Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Een printer handmatig uitgeven in Active Directory

Een printer handmatig uitgeven in Active Directory

 1. Open Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik bij Naam met de rechtermuisknop op de containerobjectmap waarin u de printer wilt uitgeven.
 3. Wijs Nieuw aan en klik op Printer.
 4. Typ de UNC-naam van de printer die u in de directory wilt uitgeven.

Opmerkingen

 • U opent Active Directory: gebruikers en computers als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Active Directory: gebruikers en computers.
 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Printeroperators, de groep Domeinadministrators of de groep Ondernemingsadministrators in Active Directory, of als de benodigde bevoegdheid aan u is overgedragen. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u beter Run as gebruiken om deze procedure uit te voeren. Zie voor meer informatie Standaard lokale groepen, Standaardgroepen en Uitvoeren als gebruiken.
 • De groepsbeleidsinstellingen voor printers bepalen of printers die zijn uitgegeven met een afdrukserver met Windows NT 4.0 of een eerder besturingssysteem, moeten worden weggehaald als de afdrukserver niet meer beschikbaar is.
 • U kunt ook het script Pubprn.vbs gebruiken om printers uit te geven met een afdrukserver waarop Windows NT 4.0 of een ouder besturingssysteem wordt uitgevoerd. Dit script bevindt zich in de map System32.
 • De printer die u wilt uitgeven, moet gedeeld zijn.
 • Als u printers wilt uitgeven, hebt u beheermachtigingen voor Active Directory nodig.
 • U kunt alleen printers delen of uitgeven als u over de machtiging Printers beheren beschikt.
 • U kunt printernamen maken die spaties, speciale tekens en meer dan acht tekens bevatten. Sommige clients herkennen dergelijke namen echter niet en kunnen deze niet goed afhandelen. Voor een gedeelde printer mag de volledige naam (bijvoorbeeld \\PRINTER2\PSCRIPT) uit maximaal 32 tekens bestaan.

Zie ook

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft