Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Beveiligingsinstellingen bewerken op een groepsbeleidsobject

Een beveiligingsinstelling bewerken van een groepsbeleidsobject

Kies de omgeving waarvoor u een beveiligingsinstelling wilt bewerken:

Voor de lokale computer

 1. Open Lokale beveiligingsinstellingen.
 2. Klik in de consolestructuur op Beveiligingsinstellingen.
 3. Ga op een van de volgende manieren verder:
  • Als u Wachtwoordbeleid of Accountvergrendelingsbeleid wilt bewerken, klikt u op Accountbeleid.
  • Als u Controlebeleid, Toewijzing van gebruikersrechten of Beveiligingsopties wilt bewerken, klikt u op Lokaal beleid.
 4. Dubbelklik in het detailvenster op de beveiligingsinstelling die u wilt aanpassen.
 5. Pas de beveiligingsinstelling aan en klik op OK.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer of als de juiste bevoegdheid aan u is overgedragen. Als de computer deel uitmaakt van een domein, kan het zijn dat ook leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren.
 • U opent Lokaal beveiligingsbeleid als volgt: klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Lokaal beveiligingsbeleid.

Voor een groepsbeleidsobject, waarbij u werkt op een lidserver of werkstation van een domein

 1. Klik in het menu Start op Uitvoeren, typ mmc en klik op OK.
 2. Klik in de console in het menu Bestand op Module toevoegen/verwijderen.
 3. Klik in het dialoogvenster Module toevoegen/verwijderen op Toevoegen. Dubbelklik in Zelfstandige module toevoegen op Groepsbeleidsobjecteditor.
 4. Klik in het dialoogvenster Groepsbeleidsobject selecteren op Bladeren, ga naar het beleidsobject dat u wilt wijzigen en klik op Voltooien.
 5. Klik op Sluiten en op OK.
 6. Klik in de consolestructuur op Beveiligingsinstellingen.
  Waar?
  • Groepsbeleidsobject [Computernaam] Beleid\Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen
 7. Ga op een van de volgende manieren verder:
  • Als u Wachtwoordbeleid, Accountvergrendelingsbeleid of Kerberos-beleid wilt bewerken, dubbelklikt u in het detailvenster op Accountbeleid.
  • Als u Controlebeleid, Toewijzing van gebruikersrechten of Beveiligingsopties wilt bewerken, dubbelklikt u in het detailvenster op Lokaal beleid.
  • Als u instellingen voor gebeurtenislogboeken wilt bewerken, klikt u in de consolestructuur op Gebeurtenislogboek.
 8. Dubbelklik in het detailvenster op de beveiligingsinstelling die u wilt bewerken.
 9. (Optioneel) Als de beveiligingsinstelling nog niet is gedefinieerd, schakelt u het selectievakje Deze beleidsinstellingen vastleggen in.
 10. Pas de beveiligingsinstelling aan en klik op OK.

Opmerking

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Domeinadministrators of de groep Ondernemingsadministrators in Active Directory, of als de benodigde bevoegdheid aan u is overgedragen. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren. Zie voor meer informatie Standaard lokale groepen, Standaardgroepen en Uitvoeren als gebruiken.

Voor een groepsbeleidsobject, waarbij u werkt op een domeincontroller of werkstation waarop de beheerprogramma's van Windows Server 2003 zijn geïnstalleerd

 1. Open Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op het groepsbeleidsobject waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt bewerken.
 3. Klik op Eigenschappen en klik vervolgens op de tab Groepsbeleid.
 4. Ga op een van de volgende manieren verder:
  • Als u een bestaand groepsbeleidsobject wilt bewerken, klikt u op Bewerken.
  • Als u een nieuw groepsbeleidsobject wilt maken, klikt u op Nieuw en daarna op Bewerken.
 5. Klik in de consolestructuur op Beveiligingsinstellingen.
  Waar?
  • Groepsbeleidsobject [Computernaam] Beleid\Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen
 6. Ga op een van de volgende manieren verder:
  • Als u Wachtwoordbeleid, Accountvergrendelingsbeleid of Kerberos-beleid wilt bewerken, klikt u op Accountbeleid.
  • Als u Controlebeleid, Toewijzing van gebruikersrechten of Beveiligingsopties wilt bewerken, klikt u op Lokaal beleid.
  • Als u de instellingen voor het gebeurtenislogboek wilt bewerken, klikt u op Gebeurtenislogboek.
 7. Dubbelklik in het detailvenster op de beveiligingsinstelling die u wilt aanpassen.
 8. (Optioneel) Als de beveiligingsinstelling nog niet is gedefinieerd, schakelt u het selectievakje Deze beleidsinstellingen vastleggen in.
 9. Pas de beveiligingsinstelling aan en klik op OK.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Domeinadministrators of de groep Ondernemingsadministrators in Active Directory, of als de benodigde bevoegdheid aan u is overgedragen. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren. Zie voor meer informatie Standaard lokale groepen, Standaardgroepen en Uitvoeren als gebruiken.
 • U opent Active Directory: gebruikers en computers als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Active Directory: gebruikers en computers.

Alleen voor domeincontrollers, als u zich op een domeincontroller bevindt

 1. Open Beveiligingsbeleid voor domeincontroller.
 2. Klik in de consolestructuur op Beveiligingsinstellingen.
  Waar?
  • Groepsbeleidsobject [Computernaam] Beleid\Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen
 3. Ga op een van de volgende manieren verder:
  • Als u Wachtwoordbeleid, Accountvergrendelingsbeleid of Kerberos-beleid wilt bewerken, dubbelklikt u in de consolestructuur op Accountbeleid.
  • Als u Controlebeleid, Toewijzing van gebruikersrechten of Beveiligingsopties wilt bewerken, klikt u in de consolestructuur op Lokaal beleid.
  • Als u instellingen van gebeurtenislogboeken wilt bewerken, klikt u in de consolestructuur op Gebeurtenislogboek.
 4. Dubbelklik in het detailvenster op de beveiligingsinstelling die u wilt bewerken.
 5. (Optioneel) Als de beveiligingsinstelling nog niet is gedefinieerd, schakelt u het selectievakje Deze beleidsinstellingen vastleggen in.
 6. Pas de beveiligingsinstelling aan en klik op OK.

Opmerkingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Domeinadministrators of de groep Ondernemingsadministrators in Active Directory, of als de benodigde bevoegdheid aan u is overgedragen. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren. Zie voor meer informatie Standaard lokale groepen, Standaardgroepen en Uitvoeren als gebruiken.
 • U opent Beveiligingsbeleid voor domeincontroller als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Beveiligingsbeleid voor domeincontroller.

Opmerkingen

 • Test een nieuw beleid dat u hebt gemaakt eerst uit op een daartoe bestemde organisatie-eenheid voordat u het toepast op het netwerk.
 • Als u een beveiligingsinstelling wijzigt en vervolgens op OK klikt, wordt de wijziging pas actief nadat de instellingen zijn vernieuwd.
 • De beveiligingsinstellingen worden om de 90 minuten vernieuwd op een werkstation of server en om de 5 minuten op een domeincontroller. De instellingen worden ook om de 16 uur vernieuwd, of er nu wijzigingen zijn of niet.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft