleen maar een sessie tot stand brengen met die server als SMB-ondertekening op de client is ingeschakeld. SMB-ondertekening is standaard ingeschakeld op de client bij werkstations, servers en domeincontrollers. Als SMB-ondertekening op de client verplicht is, kan een client geen sessie tot stand brengen met servers waarop SMB-ondertekening niet is ingeschakeld. SMB-ondertekening is standaard alleen ingeschakeld op de server bij domeincontrollers.
 • Als SMB-ondertekening is ingeschakeld op de server, wordt over het ondertekenen van SMB-pakketten onderhandeld met clients waarop SMB-ondertekening is ingeschakeld.
 • Het gebruik van SMB-ondertekening kan de prestaties van bestandsservicetransacties tot 15 procent verminderen.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft