Basisbeperkingen

Van toepassing op: Windows Server 2008 R2

CA's (certificeringsinstanties) moeten een certificaat bezitten voordat ze certificaten kunnen verlenen. Ze gebruiken de persoonlijke sleutel van dit certificaat om verleende certificaten digitaal te ondertekenen. Wanneer een CA een certificaat van een andere CA ontvangt, wil de bovenliggende CA wellicht bepalen of dat certificaat kan worden gebruikt om certificaten aan andere certificaatservers te verlenen. Dit is een basisbeperking.

Basisbeperkingen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een certificaat alleen in bepaalde toepassingen wordt gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de padlengte, die kan worden opgegeven als een basisbeperking.

De volgende procedure geldt alleen voor certificaatsjablonen die certificaten verlenen die andere certificaten ondertekenen, zoals kruiscertificeringsinstanties en basis-CA's.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Domeinadministrators, Ondernemingsadministrators of een vergelijkbare groep. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Basisbeperkingen wijzigen
  1. Open de module Certificaatsjablonen.

  2. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op de certificaatsjabloon die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Klik op het tabblad Uitbreidingsmodules op Basisbeperkingen en vervolgens op Bewerken.

  4. Geef de gevraagde informatie op in Elementaire beperkingen bewerken.

Aanvullende overwegingen

Aanvullende naslaginformatie

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven: